så arbetar vi

Svensk opinion om bistånd

Publicerad: 9 juni 2009 Uppdaterad: 23 december 2015

Det starka stödet för ett generöst svenskt bistånd håller i sig och en stor majoritet av svenskarna säger sig vilja behålla eller öka biståndet till andra länder. Det visade 2015 års opinionsmätning om svenskarnas kunskap om, och attityd till, global utveckling och bistånd.

Sida genomför varje år mätningar av svenskarnas bild av fattiga länder, uppfattningar om det svenska biståndet och vad man själv är beredd att göra för att minska fattigdomen i världen. I 2015 års mätning uppger hela tre av fyra svenskar att de tycker det svenska biståndet bidrar till en bättre värld.

- Flera pågående kriser och många människor på flykt bidrar säkert till att de flesta inser att Sverige har en viktig roll i det internationella samarbetet, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Utvecklingen går framåt

Elände och pessimism har länge dominerat svenskarnas bild av utvecklingen och tillståndet i fattiga länder. Fortfarande har svenskarna en mycket mer pessimistisk bild av tillståndet i världen än vad som är motiverat, men sedan ett par år tillbaka är trenden att världsbilden sakta blir allt mer korrekt.

Gruppen svenskar som ser att världen blir bättre har fördubblats under den senaste 10-årsperioden. 2004 höll 19 procent med om påståendet att "levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste trettio åren". 2015 håller 48 procent med.

- Det är väldigt roligt att allt fler känner till att världens utveckling i huvudsak är positiv. Det kanske är en Hans Rosling-effekt vi ser, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Trenden i mätningen är att allt färre väljer det mest felaktiga alternativet sedan ett par år tillbaka, samtidigt som en majoritet fortfarande svarar fel.

Förtroendet ökar

Årets undersökning visar också att förtroendet för att biståndet genomförs effektivt ökar. Förra årets rekordhöga siffror upprepas i år och betygen som delas ut till Sida och för ideella organisationer är på rekordnivå.

- Det är viktigt för oss som jobbar med biståndet att människor i Sverige känner förtroende för att det leder till konkreta resultat i andra länder, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Undersökningen genomförs varje år av SCB, på uppdrag av Sida, och ska spegla svenskars attityder och kunskaper kring utveckling och bistånd. Den senaste undersökningen gjordes i oktober och november 2015. Här bredvid finns våra undersökningar presenterade i sin helhet för dig som vill veta mer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän