Offer för våldet under inbördeskriget i Guatemala identifieras.

Fotograf FAFG

Offer för våldet under inbördeskriget i Guatemala identifieras.

Arkiven är en viktig källa till kunskap om vad som hände.

Fotograf FAFG

Arkiven är en viktig källa till kunskap om vad som hände.

Offren begravdes i massgravar under inbördeskriget i Guatemala, 1960-1996.

Fotograf FAFG

Offren begravdes i massgravar under inbördeskriget i Guatemala, 1960-1996.

Exempel på samarbete med FN

PAJUST, Program för försoning och rättvisa i Guatemala

Uppdaterad: 30 november 2017

Sida stödjer genom UNDP ett program med syftet att bringa klarhet kring våldet och tvångsförsvinnandena som pågick under inbördeskriget. Kompensation till de efterlevande, stöd till rättvisa och insatser för att skapa försoning ingår som viktiga komponenter.

Under 36 år, 1960-1996, genomled Guatemala ett grymt inbördeskrig där mer än 200 000 människor dödades och 45 000 försvann spårlöst. Våldtäkter var en del av krigsmetodiken. Offren kom till största delen från urbefolkningen. Bakom de värsta våldsdåden och människorättsbrotten stod landets militär, som fick utbildning och utrustning från USA, konstaterade FN:s sanningskommission. Sedan fredsavtalen 1996 har bara ett fåtal före detta officerare kunnat fällas för dessa brott, men fler förövare väntas kunna ställas inför domstol.

Sida stödjer programmet för att bekämpa den historiska straffriheten i Guatemala.

Rätten till sanning

Huvudsyftet är att ge minst 33 000 familjer som överlevt kriget rätten till sanning, kompensation, rättvisa samt att förebygga att övergreppen upprepas. Stöd går till fem statliga organisationer;  åklagarmyndigheten, polisarkivet, presidentens sekretariat för fred och försoning, statens kontor för mänskliga rättigheter (MR), samt ombudsmannen för MR samt till 12 civilsamhällesorganisationer, främst MR-organisationer.

Vad gäller sanning går arbetet dels ut på att identifiera de tvångsbortförda personer som begravdes oidentifierade  under inbördeskriget  samt dels att få större klarhet i de övergrepp som skedde.

En stor del av stödet går till rättsantropologerna inom organisationen Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)  som arbetar med att identifiera kroppar från massgravarna där barn, kvinnor och män främst, urfolk, dödades. Arbetet är ett mycket viktig steg i Guatemalas försoningsprocess, inte minst för de drabbade familjerna.

Under åren av väpnad intern konflikt blev många personer tvångsbortförda och försvann. Sida stödjer idag ett DNA-laboratorium för att kunna identifiera de oidentifierade kropparna som hittas. Under 2010 grävdes över 3 000 kroppar fram på kyrkogårdar i Guatemala City och tusentals kroppar har också under åren grävts fram i andra delar av landet. Efter identifiering får de döda en riktig begravning, vilket är del i sorgearbete för de överlevande familjemedlemmarna.

Vi stödjer även det arbete som pågår för att säkra information och bevis i de hemliga polisarkiv  som hittades 2005 i en gammal ammunitionsdepå i huvudstaden Guatemala City. Den nationella poliskåren dokumenterade nästan allt, inklusive övervakningen av den politiska oppositionen, påtvingade försvinnanden och andra brott mot de mänskliga rättigheterna.

Denna poliskår, som upplöstes 1997, var knuten till de dödsskvadroner som jagade fackliga ledare, studenter och vänstersympatisörer när inbördeskriget pågick. 200 arkivarbetare och specialister har rengjort och scannat in mer än 11 miljoner dokument från kriget, för att göra dem tillgängliga för anhöriga till försvunna som letar spår efter de sina och förhoppningsvis få veta vad som hände med dem.

Man har hittills hittat över 500 000 registerkort med personuppgifter som låg till grund för övervakningen. Arkiven har på detta sätt hittills skapat över 100 utredningar, från vilka släktingar till försvunna personer, organisationer för mänskliga rättigheter, Ombudsmannen för mänskliga rättigheter, åklagarmyndigheten med flera kan begära ut information.

Vad gäller kompensation till de överlevande så sköter staten det utan svenskt stöd. Det kan röra sig om att skapa minnesplatser i byarna, kulturcenter eller rent ekonomisk kompensation för de hus, land och familjer som förstörts.

Rättvisa är den del av stödet som går till att stärka åklagarmyndigheten, samt till att stödja de familjemedlemmar som blir målsägande i fallen mot förövarna, som ofta är högt uppsatta militärer med fortsatt makt. Målsäganden får ofta dödshot och skräms till tystnad. Bevismaterial bearbetas och läggs fram till åklagarmyndigheten och domstolar.

Som en del av det förebyggande arbetet ger Sverige stöd till ett interaktivt museum som arbetar mot diskriminering. På museet försöker man också på ett pedagogisk sätt berätta om kriget och motsättningarna i landet. Man kan besöka museet på egen hand, men flest besök görs i grupper under pedagogisk handledning och tar upp till 4-5 timmar för att ge tid för reflektion och diskussion.

Många skolklasser besöker museet, men även statsanställda som arbetar för åklagarmyndigheten och inrikesministeriet samt försvarsadvokater.

Tid och pengar 

Programmet genomförs av UNDP från januari 2010 till december 2014 med en total budget om 24,7 miljoner US Dollar. Programmet stöds gemensamt tillsammans med Danmark, USAID, Holland och Spanien.

Sidas stöd uppgår till 39 miljoner SEK under 2010-2012. Sedan arbetet med polisarkiven startade 2006 har Sida varit finansiär, och har också varit med och finansierat FAFG sedan början av 2000 talet. Den nya programansatsen, att stödja både staten och det civila samhället under en längre period i samarbete med ett flertal givare, har visat sig effektiv.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän