Varje klinik har en lista på de barn som har vaccinerats och kan därför säkerställa att de även får sin andra och tredje dos.

Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP och Sveriges biståndsminister Gunnilla Carlsson träffas på UNDP:s högkvarter i New York.

Foto: UNICEF DRC, Cornelia Walther

Internationellt samarbete

Svenskt bistånd via FN

Publicerad: 9 juni 2009 Uppdaterad: 28 april 2015

Krav på resultat följer med svenskt stöd. Svenska skattepengar ska gå till de organisationer som bäst kan bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det är den grundläggande idén när Sverige bedriver utvecklingssamarbete via internationella organisationer.

Multilateralt bistånd via FN

Ungefär en tredjedel av Sveriges bistånd, det som kallas multilateralt, går genom FN:s fonder och program för fattigdomsbekämpning och utveckling. De viktigaste är utvecklingsprogrammet UNDP, barnfonden UNICEF och Världshälsoorganisationen WHO. Vi stödjer också exempelvis UN-Habitat  som har FNs mandat att arbeta med urban utveckling. Sidas stöd genom FN-systemet 2012 var 4,301 miljarder SEK. Det mesta av detta är stöd på landnivå.

Sverige bidrar också  till Världsbanken och till EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete. 

Viktig roll för UNDP

FN:s utvecklingsprogram UNDP har en central roll i utvecklingssamarbetet. En huvuduppgift för UNDP är att hjälpa länder att arbeta med demokratisk samhällsstyrning och olika åtgärder för att minska fattigdomen.

UNDP arbetar med regeringar i mer än 165 länder med till exempel fattigdomsminskning, krisförebyggande och miljöfrågor. Sverige är sedan flera år ett av de länder som ger mest bidrag till UNDP.

Som stor bidragsgivare ställer Sverige också krav på detta FN-organ. Sida och Sverige arbetar systematiskt för att identifiera och bearbeta brister i organisationen, liksom att bedöma resultat. Det, och samarbete med andra givare, har det lett till att UNDP visar på förbättrade resultat under de senaste fem åren. Läs mer om stödet till UNDP  och hur det följs upp.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän