Lektion i DR Kongo.

Lektion i DR Kongo.

Foto: Giacomo Pirozzi/Panos/Silver

engagera dig

Skolmaterial och föreläsningar

Publicerad: 9 juni 2009 Uppdaterad: 6 september 2016

För dig som är lärare kan vi tipsa om övningar och metoder som kan användas i undervisningen om globala utvecklingsfrågor. Materialet är framförallt avsett för gymnasiet. Vårt eget Alumni-program erbjuder gratis föreläsningar av utvalda MFS-studenter nyligen hemkomna från fältstudier.

Genom att problematisera, nyansera och förklara bilden av omvärlden kan vi förändra attityder, fördomar och skapa engagemang. Här har vi samlat tips på olika material inklusive att vi genom vårt Alumniprogram kan erbjuda kontakt med engagerade studenter som kan berätta om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Vi har också ett samarbete med We Change - Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling.
Många frågor besvaras i broschyren Om svenskt bistånd och utvecklingssamarbete (pdf) .

Eller se gärna vår film om det svenska biståndet på Youtube.

Internationella Torget, arenan för information, diskussion och debatt med ett globalt utvecklingsfokus som en del av Bokmässan i Göteborg, ges många seminarier. 2015 var temat yttrandefrihet vilket var i fokus på många de seminarier och paneldebatter som tog plats på stora scenen. Dessa finns att se i efterhand.

Den Globala Skolan

Besök gärna Den Globala Skolan som bland annat arrangerar mötesplatser, seminarier och resor för lärare. De erbjuder lärare inspiration och utveckling inom globala frågor och tillhandahåller en mängd material.

Beställ och ladda ner materialet här 

Skolan möter världen är en årlig konferens och viktig samlingspunkt för lärare, skolledare och andra med anknytning till skolan. Att lära för global hållbar utveckling står inskrivet i läroplanen och därför är det nödvändigt för skolan att arbeta med såväl internationalisering som hållbarhet i alla bemärkelser. 2015 års upplaga av konferensen fokuserade på de nya globala målen för hållbar utveckling. Ta del av dokumentationen (pdf).

Sida Alumni

Aktuell information om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor direkt till ditt klassrum, föreläsningssal eller konferensrum. Vårt Alumni-program består i år av 27 utvalda MFS-stipendiater med uppdrag att berätta om sina erfarenheter när de är åter i Sverige. Läs mer om studenterna och programmet. Deras insats är kostnadsfri.

Gymnasiedagar i samarbete med UI

I samarbete med Sida erbjuder Utrikespolitiska institutet (UI) halvdagar för grupper av gymnasister som är speciellt intresserade av utrikespolitik. Det är föreläsare av högsta klass och möjligheter för frågor från publiken. Dagarna är kostnadsfria för gymnasieklasser.

Föreläsningarna webbsänds och går att se i efterhand på UI:s playkanal. Sök på 'gymnasiedag'.

we_change

We_change är Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling. Under våren 2016 var turnén ute för femte gången tillsammans med samarbetspartners och inspiratörer och diskuterade hållbarhet utifrån de 17 globala målen för hållbar utveckling. Läs gärna mer om we_change.

Webbspel med handledningar

På FN:s flyktingorgan UNHCR webbplats finns ett kunskaps- och upplevelsespel om hur det kan vara att befinna sig på

flykt. Länk till 'Mot alla odds'.

De globala målen för hållbar utveckling

Världen antog 2015 sjutton globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. De är en fortsättning på de åtta millenniemålen som världen arbetat för sedan år 2000. För mer information om de globala målen för hållbar utveckling:

Se vår information om Globala mål för hållbar utveckling
Ta del av logotyper, ikoner och profilmaterial till de globala målen för hållbar utveckling


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän