Lediga jobb på sida

Tillsatta befattningar

Uppdaterad: 30 juni 2017

Här hittar du information om tillsatta befattningar. Besluten anslås vid receptionen på Sidas huvudkontor, Valhallavägen 199 i Stockholm.

Befattning Sista dag för överklagan

Internrevisor till Avdelningen för internrevision, ref 135/17

 2017-12-26

Programansvarig (miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 109/17

 2017-12-24

Systemförvaltare till Enheten för insatshanteringsprocessen, ref 161/17

 2017-12-24

Programansvarig (demo/MR) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 136/17

 2017-12-24

Programansvarig (jämställdhet, mänskliga rättigheter, utbildning) till Enheten för Afghanistan, ref 126/17

 2017-12-19

Verksamhetscontroller (1-3 st) till Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd, ref 111/17

2017-12-07

Finansierings-/garantihandläggare (1-2 st) till Enheten för lån och garantier, ref 127/17

 2017-11-20

Verksamhetscontroller (1-3 st) till Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd, ref 111/17

 2017-11-09

Verksamhetscontroller (1-3 st) till Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd, ref 111/17

2017-10-31

Programansvarig (ekonomiskt hållbar utveckling/digitalisering) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 125/17

 2017-10-29

Programansvarig till Enheten för humanitärt bistånd, ref 73/17

 2017-10-19

Webbredaktör till Enheten för kommunikation, ref 102/17

 2017-10-17

Metod- och ämnesföreträdare (energi) till Enheten för hållbar utveckling, ref 100/17

 2017-10-17

Post- och skanningsadministratör till Enheten för dokument, administration och resurs, ref 121/17

 2017-10-15

Hr-Generalist (kompetensutveckling) till Enheten för lärande och organisationsutveckling, ref 116/17

 2017-10-10

Programansvarig till Enheten för humanitärt bistånd, ref 114/17

 2017-10-10

Forskningssekreterare (3-4 st) till Enheten för forskningssamarbete, ref 8/17

 2017-10-10

Verksjurist till Enheten för juridik, ref 99/17

 2017-10-10

Senior advisor till Enheten för kvalitetssäkring och utredning, ref 105/17

2017-10-09

Finansiell controller till Enheten för verksamhetsstyrning, ref 107/17

2017-10-09

Rådgivare (finansiell styrning och revision) till Enheten för kvalitetssäkring och utredning, ref 106/17

2017-10-09

Programansvarig specialist (miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 110/17

2017-10-09

Financial Risk Officer till Enheten för lån och garantier, ref 101/17

 2017-09-21

Programansvarig (ekonomiskt hållbar utveckling) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 51/17

 2017-09-14

Programansvarig specialist (forskning, yrkesutbildning) till Ambassaden i Etiopien, ref ETH-PO4

2017-09-11

Programansvarig (miljö) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 95/17

2017-09-03

Administratör till Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd, ref 97/17

2017-09-03

Programansvarig specialist (demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet) till Ambassaden i Afghanistan, ref AFG-PO2

2017-09-03

Programansvarig specialist (forskning) till Enheten för forskningssamarbete, ref 86/17

2017-09-03

Programansvarig (miljö/ekonomi) till Enheten för global ekonomi och miljö, ref 88/17

2017-08-07

Metod-/Ämnesföreträdare (processutvecklare insatshantering) till Enheten för insatshanteringsprocessen, ref 67/17

2017-08-06

Programansvarig specialist (hälsa/SRHR) till Enheten för global social utveckling, ref 96/17

2017-08-06

Kommunikatör (digitala kanaler) till Avdelningen för kommunikation, ref 76/17

2017-07-27

Statistiker till Enheten för analys och samordning, ref 75/17

2017-07-27

2 st Programadministratörer till Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd, ref 77/17

2017-07-27

Programansvarig (mänskliga rättigheter) till Stödenheten för Asien och Mellanöstern, ref 69/17

2017-07-25

Internrevisor till Avdelningen för internrevision, ref 79/17

2017-07-24

Ämnesföreträdare (humanitära insatser i svåra miljöer) till Enheten för humanitärt bistånd, ref 71/17

2017-07-24

Programansvarig specialist (miljö och klimat) till Ambassaden i Bolivia, ref BOL-PO2

2017-07-23

Ämnesföreträdare (kvinnor, fred och säkerhet) till Stödenhet konflikt, ref 81/17

2017-07-19

Programansvarig specialist (demo/mr/hälsa/hum) till Ambassadkansliet i Sydsudan, SSD-PO1

2017-07-19

Administratör till Avdelningen för verksamhetsstöd, ref 74/17

2017-07-19

 Programansvarig (utbildning) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 33/17

2017-07-18 

Programansvarig specialist (demokratisk samhällsstyrning) till Ambassaden i Liberia, ref LBR-PO3

2017-07-11

Programansvarig specialist (humanitärt/mänskliga rättigheter) till Ambassaden i Demokratiska republiken Kongo, ref COD-PO3

2017-07-11

Programansvarig (utbildningsledare) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 34/17

2017-07-09

Programansvarig specialist (miljö och klimat) till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 23/17

2017-07-09

Programansvarig specialist (miljö och klimat) till Stödenheten för Asien och Mena, ref 27/17

2017-07-09

Programansvarig (utbildningsledare) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 34/17

2017-07-02

Forskningskommunikatör/Forskningssekreterare till Enheten för forskningssamarbete, ref 31/17

 2017-07-02

Programansvarig specialist (ekonomisk utveckling) till Ambassaden i Afghanistan, ref AFG-PO8

 2017-07-02
Programansvarig specialist till Enheten för humanitärt bistånd, ref 72/17 2017-06-11
Administratör till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 19/17 2017-06-08
Programansvarig (intern styrning och kontroll) till Enheten för civila samhället, ref 11/17 2017-06-08
Programansvarig specialist (hälsa/SRHR) till Ambassaden i Demokratiska Republiken Kongo, ref COD-PO2 2017-05-30
Koordinatör för Nordic+ till Ambassaden i Afghanistan, ref AFG-PO4 2017-05-30
Programansvarig specialist (SRHR) till Ambassaden i Zambia, ref ZMB-SRHR-RPO2 2017-05-30
Programansvarig till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 25/17 2017-05-28
Programansvarig (internat. kapacitetsutvecklingsprogram) till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 28/17 2017-05-28
1-2 st Programansvariga (Demo/MR) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 14/17 2017-05-25
Redovisningsekonom (systeminriktning) till Enheten för redovisning och finans, ref 18/17 2017-05-25
Verksamhetscontroller till Avdelningen för Europa och Latinamerika, ref 177/16 2017-05-22
Dokumentcontroller till Enheten för dokument, administration och resurs, ref 21/17 2017-05-22
Programansvarig specialist (miljö/klimat) till Ambassaden i Mali, ref MLI-PO3 2017-05-11
Programansvarig (ekonomisk utveckling) till Aghanistanenheten, ref 16/17 2017-05-08
Arkivarier (2 st) till Enheten för dokument, administration och resurs, ref 5/17 2017-05-02
Verksjurist (1-2 st) till Avdelningen för juridik och upphandling, ref 13/17 2017-05-02
1-2 st Programansvariga specialister till Enheten för lån och garantier, ref 10/17  2017-04-05
Programansvarig till Enheten för humanitärt bistånd, ref 7/17 2017-03-23
Systemförvaltare (kravutvecklare) till Enheten för analys och samordning, ref 3/17 2017-03-16
HR-Strateg (lön och avtal) till Enheten för kompetensförsörjning, ref 158/16 2017-03-16
Dokumentcontroller till Enheten för Dokument, administration och resurs, ref 169/16 2017-03-13
Verksamhetscontroller till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 172/16 2017-03-13
Programansvarig (utbildning) till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 168/16 2017-03-09
Programansvarig specialist till Enheten för lån och garantier, ref 176/16 2017-03-07
Metod- och Ämnesföreträdare till Enheten för insatshanteringsprocessen, ref 17/17 2017-03-07
Kommunikatör (svenskt myndighetssamarbete) till Enheten för kapacitetsutveckling, ref 171/16 2017-03-02
Programansvarig (mänsklig säkerhet) till Stödenheten konflikt, ref 160/16 2017-02-27
HR-Strateg (rekrytering och bemanning, inriktning chefer) till Enheten för kompetensförsörjning, ref 156/16 2017-02-23
Programansvarig (demo/MR) till Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, ref 175/16 2017-02-03

Sidansvarig: Enheten för kompetensförsörjning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän