Lilltjejen Fatma Wallet Ibba, Asseytou Wallet Otkel (Al Haders fru) och Makato Wallet Alhader i flyktinglägret Goudebo i norra Burkina Faso.

Fatma Wallet Ibba, Asseytou Wallet Otkell och Makato Wallet Alhader är flyktingar från Mali som nu lever i ett flyktingläger i Burkina Faso. Sverige stödjer flyktingarna genom UNHCR.

Foto: Sida/ Susanna Wasielewski Ahlfors

PÅGÅENDE HUMANITÄRA KRISER

Vårt humanitära stöd i Sahel-regionen

Publicerad: 8 september 2015 Uppdaterad: 4 april 2016

Den torra Sahel-regionen går som ett band mellan Sahara-öknen och de bördigare delarna av Afrika. Länderna i Sahel-regionen är bland de fattigaste och minst utvecklade i världen. Matkrisen är utbredd och det pågår flera väpnade konflikter i området

Fokus för det svenska stödet i Sahel-regionen är Tchad, Niger, Mali och Nigeria, men begränsat stöd går även till Kamerun, Burkina Faso och Mauretanien.

En stor del av befolkningen i Sahel-regionen lever på det de själva odlar och de drabbas därför hårt vid naturkatastrofer. Det torra klimatet, bristen på infrastruktur, konflikterna och de återkommande svältkatastroferna präglar ländernas möjlighet till utveckling. Nästan sex miljoner barn beräknas vara akut undernärda. Brist på mat, dåligt vatten och svårigheter att hålla god hygien, tillsammans med malaria och andra infektionssjukdomar gör att barnadödligheten i Sahel är bland de högsta i världen. FN beräknar att närmre 25 miljoner människor (2016) i regionen riskerar undernäring och/eller svält.

Befolkningstätheten i Sahel är låg (1 person per kvadratkilometer) och det faktum att gränserna mellan länderna är otydliga och staten i de flesta fall svag, bidrar också till att ligor och beväpnade grupper kan röra sig relativt fritt. Väpnade konflikter pågår i flera länder i regionen och bara i Mali har tre miljoner människor tvingats fly sina hem efter det att islamistiska grupper temporärt lyckades ta kontroll över delar av landet (2012-2013). I Nigeria rasar också en konflikt som lett till att över två miljoner människor lever som internfördrivna inom landet och över 150 000 människor tvingats fly till grannländerna Niger, Kamerun och Tchad.

Sidas stöd till Sahel-regionen

Stödet till Sahel-regionen har under flera år varit ett av Sidas största områden för humanitär hjälp. Under 2015 uppgick Sidas humanitära stöd till länderna i regionen till ca 250 miljoner kronor. Pengarna kanaliseras framför allt genom FN-systemet och internationella frivilligorganisationer. Stödet handlar dels om att rädda människors liv, dels om att hjälpa människor till självhjälp så att de ska stå bättre rustade inför nästa katastrof. Sverige ger också personalstöd med expertis inom humanitär nödhjälp till olika FN-organ genom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Några exempel på Sidas stöd

Norska flyktingrådet (NRC) Nigeria: NRC erbjuder förnödenheter och utrustning till internflyktingar från konfliktdrabbade områden i delstaten Borno så att de kan klara sig efter de har flytt in till delstatshuvudstaden Maiduguri där säkerheten är högre. . Förnödenheterna har valts ut tillsammans med internflyktningarna för att passa deras behov.  

UNHCR Tchad: Flyktingkrisen i Tchad har pågått i över 15 år och Tchad har tagit emot över 450 000 flyktingar från Sudan, Centralafrikanska Republiken och Nigeria. Som led i att ge flyktingar mer självständighet och bryta bidragsberoende så arbetar UNHCR genom projektet "Seeds for Solutions" som bl. a. ger möjligheter för flyktingar att starta nya affärsverksamheter, djurhållning eller odlingar.

FN:s humanitära samordningskontor OCHA Niger: Samordning är central för att den humanitära hjälpen når fram på ett så effektivt sätt som möjligt. När ca 100 000 nigerianer tog sig över gränsen i Diffa i östra Niger var samordning en förutsättning för att det humanitära arbetet skulle fungera och människor få den hjälp de behövde.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän