Varje klinik har en lista på de barn som har vaccinerats och kan därför säkerställa att de även får sin andra och tredje dos.

Vaccinering är en viktig komponent i UNICEFs program i DRC. Varje klinik har en lista på de barn som har vaccinerats så att de kan se till att de även får sin andra och tredje dos.

Foto: UNICEF DRC, Cornelia Walther

Internationellt samarbete

Svenskt bistånd via FN

Publicerad: 9 juni 2009 Uppdaterad: 21 oktober 2016

Krav på resultat följer med svenskt stöd. Svenska skattepengar ska gå till de organisationer som bäst kan bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det är den grundläggande idén när Sverige bedriver utvecklingssamarbete via internationella organisationer.

Multilateralt bistånd via FN

Ungefär en tredjedel av Sveriges bistånd går genom FN. De största mottagarna av svenskt stöd inom FN-systemet är utvecklingsprogrammet UNDP, barnfonden UNICEF och Världshälsoorganisationen WHO. Vi stödjer också exempelvis UNFPA, som arbetar med att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt FN:s flyktingkommissariat UNHCR som värnar flyktingars rättigheter. Sidas stöd genom FN-systemet 2015 var cirka 4,5 miljarder SEK. Det mesta av detta är stöd på landnivå.

Sverige bidrar också  till Världsbanken och till EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete. 

Viktig roll för UNDP

FN:s utvecklingsprogram UNDP har en central roll i utvecklingssamarbetet. En huvuduppgift för UNDP är att hjälpa länder att arbeta med demokratisk samhällsstyrning och olika åtgärder för att minska fattigdomen.

UNDP arbetar med regeringar i mer än 165 länder med till exempel fattigdomsminskning, krisförebyggande och miljöfrågor. Sverige är sedan flera år ett av de länder som ger mest bidrag till UNDP.

Som stor bidragsgivare ställer Sverige också krav på detta FN-organ. Sida och Sverige arbetar systematiskt för att identifiera och bearbeta brister i organisationen, liksom att bedöma resultat. Detta, och samarbetet med andra givare, har lett till att UNDP visar förbättrade resultat under de senaste åren.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän