Dogon, Mali

Barn leker i det torra landskapet i Dogon, Mali. Att arbeta med miljö- och klimatfrågor är ett långsiktigt sätt att minska fattigdom och öka människors möjlighet till försörjning.

Foto: Marco Dormino/UN Photo

Exempel på samarbete med UNDP

Fattigdomsbekämpning i Mali genom miljö- och klimatarbete

Uppdaterad: 21 augusti 2015

Mali är hårt drabbat av fattigdom. När landets ekosystem rubbas av miljö- och klimatförändringar slår det hårdast mot de fattiga. Som en del av ett internationellt samarbete stöttar Sverige fattigdomsbekämpning i Mali genom bland annat ett långsiktigt och hållbart arbete med naturresursfrågor.

Mali i Västafrika är ett av världens fattigaste länder. Med Saharaöknen i norr och karga betesmarker kan knappt en tjugondel av landets marker odlas – men ändå är en stor del av befolkningen direkt beroende av naturen. Många fattiga försörjer sig till exempel genom småskaligt jordbruk och boskapsskötsel. När miljö- och klimatförändringar negativt påverkar ett lands naturresurser – genom torka, översvämningar eller föroreningar – då drabbas också de fattigaste allra hårdast. Att arbeta med miljö- och klimatfrågor är med andra ord ett långsiktigt sätt att minska fattigdom och öka människors möjlighet till försörjning.

Sverige stöder fattigdomsbekämpning i Mali genom bland annat ett multilateralt samarbete med FN. Ett multilateralt samarbete innebär att flera länder samarbetar genom internationella organisationer – i det här fallet FN:s organ för utvecklingssamarbete, UNDP,  samt FN:s organ för miljöarbete, UNEP  . UNDP och UNEP driver tillsammans The Poverty-Environment Initiative, PEI   – ett utvecklingsprogram som verkar för att miljö- och klimatfrågor ska arbetas in i ländernas egen utvecklingsplanering och styrning. Det handlar alltså om att få upp miljö- och klimatfrågor på agendan hos statliga organ, såsom finans- och planeringsministerier, och att skapa en förståelse för kopplingen mellan långsiktig fattigdomsbekämpning och hantering av naturresurser samt risker med miljö- och klimatförändringar.

Värdet av Malis naturresurser

I Mali har PEI-programmet funnits sedan 2005. Genom en rad olika aktiviteter – till exempel utbildning av politiker och ekonomer – har kunskapen om kopplingen mellan fattigdom och miljöfrågor ökat. Med hjälp av olika utvärderingar och konsekvensanalyser har siffror på hur mycket klimatförändringar kostar tagits fram, och på så sätt fått upp frågan på beslutsfattares bord.

  –  Bland annat har PEI bidragit till en studie  som pekar på det ekonomiska värdet av vårt lands naturresurser och hur det påverkar den ekonomiska utvecklingen, berättar mr Mamby Fofana som jobbar på Sveriges ambassad i huvudstaden Bamako. Den här studien har blivit ett mycket viktigt verktyg för att kunna finansiera långsiktigt miljöarbete, fortsätter han.

En annan PEI-aktivitet är också att olika regioner i landet där kopplingen mellan miljö och fattigdom är allra starkast har blivit identifierade. På så sätt har lokala utvecklingsprojekt med koppling till miljö och fattigdomsbekämpning kunnat initieras i de mest sårbara regionerna. Tack vare PEI-programmet finns det idag en hög grad av medvetenhet kring kopplingen mellan fattigdom och miljöfrågor ända upp på regeringsnivå.

Utöver Sveriges multilaterala stöd till Mali via PEI har vi dessutom ett bilateralt samarbete med Mali. Att samordna dessa två samarbetsformer leder till ökad samstämmighet kring frågorna. Sverige bidrar på så vis till att skapa en ännu starkare dialog med landets regering och myndigheter med möjlighet till påverkan av landets utveckling. Delar av Sveriges multilaterala bistånd till Mali via FN är öronmärkt för PEI-projektet och omfattar 5 miljoner kronor 2011.    

Olika sorters bistånd:

Det svenska biståndsarbetet sker i två former – dels arbetar Sverige direkt med ett antal utpekade länder och då kallas det bilateralt samarbete. Men en stor del av vårt svenska bistånd sker också genom ett så kallat multilateralt samarbete – då samarbetar flera länder genom internationella organisationer. Det svenska multilaterala biståndsarbetet sker främst genom FN, Världsbanken och EU-länderna.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän