så arbetar vi

Våra verksamhetsområden

Publicerad: 15 maj 2014 Uppdaterad: 3 juni 2014

Bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck är målet för hela det svenska biståndet. För att kunna genomföra uppdraget på ett effektivt och strategiskt sätt arbetar vi brett över flera ämnesområden.

Regeringens biståndspolitiska plattform styr inriktningen för hela det svenska biståndet. Plattformen lyfter fram det övergripande målet om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, med en tydlig syn på människor som aktörer som själva kan påverka sin utveckling. Dessutom definieras sex delmål, som alla har lika stor betydelse för att nå det övergripande målet.

Det krävs arbete på många plan för att bidra till utveckling. Sida stödjer därför insatser inom ramen för biståndsplattformens olika delmål, och vårt arbete omfattar flera verksamhetsområden:

Det går inte att göra skarpa gränsdragningar mellan ämnesområden när det gäller globalt utvecklingssamarbete. Stora utvecklingsfrågor berör ofta ett flertal områden som behöver samverka. Vatten t.ex. är både en avgörande fråga för hälsa och för hållbar samhällsbyggnad. Dessutom är vatten ofta en orsak till konflikter. Detta är något vi tar hänsyn till när vi planerar vårt stöd och vi arbetar ämnesövergripande för att dra nytta av våra olika kompetenser.

Det pågår ett arbete med en ökad tematiskfokusering inom Sida. Syftet är att öka kunskap, synlighet och genomslag för fyra områden som Sida väljer att fokusera kring. De fyra områdena är: jämställdhet, miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter med fokus på yttrandefrihet och ICT, samt hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän