så arbetar vi

Våra verksamhetsområden

Uppdaterad: 17 februari 2017

Bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck är målet för hela det svenska biståndet. För att kunna genomföra uppdraget på ett effektivt och strategiskt sätt arbetar vi brett över flera ämnesområden.

Regeringens policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd styr inriktningen för hela det svenska biståndet. Ramverket lyfter fram det övergripande målet om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, med en tydlig syn på människor som aktörer som själva kan påverka sin utveckling.

Det krävs arbete på många plan för att bidra till utveckling och Sidas arbete omfattar flera verksamhetsområden:

Det går inte att göra skarpa gränsdragningar mellan ämnesområden när det gäller globalt utvecklingssamarbete. Stora utvecklingsfrågor berör ofta ett flertal områden som behöver samverka. Vatten t.ex. är både en avgörande fråga för hälsa och för hållbar samhällsbyggnad. Dessutom är vatten ofta en orsak till konflikter. Detta är något vi tar hänsyn till när vi planerar vårt stöd och vi arbetar ämnesövergripande för att dra nytta av våra olika kompetenser.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän