Besökare på Sidas frukostmöte 'Pejl på världen'.

Sommaren 2010 var det många som kom till Sidas frukostmöte med temat Pejl på världen.

Foto: Sida

Sida i Almedalen 2011

Program och referat

Uppdaterad: 23 maj 2014

Sidas program under Almdedalsveckan ägde i första hand rum på Säkerhetspolitiskt sommartorg på Hamnplan i Visby. Vi medverkade i flera seminarier och här kan du ta del av referaten därifrån.

På måndagsmorgonen stod Sida värd för en programpunkt på Säkerhetspolitiskt sommartorg. Därutöver medverkade vi i flera andra programpunkter, inklusive ett par på andra platser i Visby. Se hela programmet på Säkerhetspolitiskt sommartorg, som arrangerades gemensamt av 14 olika organisationer.

Måndag 9.00-10.00

Framväxande säkerhetshot i en ny tid
Organiserad brottslighet, klimatförändringar och hög ungdomsarbetslöshet är några av de största hoten mot fred och säkerhet i världen. Hur kan vi bäst kartlägga och bemöta de växande globala säkerhetshoten? Experter och våra största partier ger sin syn på dessa utmaningar.

Säkerhetspolitiskt sommartorg, Restaurang ”Antons”, Hamnplan 5, i hörnet Hamnplan/Cramérgatan.

Läs referat från seminariet - Nya säkerhetshot kräver nya lösningar.

Måndag 12.30-13.30

Sveriges relation till diktaturer - handel, bistånd och vapenexport!
Vilken relation ska Sverige ha med icke-demokratier? Kan handel främja vägen mot en demokratisk utveckling? På vilka sätt kan utvecklingssamarbetet bidra till att demokratin stärks? Är det rimligt att Sverige fortsätter sälja vapen till diktaturer?

Säkerhetspolitiskt sommartorg, Restaurang ”Antons”, Hamnplan 5, i hörnet Hamnplan/Cramérgatan.

Läs referat från seminariet - En diktatur är en stat där regimen aldrig skulle tillåta en Almedalsvecka!

Måndag 4 juli 13.00 – 17.00

Seminarium Rio + 20
Vilket meddelande ska Sverige som nation leverera till toppmötet i Rio 2012?

SWEDESD: lokal Cramérgatan

Tisdag 5 juli 11.00

Om öppenhet, antikorruption och demokrati 
”Ett öppet bistånd för ökad transparens och i längden korruptionsbekämpning”

Internationella Torget: lokal Silon, hamnen

Läs referat från seminariet - Öppenhet för vems skull?

Onsdag 10.30-11.30

Väpnat våld mot kvinnor
Kvinnors roll och utsatthet i konflikter ska vara en integrerad del i Sveriges strategiska arbete för fred och säkerhet. Trots denna målsättning exkluderas vapens konsekvenser för kvinnor i säkerhets- och nedrustningsarbetet.

Säkerhetspolitiskt sommartorg, Restaurang ”Antons”, Hamnplan 5, i hörnet Hamnplan/Cramérgatan.

Läs referat från seminariet - 875 miljoner lätta vapen - det största säkerhetshotet mot kvinnor idag 

Onsdag 6 juli 14.00-15.30

Land ska byggas – utmaningar för Sydsudan
9 juli bildas en ny stat – Sydsudan. Ur ruinerna efter krig och konflikt ska fundamentet till den nya nationen byggas från grunden. Vilka utmaningar står Sydsudan inför? Vilket stöd behövs för att ge den nya staten möjligheter till hållbar fred och stabilt nationsbyggande?

Säkerhetspolitiskt sommartorg, Restaurang ”Antons”, Hamnplan 5, i hörnet Hamnplan/Cramérgatan.

Läs referat från seminariet - Södra Sudans befolkning har ändrat historien flera gånger tidigare.

Onsdag 6 juli 16.00 – 18.00

UNDP gästar Säkerhetspolitiskt sommartorg: Pjäsen SEVEN 
Sidas generaldirektör  Charlotte Petri Gornitzka läser en av rollerna. I årets uppsättning medverkar dessutom Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv, Katerina Janouch, journalist och författare, Mari Jungstedt, författare, Mikael Damberg, utbildningspolitisk talesperson (S), Henrik Landerholm, generaldirektör på Folke Bernadotteakademin och Camilla Robinson Seippel, ansvarig för samhällskontakter på Swedbank. Läsningen följs av en diskussion ledd av Mikael Olsson, programledare för P1:s Konflikt. 

Säkerhetspolitiskt sommartorg, Restaurang ”Antons”, Hamnplan 5, i hörnet Hamnplan/Cramérgatan.

Torsdag 10.30-11.30

Where are North Africa and the Middle East heading after the revolutions?
In spring 2011 history was rewritten in North Africa and the Middle East. What are the challenges now? How can sustainable peace, democracy and stability be achieved? How will the role of women in the democratization processes develop? How can Sweden and the International Community contribute?

Säkerhetspolitiskt sommartorg, Restaurang ”Antons”, Hamnplan 5, i hörnet Hamnplan/Cramérgatan.

Läs referat från seminariet - Längtan efter värdighet och rättvisa drev fram arabisk vår.

Torsdag 7 juli 17.30 – 18-30

What Sweden Is Doing/ What Will You Do Now?
Lansering av utställningen inför Rio +20. Med Gunilla Carlsson, biståndsminister, Sidas GD Charlotte Petri Gornitzka, Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö, Mark Edwards, Hard Rain Project och representanter för svenska hållbarhetsföretag.

Öresundshuset, Donners plats, Hästgatan 1

Se särskild inbjudan (pdf)

Fredag 8 juli 9.00-10.00

Säkra länder – effektivt bistånd?
Säkerhet och utveckling förutsätter varandra. Men hur hänger Sveriges säkerhetspolitik ihop med vår biståndspolitik och vilken säkerhet är det som ger förutsättningar för utveckling och demokrati? Sverige prioriterar Afrika i biståndet men vem tar ansvar för säkerheten i de länder Sverige verkar?

Säkerhetspolitiskt sommartorg, Restaurang ”Antons”, Hamnplan 5, i hörnet Hamnplan/Cramérgatan.

Läs referat från seminariet - Ingen säkerhet utan utveckling, ingen utveckling utan säkerhet

Fredag 8 juli 11.00-12.30

Frihet på nätet – för alla!
Utrikesdepartementet håller ett seminarium i Visby i samarbete med Sida. Det fokuserar på hur Sverige kan agera för att stärka friheten och integriteten på nätet och främja att internet används som en viktig drivkraft för global utveckling.

Huvudtalare är utrikesminister Carl Bildt, biståndsminister Gunilla Carlsson och handelsminister Ewa Björling.

Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka, deltar tillsammans med ministrarna i seminariets paneldiskussion under ledning av Patrik Fältström, Distinguished Consulting Engineer, Cisco.

Mötesplats Östersjön, Donnersgatan 6, Visby, ingång från Almedalsparken.

Se seminariet live - Frihet på nätet – för alla!

  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän