Exempel på samarbete med UNDP

Rättvisa för offren för det sexuella våldet i DR Kongo

Uppdaterad: 27 juni 2014

I östra DR Kongo stöder Sverige genom Sida insatser för att skipa rättvisa för offren för det sexuella våldet. Kvinnors och flickors rätt och tillgång till rättvisa stärks genom samarbete med UNDP.

De östra delarna av Demokratiska Republiken Kongo har präglats av konflikt i mer än ett decennium. Ett antal väpnade grupper är fortfarande närvarande och aktiva i Kivudistrikten. Konflikten har präglats av grovt sexuellt och könsrelaterat våld mot kvinnor och flickor, och i mindre utsträckning mot män och pojkar. Övergreppen är dokumenterade och begås av den stora majoriteten väpnade grupper. Den nära totala straffriheten för förövarna av våldet (Sexual- and genderbased Violence, SGBV) är en följd av den lägre status som tillmäts kvinnor i det traditionella rättssystemet, det svaga formella rättssystemet samt fortsatt osäkerhet i områdena. Detta innebär ett ökat lidande för offren som inte kan söka upprättelse i domstol och ofta blir avvisade av sin omgivning.

Projektet, som genomförs i samarbete med UNDP, fokuserar på att ge stöd till den kongolesiska rättskedjan för att motverka straffrihet för förövarna av sexuellt våld och öka tillgången till rättvisa för offren. Projektet omfattar kapacitetsuppbyggnad för de olika instanserna i rättskedjan;  polisen, den särskilda polisen för SGBV-offer, domare, advokater och domstolstjänstemän. Dessutom arbetar man för en ökad medvetenhet bland tjänstemän och i lokalsamhället kring rätten till rättvisa och gällande lagstiftning.

De huvudsakliga mottagarna för insatsen är offren för det sexuella våldet i norra och södra Kivu och Ituri-distriktet. Avsikten är att gynna kvinnorna genom korrekt rättsskipning och möjligheten till  upprättelse i domstol. Indirekt är även den kongolesiska polisen och de rättsliga institutionerna mottagare av stödet genom utbildning och logistiskt stöd, vilket är en del av projektet. 

Sida har finansierat en nio månader lång pilotfas under 2010 med 12,5 miljoner kronor. Försöksperioden har visat goda resultat, och vi bereder för närvarande en fortsättning i form av ett treårigt projekt under ledning av UNDP med föreslagen finansiering om 43 miljoner kronor under tre år. Insatsen har föregåtts av ett större EU-lett program med titeln Rejusco, och som avslutades 2010. Sverige var genom Sida medfinansiär i det programmet, vilket nu får en fortsättning i samarbete med UNDP. 

Projektet visar goda resultat genom att ha förbättrat tillgången till rättvisa för offren av SGBV. Stationen i Goma, där den särskilda polisenheten som behandlar SGBV-fall i Nordkivu har sitt säte, har renoverats för att kunna genomföra intervjuer i enrum. De har också fått förbättrade förutsättningar för att kunna ta hand om och lagra information och humana och säkra häkten har byggts för att kunna kvarhålla misstänkta gärningsmän före och under rättegång. En polisstation har byggts i Rutshuru-distriktet norr om Goma för att kunna bistå med utredningar i mer avlägsna områden. I både norra och södra Kivu har projektet bidragit till att organisera transporter för gärningsmännen från distrikten till centrala polisstationer och till domstolarna. Mobila domstolar har också använts för att nå otillgängliga områden och ett större antal. Domare, advokater och domstolstjänstemän har fått utbildning i lagstiftningen om SGBV, och projektet har bidragit till att säkerställa att de som står anklagade ges tillgång till försvarare för att säkerställa en rättvis rättegång.

Läs mer om kampen mot våldet i DR Kongo.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän