SARC på utlandsuppdrag

Svenska akademiker om sina erfarenheter inom FN:s förändringsarbete.

  • Peter Nordström är Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) på FN i Somalia, där arbetsuppgifterna handlar såväl om politik som utvecklingsfrågor och humanitärt arbete.
  • Johan Dittrich Hallberg är Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) i Moldavien, där han arbetar intensivt med FN:s samordnande arbete Delivering as One.
  • Som Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) var Caroline Åberg delaktig i att ta fram en ny strategi för FN:s arbete i Myanmar. Caroline har fortsatt inom FN-systemet och arbetar i dag för UNDP i Sverige.
  • Elisabet Dahlberg Frisk är Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) på FN i Kampala, Uganda där hon bland annat jobbar med fred, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hälsa. Hon har tidigare arbetat inom den privata sektorn och hämtar mycket inspiration från den i sitt dagliga arbete inom FN.