Lekande barn i Kosovo.

Lekande barn i Kosovo.

Foto: Bengt af Geijerstam

Det här är svenskt bistånd

Biståndsbudgeten

Publicerad: 11 juni 2009 Uppdaterad: 22 september 2016

Sverige ger i dag 1,4 procent av sitt BNI i bistånd. Den samlade biståndsramen 2016 är drygt 43 miljarder kronor, vilket är något högre än året innan. Av ramen går 32,4 miljarder kronor till internationellt bistånd. Resterande medel används framför allt till stöd för asylsökande i Sverige. 

Av medlen till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 2016 om 32,4 miljarder kronor hanterar Sida 30,2 miljarder kronor. Av detta belopp avser cirka 11,2 miljarder kronor medel som Regeringskansliet beslutar och följer upp resultaten av, men där Sida hanterar betalningar och viss finansiell uppföljning. Till följd av ökade kostnader för flyktingmottagning sker dock avräkningar på biståndsramen. För 2016 beräknas avräkningarna bli omkring 30 procent (13 miljarder) av den totala biståndsramen på 43 miljarder kronor. I vårbudgeten 2016 gjordes neddragningar på 3,9 miljarder kronor.

Regeringen föreslår att biståndsramen för 2017 uppgår till 46,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,99 procent av beräknad bruttonationalinkomst. Biståndsbudgeten (Utgiftsområde 7) föreslås uppgå till 35 miljarder, vilket är 2,6 miljarder kronor mer än 2016. 

Omfattningen av det totala svenska biståndet rapporteras årligen till OECD:s biståndskommitté DAC (Development Assistance Committee). Kommittén ansvarar för att sammanställa medlemsländernas biståndsstatistik.

 Svenskt bistånd i topp i utvecklingsindex

Center for Global Development (CGD)) mäter hur världens rikaste länder bidrar till utveckling i utvecklingsländerna.  Från CGD menar man att utveckling handlar om mer än bistånd, och man mäter sju faktorer; bistånd, handel, investeringar, migration, miljö, säkerhet och teknologi. Sedan år 2009 ligger Sverige bland de högst rankade i indexet .   

Fördelning av svenskt bistånd 2015

label shortlabel value highlight
Kärnstöd till multilaterala organisationer via UD - 18,9 miljarder Kärnstöd via UD 18 900 000 000  
Kostnader för asylmottagning i Sverige - 20,2 miljarder Asylmottagning 20 200 000 000  
Bilateralt stöd till länder via Sida - 10,8 miljarder Bilateralt stöd 10 800 000 000  
Globalt och regionalt stöd via Sida - 7 miljarder Globalt/regionalt stöd 7 000 000 000  
Övrigt - 3 miljarder Övrigt 3 000 000 000  

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän