En kvinna i en t-shirt med texten Voluntario ONU står i ett tält och pratar med en ung tjej.

Ana Belen Harb arbetar som UN Volunteer i Ecuador och deltog bland annat i responsen efter jordbävningen 2016.

Foto: UNV

Internationella Tjänster

UN Youth Volunteer

Uppdaterad: 13 oktober 2017

  • Är du mellan 18 och 28 år?
  • Har du siktet inställt på en FN-karriär?
  • Är du intresserad av freds- och utvecklingsfrågor?
  • Är du motiverad och entusiastisk?
  • Anpassar du dig lätt till nya kulturer och situationer?
  • Är du redo att gå in i ett volontäruppdrag på 12 månader?
  • Är du intresserad av eller har tidigare ägnat dig åt volontär- eller frivilligarbete i Sverige eller utomlands?

Under 2017 finansierade Sida 20 UN Youth Volunteers. Tjänsterna annonserades i mars och utresan skedde i juli.

Vad är en UN Youth Volunteer?

UN Youth Volunteers är 18-28 år gamla och arbetar för FN-organ i utvecklingsprojekt och humanitära insatser. UN Youth Volunteers är en ny kategori av FN-volontärer som skapats som svar på en uppmaning från FN:s generalsekreterares om större volontärengagemang från personer under 30. UN Youth Volunteers hjälper FN på olika sätt och får möjligheten att genom olika FN-organ arbeta med politisk, utvecklings- och humanitär fältverksamhet.

Vad gör en UN Youth Volunteer?

Som UN Youth Volunteer hjälper du FN att främja fred och hållbar utveckling i ett specifikt land. Du kommer att hjälpa människor att leva hälsosammare och säkrare liv och samhällen att bättre hantera nuvarande och framtida utmaningar. Som UN Youth Volunteer kommer du att få en upplevelse som du bär med dig resten av livet. Att arbeta som UN Youth Volunteer är en möjlighet att bidra till att förändra världen till det bättre samtidigt som du slipar dina kompetenser, får ny kunskap och en bättre förståelse för internationell utveckling och fredsbyggande.

De UN Youth Volunteers som Sida finansierar under 2017 kommer att arbeta inom tre områden: miljö och klimat, monitoring & evaluation samt fredsbyggande.

Hur långt är uppdraget?

Sida finansierar UN Youth Volunteers under 1 år.

Villkor

UN Youth Volunteers får ett grundläggande ekonomiskt stöd så att de kan leva säkert i det land de tjänstgör i. FN står också för resor till och från uppdraget samt vissa andra kostnader. UN Youth Volunteers som skickas ut via Sidas program kommer också att delta i en förberedelsekurs i Stockholm samt en fyra dagar lång förberedande kurs i Bonn, där UN Youth Volunteers har sitt huvudkontor.

Vem kan söka en UN Youth Volunteer-tjänst?

UN Youth Volunteers söker motiverade och duktiga unga personer mellan 18 och 28 år. Obs! Du måste vara yngre än 29 år under hela din tjänstgöring, det vill säga född efter den 31 juli 1989. Kandidatexamen ska vara uttagen vid ansökan. Vilken erfarenhet som krävs varierar beroende på uppdrag, men i allmänhet har sökande upp till två års erfarenhet.

Jag vill söka! Hur går det till?

Sida annonserade 2017 års UN Youth Volunteer-tjänster i mars och volontärerna åkte ut på sina uppdrag i juli 2017. Det här är ett pilotprojekt och beslut om framtida tjänster är ännu inte fattat.

Notera att om du är 25 år eller äldre och har flera års arbetslivserfarenhet inom ett visst område kan du registrera dig för UNV Global Talent Pool (tjänsterna är inte finansierade av Sida).


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän