Skolpojke i Sudan

Under de många åren av krig i Sudan förstördes i princip alla skolor utanför de större städerna. I väntan på att de byggs upp igen sker nästan all skolundervisning under trädens kronor.

Foto: David Isaksson, Global Reporting

våra verksamhetsområden

Utbildning

Publicerad: 15 maj 2014 Uppdaterad: 19 augusti 2016

Satsning på utbildning är av fundamental betydelse för fattigdomsminskning och en långsiktig hållbar utveckling. Det ger människor de verktyg som behövs för att bygga ett jämställt, fredligt och demokratiskt samhälle. Men det krävs ett långsiktigt perspektiv för att se hur satsningarna på kunskap och lärande kan ge konkreta resultat.

Grundläggande utbildning och en läs- och skrivkunnig befolkning är en nyckel till ekonomisk tillväxt och politisk och social utveckling. Den som inte har tillgång till utbildning har begränsade möjligheter att påverka sitt liv och delta i olika aktiviteter i samhället. Utbildning har dessutom visat sig leda till en bättre hälsa, jämställdhet och demokratiutveckling. Ett av de Globala målen lyfter fram vikten av lärande, utbildning och relevanta kunskaper. Men för att nå det målet behövs ytterligare resurser avsättas för utbildning.

Omkring hälften av Sidas utbildningsbistånd går som bilateralt stöd till utbildningssektorn i samarbetsländerna. Afghanistan är den enskilt största mottagaren där Sida bland annat stödjer så kallade Community Based Education programmes. Syftet är att föra skolan till barnen, som ett effektivt sätt att nå framför allt de flickor som inte kan ta sig till skolan. Andra länder där Sida stöder utbildningsinsatser är bl.a. Kambodja, Bangladesh och Tanzania. Tidigare har Sida även arbetat med utbildningsstöd i Bolivia, Liberia, Kosovo med flera länder.

Globala initiativ

Den andra tredjedelen av Sidas stöd går till globala program, t.ex. till UNESCO samt till Global Partnership for Education (GPE).

Erfarenheter visar att när kvinnor får mer kunskap och ökat inflytande i hem och samhälle går fler barn i skolan, färre är hungriga och familjers och därmed hela samhällets ekonomi blir bättre. Ett huvudsyfte med allt Sidas utbildningsstöd är att förbättra jämställdheten i samarbetsländerna och bidra till inkluderande ekonomisk utveckling.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän