Lediga jobb på sida

Tillsatta befattningar

Publicerad: 19 mars 2013 Uppdaterad: 31 augusti 2015

Här hittar du information om tillsatta befattningar. Besluten anslås på anslagstavla vid receptionen (plan 1) på Sidas huvudkontor, Valhallavägen 199 i Stockholm.
Programansvarig till Enheten för humanitärt bistånd, ref 7/17 2017-03-23
Systemförvaltare (kravutvecklare) till Enheten för analys och samordning, ref 3/17 2017-03-16
HR-Strateg (lön och avtal) till Enheten för kompetensförsörjning, ref 158/16 2017-03-16
Dokumentcontroller till Enheten för Dokument, administration och resurs, ref 169/16 2017-03-13
Verksamhetscontroller till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 172/16 2017-03-13
Programansvarig (utbildning) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 168/16 2017-03-09
Programansvarig specialist till Enheten för lån och garantier, ref 176/16 2017-03-07
Metod- och Ämnesföreträdare till Enheten för insatshanteringsprocessen, ref 17/17 2017-03-07
Kommunikatör (svenskt myndighetssamarbete) till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 171/16 2017-03-02
Programansvarig (mänsklig säkerhet) till Stödenheten konflikt, ref 160/16 2017-02-27
HR-Strateg (rekrytering och bemanning, inriktning chefer) till Enheten för kompetensförsörjning, ref 156/16 2017-02-23
Programansvarig (demo/MR) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 175/16 2017-02-03
Programansvarig specialist (mänsklig säkerhet) till Stödenheten konflikt, ref 137/16 2017-01-30
Programansvarig (utbildning) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 167/16 2017-01-27
Programansvarig (freds- och statsbyggnad) till Ambassaden i Afghanistan, ref AFG-PO3 2017-01-26
Systemförvaltare (beslutsstöd) till Enheten för analys och samordning, ref 149/16 2017-01-16
Funktionsförvaltare till IT-enheten, ref 138/16 2017-01-04
Metod- och ämnesföreträdare (resultat och strategistyrning) till Enheten för planering, uppföljning och utvärdering, ref 130/16 2017-01-02
Programansvarig specialist (handel, näringslivsutv, finansiella system, OFS) till ambassaden i Moldavien, ref MDA-PO1 2016-12-27
Finansierings-/garantihandläggare (uppföljning) till Enheten för lån och garantier, ref 132/16 2016-12-27
Kvalificerad jurist inom bank och finans till Enheten för lån och garantier, ref 131/16 2016-12-27
Verksamhetscontroller till Enheten för humanitärt bistånd, ref 136/16 2016-12-22
Programansvarig till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 127/16 2016-12-15
Chefekonom till Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd, ref 117/16 2016-12-08
Statistiker (utredningar) till Enheten för analys och samordning, ref 147/16 2016-12-01
Statistiker (utredningar) till Enheten för analys och samordning, ref 148/16 2016-12-01
Programansvarig (lantbruk inkl miljö och klimat) till Enheten för hållbar utveckling, ref 151/16 2016-11-30
Verksjurist till Avdelningen för juridik och upphandling, ref 135/16 2016-11-18
Programansvarig specialist (miljö och klimat) till ambassaden i Etiopien, ref ETH-REPS-RPO2 2016-11-15
Programansvarig (demo/MR) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 126/16 2016-11-08
Programansvarig (lantbruk, miljö och klimat) till Enheten för hållbar utveckling, ref 98/16 2016-10-19
Programansvarig (handel och ekonomisk integration) till Enheten för hållbar utveckling, ref 41/16 2016-10-19
Programadministratör till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 111/16 2016-10-10
2 st Programansvariga (humanitärt bistånd) till Enheten för humanitärt bistånd, ref 101/16 2016-10-06
2 st Programadministratörer till Enheten för Mellanöstern och Nordafrika, ref 116/16 2016-10-06
Programadministratör till Avdelningen för Europa och Latinamerika, ref 82/16 2106-10-05
Controller till Avdelningen för partnerskap och innovation, ref 115/16 2016-10-03
Stabsmedarbetare (planeringssamordnare) till Avdelningen för partnerskap och innovation, ref 94/16 2016-09-30
2 st Programansvariga (ekonomi/miljö) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 70/16 2016-09-29
Verksjurist till Avdelningen för juridik och upphandling, ref 119/16 2016-09-27
HR-Strateg (sekonderingar) till Enheten för kompetensförsörjning, ref 121/16 2016-09-27
Arkivarier till Enheten för dokument administration och resurs, ref 120/16 2106-09-19
Metod- och Ämnesföreträdare (lednings- och styrprocesser) till Enheten för analys och samordning, ref 96/16 2016-09-09
Programansvarig (miljö/klimat/demo/mr) till ambassaden i Kenya, ref KEN-KTA 206-09-09
Chef till Avdelningen för ekonomi och administration, ref 102/16 2016-09-01
Handläggare utvecklingssamarbete (Utredningar) till EKOADM/Analys, ref 123/16 2016-08-29
Ämnesföreträdare (internationell handel) till Enheten för tematiskt stöd, ref 104/16 2016-08-26
Ämnesföreträdare (utbildning) till Enheten för tematiskt stöd, ref 106/16 2016-08-23
Pogramansvarig (demo/mr) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 97/16 2016-08-16
Programansvarig (svenskt myndighetssamarbete) till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 84/16 2016-08-16
Programansvarig (utbildning) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 26/16 2016-08-16
Statistiker till Enheten för analys och samordning, ref 78/16 2016-08-16
Programansvarig (civilsamhälle) till Enheten för civila samhället, ref 105/16 2016-07-15
Programansvarig till Enheten för global social utveckling, ref 87/16 2016-07-15
Programansvarig (vatten och sanitet, utbildning) till Enheten för global social utveckling, ref 88/16 2016-07-15
Programansvarig specialist (hälsa) till Enheten för global social utveckling, ref 89/16 2016-07-15
Programansvarig specialist (marknadsutveckling) till ambassaden i Ukraina, ref UKR-PO1 2016-07-14
Programansvarig (civilsamhället) till Enheten för civila samhället, ref 83/16 2016-07-08
Enhetschef till Enheten för upphandling och intern service, ref 77/16 2016-07-08
Enhetschef till Enheten för redovisning och finans, ref 90/16 2016-07-06
HR-Strateg (kompetensutveckling) till Enheten för kompetensutveckling, ref 73/16 2016-07-01
Programansvarig specialist (samverkan med näringslivet) till Enheten för näringslivssamverkan och partnerskap, ref 24/16 2016-06-22
Arkivarie/dokumentcontroller till Enheten för dokument, administration och resurs, ref 81/16 2016-06-22
Avdelningsadministratör till Avdelningen för ekonomi och administration, ref 22/16 2106-06-17
Programansvarig (Demo/MR) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 80/16 2016-06-15
Metod- och ämnesföreträdare (processutvecklare insatshantering) till Enheten för insatshanteringsprocessen, ref 29/16 2016-06-13
Programansvarig till Enheten för Mellanöstern och Nordafrika, REF 85/16 2016-06-13
Programansvarig (utbildning) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 25/16 2016-06-01
Programansvarig specialist (Mänsklig säkerhet/Demo) till ambassaden i Demokratiska republiken Kongo, ref COD-PO1 2016-05-25
Systemförvaltare till Enheten för insatshanteringsprocessen, ref 65/16 2016-05-23
Programansvarig specialist (hälsa) till Enheten för social utveckling, ref 11/16 2016-05-19
Kontorsvaktmästare till Enheten för upphandling och intern service, ref 20/16 2016-05-18
Programansvarig (Regeringskansliets bidragshantering) till Enheten för redovisning och finans, ref 79/16 2016-05-17
Programadministratör till Enheten för humanitärt bistånd, ref 67/16 2016-05-11
Enhetsadministratör (eken) till Avdelningen för ekonomi och administration, ref 23/16 2016-05-11
Programansvarig (demo/mr) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 13/16 2016-04-21
Programansvarig specialist (svårarbetade miljöer/fred och säkerhet) till Enheten för Västra Balkan, Turkiet och Latinamerika, ref 3/16 2016-04-21
Programansvarig (ICT) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 18/16 2016-04-19
Löneadministratör till Enheten för dokument, administration och resurs i Visby, ref 9/16 2016-03-29
Programansvarig specialist (näringslivssamverkan) till Enheten för näringslivssamverkan och partnerskap, ref 5/16 2016-03-23
Administratör till Enheten för lån och garantier, ref 7/16 2016-03-23
Programansvarig till Stödenheten för konflikt, ref 8/16 2016-03-22
Administratör till Enheten för dokument, administration och resurs i Visby, ref 10/16 2016-03-14
1-2 Verksjurister till Avdelningen för juridik och upphandling, ref 157/15 2016-03-03
Verksjurist till Avdelningen för juridik och upphandling, ref 159/15 2016-03-03
Utvärderare till Enheten för planering, uppföljning och utvärdering, ref 156/15 2016-03-01
Programansvarig (ekonomisk integration) till Enheten för Mellanöstern och Nordafrika, ref 161/15 2016-02-26
Programansvarig (vatten och sanitet) till Enheten för global social utveckling, ref 150/15 2016-02-15
Programansvarig (miljö och klimat) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 140/15 2016-02-12
Programansvarig (humanitärt bistånd) till Enheten för humanitärt bistånd, ref 153/15 2016-01-20
Programansvarig (internationella kapacitetsutvecklingsprogram) till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 152/15 2016-01-15
Administratör till Avdelningen för ekonomi och administration, ref 148/15 2016-01-07
Programansvarig specialist (Statsbyggnad) till Ambassaden i Afghanistan, ref AFG-PO3 2015-12-21
Metod- och ämnesföreträdare (miljö och klimat - vatten) till Enheten för hållbar utveckling, ref 120/15 2015-12-17
Programansvarig (utbildning) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 135/15 2015-12-03
Programansvarig specialist (forskning) till Enheten för forskningssamarbete, ref 106/15 2015-12-02
Programansvarig specialist (forskning) till Enheten för forskningssamarbete, ref 106/15 2015-12-02
Programansvarig (Miljö och klimat) till Enheten för Global ekonomi och miljö, ref nr 130/15  2015-11-24
HR-Strateg (kompetensutveckling) till Enheten för kompetensförsörjning, ref 121/15

2015-11-17

Processutvecklare till Enheten för insatshanteringsprocessen ref nr 126/15

2015-11-17

Programansvarig specialist (vatten och sanitet) till Enheten för social utveckling, ref nr 132/15

2015-11-13

Metod- och ämnesföreträdare (miljö och klimat - miljöekonomi) till Enheten för hållbar utveckling, ref 119/15

2015-10-28

Programansvarig specialist (demokratisk samhällsstyrning, institutionsutveckling, fred och säkerhet) till ambassaden i Mali, ref MLI-PO2

2015-10-28

Ämnesföreträdare (hälsa med fokus på SRHR) till Enheten för tematiskt stöd, ref 111/15

2015-10-26

Internrevisor till Avdelningen för Internrevision, ref 131/15

2015-10-05 

2 st Programansvariga (utbildning) till Sidas kursgård, ref 102/15

 2015-09-25

Verksamhetscontroller till ambassaden i Rwanda, RWA-CON

 2015-09-22

Inköpscontroller till Enheten för upphandling och intern service, ref 122/15

 2015-09-21

Funktions-/ applikationsförvaltare till Sidas IT-enhet, ref nr 116/15

 2015-09-15

Statistiker (utredningar) till Enheten för analys och samordning, ref 114/15

2015-09-09

Statistiker (utredningar) till Enheten för analys och utredning, ref 113/15 2015-09-09
Programansvarig specialist (forskning/samhällsvetenskap) till Enheten för forskningssamarbete, ref 59/15 2015-09-07
 Programansvarig specialist (forskning/samhällsvetenskap) till Enheten för forskningssamarbete, ref 110/15 2015-08-31
Programansvarig (miljö/klimat) till ambassaden i Bolivia, ref.nr BOL-PO3 2015-08-17
Post- och skanningadministratör till enheten för Dokument, administration och resurs, ref 49/15 2015-08-04
Verksamhetscontroller till Enheten för global ekonomi och klimat, ref 112/15 2015-07-30
Programansvarig specialist (Resursbasutveckling) till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 61/15 2015-07-28
Verksamhetscontroller till avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd, ref 48/15 2015-07-22
2 st Programansvariga (utbildning) till Sidas kursgård, ref 102/15 2015-07-21
Administratör till avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd, ref 60/15 2015-07-21
Programansvarig (internationella kapacitetsutvecklingsprogram) till Enheten för Kapacitetsutveckling, ref.nr 33/15 2015-07-21
Ämnesföreträdare (tidredovisning) till Enheten för analys och samordning, ref 103/15 2015-07-21
Programansvarig specialist (miljö och klimat) till enheten för Östeuropa och tematiskt stöd, ref 42/15 2015-07-21
Projektledare för Stockholm Internet Forum 2015 till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 100/15 2015-06-18
Webbansvarig till Kommunikationsavdelningen, ref.nr 16/15 2015-06-16
Programansvarig (utbildning) till ambassaden i Kabul, ref nr AFG-PO1 2015-06-11
Avdelningscontroller till avdelningen för Europa och Latinamerika, ref 30/15 2015-06-11
Programansvarig (demo-mr-jämställdhet) till Enheten för Östeuropa och tematiskt stöd, ref 54/15 2015-06-11
Metod- och ämnesföreträdare (energi) till Stödenheten för Hållbar utveckling, ref.nr 15/15 2015-06-10
Programansvarig specialist till ambassadkansliet i Juba/ambassaden i Khartoum, ref. nr SSD-PO1 2015-06-01
Tre programansvariga (miljö/klimat, ekonomisk hållbar utveckling) till Enheten för Global ekonomi och miljö, ref.nr 7/15 2015-06-01
Ämnesföreträdare (antikorruption) till Enheten för tematiskt stöd, ref 57/15 2015-05-29
Programansvarig specialist (miljö/klimat/samhällsstyrning) till ambassaden i Bamako, ref. nr MLI-PO1 2015-05-28
Programansvarig (Demo/MR/Yttrandefrihet) till avdelningen för Europa och Latinamerika, ref nr 29/15 2015-05-27

Verksjurist till avdelningen för Juridik och upphandling, ref 47/15

2015-05-27
Ämnesföreträdare (Demo/MR) till Enheten för tematiskt stöd, ref 50/15 2015-05-27
Administratör till avdelningen för Verksamhetsutveckling, ref 52/15 2015-05-25
Programansvarig specialist (hälsosystem/finansiering) till ambassaden i Lusaka, ref. nr ZMB-HIVAIDS-RPO1 2015-05-22
Ämnesföreträdare till Enheten för Multilateralt stöd, ref.nr 34/15 2015-05-22
Administratör till GD-staben, ref 51/15 2015-05-19
Programansvarig (humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete) till enheten för regionalt stöd till Mellanöstern/Nordafrika, ref 40/15 2015-05-19
Finansiell controller (budget och redovisning) till Enheten för Analys och verksamhetsstyrning, ref.nr 13/15 2015-05-18
Avdelningsadministratör till avdelningen för Europa och Latinamerika, Ref 32/15 2015-05-13
Avdelningsadministratör till avdelningen för Ekonomi och Administration, ref 38/15 2015-05-11
Enhetsadministratör (Kommunikation) till Staben vid avdelningen EUROLATIN, ref 31/15 2015-05-05
Metod- och ämnesföreträdare (mänsklig säkerhet) till Enheten för Rättvisa och fred, ref.nr 14/15 2015-05-08
Programansvarig (finansiering och marknadsutveckling) till Enheten för Östeuropa, ref.nr 19/15 2015-05-05
Programadministratör till Enheten för Global ekonomi och miljö, ref.nr 27/15 2015-05-04
Kommunikatör till Kommunikationsavdelningen, ref.nr 17/15 2015-05-04
Avdelningsadministratör till avdelningen för Europa och Latinamerika, Ref 32/15 2015-04-30
Programansvarig (demo/MR) till Enheten för Demokrati och mänskliga rättigheter, ref.nr 25/15 2015-04-29
Programansvarig (ekonomisk hållbar utveckling) till Enheten för Global ekonomi och miljö, ref.nr 5/15 2015-04-27
Programansvarig specialist (finansieringsmekanismer) till Enheten för Östeuropa, ref.nr 20/15 2015-04-20
 Pressekreterare till Kommunikationsavdelningen, ref.nr 18/15  2015-04-13
Två programansvariga (humanitärt bistånd) till Enheten för Humanitärt bistånd, ref. nr 28/15 2015-04-13
Programansvarig specialist (ekonomisk hållbar utveckling, fokus ICT) till Enheten för Global ekonomi och miljö, ref.nr 6/15 2015-04-07
Programansvarig (demo/MR) till Enheten för Demokrati och mänskliga rättigheter, ref nr 177/14 2015-04-07
Metod- och ämnesföreträdare (forskning, samhällsvetenskap) till Enheten för Rättvisa och fred, ref nr 183/14 2015-04-01
Programansvarig specialist (ekonomisk hållbar utveckling) till Enheten för Global ekonomi och miljö, ref.nr 4/15 2015-04-01
Utvecklingsanalytiker (programansvarig specialist) till Enheten för Afghanistan, ref.nr 3/15 2015-03-20
Programansvarig specialist (energi och miljö) till ambassaden i Moldavien, ref nr. MDA-PO1 2015-03-19
Metod- och ämnesföreträdare (resiliens/humanitärt bistånd/långsiktig utveckling) till Stödenhet för Hållbar utveckling, ref nr 191/14 2015-03-19
Internrevisionschef till Sida, ref nr 172/14 2015-03-18
Två verksamhetscontrollers till Avdelningen för Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd, ref nr 170/14 2015-03-17
Metod- och ämnesföreträdare med juridisk kompetens (garantiavtal, låneavtal, och affärsavtalsfrågor) till Enheten för Lån och garantier, ref nr 161/14 2015-03-17
Programansvarig (demo/MR/jämställdhet) till Stödenhet för Rättvisa och fred, ref nr 189/14 2015-03-10
Programansvarig (samarbete med näringslivet) till Enheten för Näringslivssamverkan och ICT4D, ref.nr 15/1 2015-03-09
Upphandlingsrådgivare till enheten för Upphandling och intern service, ref nr 188/14 2015-03-02
Programansvarig (regionala vattenresurser) till Enheten för Mellanöstern och Nordafrika, ref.nr 8/15 2015-03-02
Kommunikatör (utbildning) till Sida Partnership Forum, Härnösand, ref nr 186/14 2015-02-26
Ämnesföreträdare (miljö, klimat) till Enheten för Tematiskt stöd, ref.nr 2/15 2015-02-26
Programansvarig specialist (humanitärt bistånd) till Enheten för Humanitärt bistånd, ref nr 192/14 2015-02-24
Programansvarig (utvecklingsfinansiering) till Enheten för Lån och garantier, ref nr 182/14 2015-02-18
Verksjurist till Avdelningen för Juridik och upphandling, ref nr 179/14 2015-02-11
Enhetschef till Enheten för Multilateral samordning, ref nr 159/14 2015-02-11
Programansvarig specialist (marknadsutveckling och ekonomisk integration) till Enheten för Östeuropa, ref nr 162/14 2015-02-03
Programadministratör (utbildnings- och kursadministration) till Enheten för Sida Partnership Forum i Härnösand, ref nr 173/14 2015-01-22
Programansvarig specialist till Enheten för Civila samhället, ref nr 152/14 2015-01-21
Personalchef, ref nr 118/14 2015-01-20
Programansvarig (internationella kapacitetsutvecklingsprogram) till Enheten för Kapacitetsutveckling, ref nr 168/14 2015-01-15
Enhetschef till Enheten för Social utveckling, ref nr 175/14 2015-01-12
Metod- och ämnesföreträdare (ICT och yttrandefrihet) till Enheten för Tematiskt stöd, ref nr 155/14 2015-01-07
Programansvarig specialist (energi och miljö) till ambassaden i Moldavien, ref nr. MDA-PO1 2014-12-12
Verksjurist till Avdelningen för juridik, ref nr 163/14 2014-12-10
Programansvarig specialist (intern styrning/kontroll) till Enheten för Forskningssamarbete, ref nr. 148/14 2014-12-09
Avdelningsadministratör till Avdelningen för Internationella organisationer och Tematisk stöd, ref nr. 136/14 2014-12-04
Upphandlingsrådgivare till Enheten för Upphandling och intern service, ref nr 158/14 2014-12-03
Enhetschef till Enheten för Analys och verksamhetsstyrning, ref nr. 101/14 2014-12-01
Programansvarig (intern styrning/kontroll) till Enheten för Civila samhället, ref nr. 80/14 2014-11-21
Programansvarig till Enheten för Civila samhället, ref nr. 92/14 2014-11-20
Programadministratör till Enheten för Globala program, ref nr. 157/14 2014-11-11
Programansvarig specialist (kapacitets- och resursbasutveckling) till Enheten för Kapacitetsutveckling, ref nr. 138/14 2014-10-25
Ämnesföreträdare (resultatstyrning) till Enheten för Analys och verksamhetsstyrning, ref nr. 67/14 2014-10-28
Avdelningscontroller till Personalavdelningen, ref nr. 84/14 2014-10-02
Programansvarig specialist (mänsklig säkerhet) till Stödenhet Konflikt, ref nr. 135/14 2014-10-02
Metod- och ämnesföreträdare (hälsa) till Stödenhet för rättvisa och fred, ref nr. 121/14 2014-09-29
Kommunikatör till Kommunikationsavdelningen, ref nr 129/14 2014-09-23
Metod- och ämnesföreträdare (energi/miljö/klimat) till Stödenhet för Hållbar utveckling, ref nr. 133/14 2014-09-19
Programansvarig (Twinning & Taiex) till enheten för Västra Balkan och Turkiet, ref.nr 140/14 2014-09-17
Programansvarig (livsmedelstrygghet/sysselsättning) till Enheten för Globala program, ref nr. 115/14 2014-09-12
Programansvarig (ekonomisk utveckling/lantbruk/sysselsättning) till Enheten för Globala program, ref nr. 134/14 2014-09-11
Programansvarig (demo/MR) till Enheten för Demokrati och mänskliga rättigheter, ref nr 128/14 2014-09-11
Samordnare till Enheten för Lån och garantier, ref nr 96/14 2014-09-01
Redovisningsekonom (redovisning) till Enheten för Redovisning och finans, ref nr. 116/14 2014-09-02
Programansvarig specialist (humanitärt bistånd) till Enheten för Humanitärt bistånd, ref nr. 120/14 2014-08-18
Programansvarig (humanitärt bistånd) till Enheten för Humanitärt bistånd, ref nr. 131/14 2014-08-18
Redovisningsekonom till Enheten för Redovisning och finans, ref nr. 117/14 2014-08-07
Programansvarig (miljö/klimat) till ambassaden i Bangladesh, ref.nr BGD-PO3 2014-08-05
Programansvarig specialist (samhällsvetenskap med ekonomi) till Enheten för Forskningssamarbete, ref nr. 93/14 2014-08-05
Programansvarig specialist (utvecklingssamarbete), 2 st, till enheten för Lån och garantier, ref nr. 43/14 2014-08-04
Programansvarig (hälsa) till Enheten för Globala program, ref nr. 114/14 2014-07-30
Ämnesföreträdare (kommunikation, multinätverk, verksamhetsplan, uppföljning) till Enheten för Multilateral samordning, ref nr 132/14 2014-07-29
HR-generalist till Enheten för Kompetensförsörjning, ref nr. 125/14 2014-07-28
Programansvarig (hälsa, vatten och sanitet i Somalia) till ambassaden i Kenya, ref.nr KEN-SOM-PO3 2014-07-24
Programansvarig (marknadsutveckling) till ambassaden i Ukraina, ref.nr UKR-PO1 2014-07-24
Programansvarig (mänsklig säkerhet) till Ambassaden i Mali, MLI-PO2 2014-07-24
Verksjurist till Avdelningen för Juridik och Upphandling, ref nr 108/14 2014-07-24
Programansvarig (förbättrad hälsa) till ambassaden i Lusaka, Zambia ref.nr ZMB-PO2 2014-07-18
Programansvarig (utbildning) till Sida Partnership Forum, ref nr. 112/14 2014-07-04
Programansvarig (utbildning) till Enheten Sida Partnership Forum, ref nr. 98/14 2014-07-04
Programansvarig (utbildning) till Sida Partnership Forum, ref nr. 111/14 2014-07-04
Programansvarig (handel och privatsektorutveckling) till Enheten för Irak, ref nr. 109/14 2014-06-30
Programansvarig specialist (SRHR och hiv/aids, regionalt) till ambassaden i Zambia, ref nr. UTL-HIVAIDS-08-01 2014-06-25
Programansvarig (hälsa MDG 4 och 5) till ambassaden i DR Kongo, ref.nr COD-PO5 2014-06-25
Verksamhetscontroller till ledningen för avdelningen för Europa och Latinamerika, ref. nr 1/14 2014-05-14
Metod- och ämnesföreträdare (yttrandefrihet och ICT) till avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd, ref nr. 32/14 2014-05-06
Tre programansvariga specialister inom utvecklingssamarbete till enheten för Civila samhället, ref nr. 17/14 2014-04-22
Kommunikatör till Kommunikationsavdelningen, ref. nr 144/13 2014-04-22
Programansvarig (ekonomisk utveckling) till enheten för Näringslivssamverkan och ICT, ref nr. 25/14 2014-04-22
Handläggare (USAID) till Enheten för Partnerskap och Innovation, ref nr. 4/14 2014-04-22
Programansvarig till Humanitära enheten, ref 118/13 2014-04-14
Forskningssekreterare samhällsvetenskap (genus, demokrati och mänskliga rättigheter) till enheten för Forskningssamarbete, ref nr 19/14 2014-04-14
Forskningssekreterare naturvetenskap till enheten för Forskningssamarbete, ref nr. 20/14 2014-04-14
Forskningssekreterare naturvetenskap (naturresurser och miljö och/eller jordbruk) till enheten för Forskningssamarbete, ref nr 16/14 2014-04-14
Enhets- och programadministratör till Stödenheten för Asien, ref nr. 6/14 2014-04-10
Programansvarig (Miljö, klimat och samhällsbyggnad) till enheten för Globala program, ref nr. 12/14 2014-04-09
Programansvarig till enheten för Demokrati och mänskliga rättigheter, ref nr. 31/14 2014-04-09
Programansvarig specialist till Enheten för Demokrati och Mänskliga rättigheter, ref nr. 22/14 2014-04-07
Två programansvariga till Enheten för Demokrati och mänskliga rättigheter, ref nr. 8/14 2014-04-07
Två programansvariga till enheten för Demokrati och mänskliga rättigheter, ref nr. 11/14 2014-04-07
Programansvarig specialist till Enheten för Demokrati och Mänskliga rättigheter, ref nr. 30/14 2014-04-04
Kommunikatör till Kommunikationsavdelningen, ref. nr 144/13 2014-04-04
Redovisningsekonom till enheten för Analys och verksamhetsstyrning, ref nr. 37/14 2014-04-02
Statistiker till enheten för Analys och verksamhetsstyrning, ref nr. 40/14 2014-04-02
Programansvarig till Enheten för Demokrati och Mänskliga rättigheter, ref nr. 3/14 2014-03-31
Verksföreträdare för området Hälsa (med fokus på SRHR) till enheten för Tematiskt stöd, ref nr. 147/13 2014-03-31
Ämnesföreträdare (tidsredovisning) till enheten för Analys och verksamhetsstyrning, ref nr. 38/14 2014-03-21
Ämnesföreträdare (planmodell och verksamhetsplan) till enheten för Analys och verksamhetsutveckling, ref nr. 39/14 2014-03-21
Utvärderare till Enheten för Uppföljning och utvärdering, ref nr. 7/14 2014-03-20
Statistiker (ämnesföreträdare) till enheten för analys och verksamhetsstyrning, ref nr 18/14 2014-03-20
HR-generalist till enheten för Kompetensförsörjning, ref nr. 34/14 2014-03-13
Programansvarig (humanitärt bistånd) till Humanitära enheten, ref.nr 138/13 2014-03-06
Dokumentcontroller till enheten för Dokument, administration och resurs, med placering i Visby, ref nr. 9/14 2014-03-60
Programansvarig med rådgivning till enheten Lån och Garantier (2 st), ref 126/13 2014-03-03
Programansvarig (generell/utbildning) till Sida Partnership Forum i Härnösand, ref nr. 133/13 2014-02-27
Kommunikatör (digital kommunikation) till Kommunikationsavdelningen, ref. nr 143/13 2014-02-26
Programansvarig (humanitärt bistånd) till enheten för Humanitärt bistånd, ref 121/13 2014-02-26
Administratör till GD-staben, ref 141/13 2014-02-26
Administratör till GD-staben, ref nr. 145/13 2014-02-26
Programansvarig (internationella kapacitetsutvecklingsprogram) till enheten för Kapacitetsutveckling, ref 102/13

2014-02-08

Verksföreträdare för ämnesområdet Jämställdhet till enheten för Tematiskt stöd, ref. nr 146/13 2014-02-13
Upphandlingsrådgivare till enheten för Upphandling och intern service, ref 122/13 2014-02-13
Programansvarig (ICTD4 och näringslivssamverkan) till enheten för Näringsliv och ICT, ref.nr 137/13 2014-02-13
HR-Generalist (sekonderingar) till Personalavdelningen, ref.nr 136/13 2014-01-28
Enhetschef till enheten för upphandling och intern service, ref 106/13 2014-01-21
Programansvarig (humanitärt bistånd) till enheten för Humanitärt bistånd, ref nr. 139/13 2014-01-07
Ämnesföreträdare (ekonomiadministration) till enheten för Lån och garantier, ref 119/13 2014-01-07
Ämnesföreträdare (mainstreaming) till enheten för Metodutveckling, ref 130/13 2014-01-07
Ämnesföreträdare (insatshantering) till enheten för Metodutveckling, ref 111/13 2014-01-07
Enhetsadministratör till enheten för Dokument, administration och resurs, med placering i Visby, ref 125/13 2014-01-07
Programadministratör (generell/utbildning) till Sida Partnership Forum i Härnösand, ref nr. 134/13 2013-12-19
Programansvarig (samordning, mänskliga rättigheter och jämställdhet) till enheten för Östeuropa, ref 123/13 2013-12-11
HR-administratör till enheten för Kompetensförsörjning, ref 120/13 2013-11-27
Enhetsadministratör till Sida Partnership Forum i Härnösand, ref 80/13 2013-11-18
Regional programansvarig (antikorruption, institutionell utveckling) till sektionen för regionalt utvecklingssamarbete vid ambassaden i Etiopien 2013-11-07
Programansvarig till enheten för Humanitärt bistånd, ref 116/13 2013-11-05
Kommunikatör med projektledaransvar (nationell transparens) till Kommunikationsavdelningen, ref 101/13 2013-11-05
Ämnesföreträdare (metodutveckling) till enheten för Metodutveckling, ref 113/13 2013-10-30
Programansvarig till enheten för Civila samhället, ref 112/13 2013-10-23
Regional programansvarig (vattenresurser) till ambassaden i Jordanien 2013-10-10
Upphandlingsrådgivare till enheten för Upphandling och intern service, ref 96/13 2013-10-10
Kommunikatör med samordningsansvar till Kommunikationsavdelningen, ref 99/13 2013-10-10
Verksamhetscontroller till Sida Partnership Forum i Härnösand, ref 81/13 2013-10-10
Programansvarig (generell/utbildning) till Sida Partnership Forum, ref 33/13 2013-10-10
Programansvarig (humanitära frågor inkl antikorruption) till enheten för Humanitärt bistånd, ref 93/13 2013-10-10
Programansvarig (demokrati/MR/jämställdhet) till enheten för Västra Balkan och Turkiet, ref 85/13 2013-10-10
Programansvarig med rådgivning (marknadsutveckling och sysselsättning) till Resursenhet för konflikt- och postkonfliktsamarbete, ref 58/13 2013-10-10
Ämnesföreträdare (mål- och resultatstyrning) till enheten för Analys och samordning, ref 105/13 2013-10-10
Programansvarig (humanitära frågor) till enheten för Humanitärt bistånd, ref 92/13 2013-10-08
Programansvarig till enheten för Näringsliv och ICT, ref 90/13 2013-10-03
Programansvarig till enheten för Näringsliv och ICT, ref 91/13 2013-10-03
Programansvarig (samhällslbyggnad/miljö) till ambassaden i Moldavien 2013-09-30
Programansvarig (samhällsbyggnad/energi) till Resursenhet 2 vid avdelningen för Programsamarbete, ref 68/13 2013-09-18
Pressekreterare till Kommunikationsavdelningen, ref 44/13 2013-09-18
Programansvarig till enheten för Forskningssamarbete, ref 89/13 2013-09-09
Programansvarig (intern styrning och kontroll) till enheten för Selektivt samarbete, ref 95/13 2013-09-09
Statistikansvarig till enheten för Analys och samordning, ref 86/13 2013-09-09
Ämnesföreträdare (Insatshantering) till enheten för Metodutveckling, ref 79/13 2013-08-21
Programansvarig (demokratisk samhällsstyrning/MR) till enheten för Mellanöstern och Nordafrika, ref 78/13 2013-07-19
Ledande ämnesföreträdare (projektledning) till Enheten för Lån och garantier, ref 38/13 2013-07-17
Utvärderare (handläggning inom resultat och utvärdering) till enheten för Uppföljning och utvärdering, ref 36/13 2013-07-17
Enhetschef till enheten för Globala program, ref 34/13 2013-07-15
Ämnesföreträdare (verksamhetsstyrning) till enheten för Analys och samordning, ref 84/13 2013-07-15
Programansvarig till enheten för Humanitärt bistånd, ref 77/13 2013-07-12
Ämnesföreträdare (tidsredovisning) till enheten för Analys och samordning, ref 83/13 2013-07-12
Programansvarig till enheten för Humanitärt bistånd, ref 76/13 2013-07-12
Jurist till avdelningen för Juridik och upphandling, ref 72/13 2013-07-12
Upphandlingsrådgivare till enheten för Upphandling och intern service, ref 31/13 2013-07-12
Programansvarig (ekonomisk utveckling/handel) till enheten för Globala program, ref 40/13 2013-07-02

Programansvarig inom resultat till Resursenhet 2 vid avdelningen för Programsamarbete, ref 35/13

2013-06-10

   

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän