EU-twinning

Foto: Giampaolo Squarcina

Internationella tjänster

Junior Professionals in Delegation (JPD) – Praktikantprogram inom EU

Publicerad: 8 april 2010 Uppdaterad: 24 mars 2015

Junior Professionals in Delegation (JPD) riktar sig till unga akademiker som vill få erfarenhet från praktik i EU:s delegationer och få en djupare insikt i deras arbete med att genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

JPD ersätter sedan 2013 det tidigare EU-programmet JED (Junior Experts in Delegation) som startade 1984. Målet är detsamma om att ge unga kvalificerade akademiker möjlighet att arbeta inom EU:s utrikestjänst (EEAS) och EU:s delegationer över hela världen. Programmet ska bidra till att stärka det inter-institutionella partnerskapet mellan EEAS och EU-kommissionen, samt till stärkta partnerskap med enskilda länder.

Kvalifikationskrav

Information om kvalifikationskraven finns att läsa på EEAS hemsida.

Rekryteringsproceduren

För att söka praktikplatserna är det viktigt att först läsa igenom informationen på EEAS hemsida och noggrant följa instruktionerna. Mer information om detta kommer att publiceras framöver.

När du söker är det ett krav att du bifogar ansökan enligt EU:s egen mall på engelska. Bifoga sedan ifyllt formulär med din inskannade signatur (i PDF-format, max 1 MB) tillsammans med ditt motiveringsbrev på engelska på ansökningssidan.Skicka alltså inte med dina originalhandlingar i detta skede. 

Urvalsprocessen kommer att börja direkt efter sista ansökningsdatum. Sida kommer att välja ut intressanta kandidater som sedan skickas vidare till EEAS för granskning och beslutsfattande tillsammans med EU-kommissionen och delegationerna.

Villkor

För mer information om de villkor som gäller för praktikplatserna finns att läsa på EEAS hemsida.

Förberedelser inför utresa

De kandidater som får erbjudande om praktikplats kommer bli kallade till en förberedande utbildning. De utvalda kandidaterna kommer också att delta i en förberedelseutbildning i Bryssel. Båda dessa utbildningar är obligatoriska.

Mer information om förberedelser inför utresa finns på EU External Action Services hemsida.


Sidansvarig: Sidas Kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän