Win Maw Tun, USDP, Dr May Win Myint, NLD och Za Tlem, Chin Nat Party

En Special Assistant to the Resident Coordinator finns placerad vid UNDP i Burma.

Foto: Sida/Kerstin Becker

Internationella tjänster

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)

Uppdaterad: 24 augusti 2017

Sveriges SARC-program (Special Assistant to Resident Coordinator) ger akademiker med minst 5 års relevant erfarenhet möjlighet att tjänstgöra inom FNs reformarbete, Delivering as One, som syftar till att effektivisera FN:s program på landnivå.

SARC-tjänster är placerade på UN Resident Coordinator's Office (RCO) i de flesta av FN:s programländer. Sverige har genom SARC-programmet stöttat FN-reformen i ett 20-tal länder genom fler än 40 SARC-placeringar sedan 2006.

Sida rekryterar främst till länder i Afrika, Mellanöstern och Asien, men även i viss utsträckning till Latinamerika och Östeuropa.

En SARC arbetar för och med alla FN-organ som organiseras i landsteamet (UN Country Team) under ledning av FN:s chef (Resident Coordinator) i varje land i syfte att garantera det samlade FN-systemets effektivitet.

Sida rekryterar till SARC-tjänster och annonserar dem på sida.se.

Vill du veta mer om SARC-programmet?

Då kan du hitta mer information i faktabladet samt dokumentet med vanliga frågor som finns att ladda ner på denna sida. Det innehåller bland annat information om kvalifikationskrav, hur man söker en tjänst, hur urvalsprocessen ser ut samt lön och anställningsvillkor.

Utlysningar 2017

Under 2017 har Sida rekryterat SARC-tjänster till bland annat Nigeria, Sri Lanka, Fiji, Kina, Zimbabwe, Colombia och Haiti.

Specialist Development Programme (SPD) är ett liknande program med UNDP och inom detta program har Sida rekryterat två tjänster under 2017 med placering i Ukraina och Egypten.

Alla SARC- och SPD-tjänster för 2017 har nu annonserats. 2018 års tjänster kommer att annonseras tidigast i januari 2018.


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän