Win Maw Tun, USDP, Dr May Win Myint, NLD och Za Tlem, Chin Nat Party

En Special Assistant to the Resident Coordinator finns placerad vid UNDP i Burma.

Foto: Sida/Kerstin Becker

Internationella tjänster

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)

Publicerad: 23 juni 2009 Uppdaterad: 12 oktober 2015

Sveriges SARC-program ger akademiker med minst 5 års relevant erfarenhet möjlighet att tjänstgöra inom FNs reformarbete, med bl.a UNFDAF & Delivering as One, vilket syftar till att effektivisera FNs program på landnivå.

Programmet inrättades år 2003 och Sverige har varit med i programmet sedan 2005. Hitintills har ett 40 tal svenskar rekryterats till uppdraget. Samarbetet i rekryteringsarbetet sker med UNDP som är arbetsgivare medan Sida finansierar tjänsterna.

Kunskap om reformarbetet är en viktig del av Sveriges multilaterala arbete med FN-organisationerna. SARC arbetar nära RCs (Resident Coordinator´s) kontor och oftast i en koordinatorsroll. Tjänsterna ligger på P3 nivån. Tjänsterna är högst tre år med ett års tjänstgöringstid i taget. FN utvärderar och begär förlängning från Sida med ytterligare ett år i taget av tjänsten. Sida följer upp och utvärderar tjänsterna.

Idag är Sverige, Danmark, Norge, Finland och Japan deltagare i detta FN-program.

Kvalifikationskraven för att söka SARC tjänst är:

  • Svensk medborgare ELLER

  • Uppehållstillstånd i Sverige med mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige

  • Högst 38 år vid ansökningstillfället

  • Minst fem års relevant yrkeserfarenhet (vilket innebär en stark merit med tre till fem års arbete företrädesvis från utvecklingsländer)

  • Utmärkta kunskaper i engelska krävs liksom goda kunskaper i ett annat FN språk

  • Magister/master uttagen vid ansökningstillfället

Rekryteringsprocessen

Sida samarbetar med UNDP i rekryteringen. Intervjuer i Stockholm och består av kompetensbaserad intervju, ämnesområdesintervju, språktester, EQ & IQ tester samt psykologintervju.

Förberedelser inför utresa

SARC ska delta i Sidas obligatoriska förberedelseutbildning. Utresekursen syftar särskilt till att erhålla kunskap från dels FN-företrädare dels från SIDA/UD personal om Sveriges arbete med reformfrågan.

Kursen är en vecka och behandlar bland annat Sveriges mål, riktlinjer och metoder inom det internationella utvecklingssamarbetet, specifik kunskap om respektive FN-organ, läkarinformation, kulturinformation samt möten med hemkomna SARCs.

Sida erbjuder vid behov kompletterande språkutbildning samt eventuell kompletterande ämnesutbildning som är kopplat till SARC-tjänsten.

Sida Partnership Forum, SPF, i Härnösand ansvarar för utbildningen innan utresa.

För ytterligare information kan du vända dig till enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV) på Sida.

SARC-placeringarna för 2016 är ännu inte beslutade. Ytterligare information läggs ut så snart som möjligt.


Sidansvarig: Sidas Kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän