Stockholm Internet Forum 2013 logga

22-23 Maj 2013

Foto: SIF

Konferenser

Stockholm Internet Forum 2013

Uppdaterad: 21 november 2014

Stockholm Internet Forum är en konferens som syftar till att fördjupa diskussionerna om hur frihet och öppenhet på Internet främjar ekonomisk och social utveckling i hela världen. Den hölls för första gången i april 2012. Årets konferens äger rum den 22-23 maj i Stockholm.

Forumet  syftar till att sammanföra politiska beslutsfattare, företrädare för det civila samhället, aktivister samt företrädare för näringsliv och teknikutveckling. Frihet och öppenhet, respekt för mänskliga rättigheter, innovation och global utveckling är nyckelbegrepp för forumet.

Konferensen har två huvudteman i år: Frihet och säkerhet på Internet respektive Frihet och utveckling på Internet.

Utveckling med hjälp av ICT

Sida är medarrangör till forumet och står bland annat värd för en programpunkt med titelnTransforming international development through ICTs.
Ämnet syftar till att undersöka hur den internationella utvecklingen håller på att förvandlas genom tillämpning av ny teknik till gällande praxis.

Panelen består av:

Robert Kirkpatrick, Director of the UN Global Pulse initiative, Executive Office of the Secretary-General
Juliana Rotich, Co-Founder & Executive Director, Ushahidi
Usha Venkatachallam, Founder & CEO, Appropriate IT
Laura Walker Hudson, CEO, Social Impact Lab Foundation, the Makers of FrontlineSMS
Marlon Parker, Head of Mxit Reach at Mxit, Partner at Kukua Fund, Founder of RLabs

Hela konferensen kommer att webbsändas och kan följas på Twitter via #SIF13.

Demokratiaktivister på nätet

Internet och sociala medier är verktyg i kampen för frihet och demokrati. Allt fler människor använder digital teknik för att mobilisera sitt engagemang för samhällsfrågor och kommunicera vad som händer till omvärlden. Sida bidrar till att skapa förutsättningar för deras arbete. Läs mer om Sidas arbete.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän