Seminarium om aktörssamverkan

Sida vill se fler aktörer i biståndsarbetet

Uppdaterad: 23 maj 2014

Under rubriken ”Vinna eller försvinna” förklarade Sida hur olika aktörer kan samarbeta för att nå gemensamma utvecklingsmål. – Det handlar om att skapa mötesplatser, sa Georg Andrén, chef för Aktörssamverkan på Sida.

Endast traditionellt biståndsarbete räcker inte. Fler måste bidra till att skapa hållbara samhällen där människor mår bra och kan utvecklas. Sida vill därför skapa förutsättningar för att aktörer – privata och offentliga – ska kunna träffas och agera tillsammans.

– Aktörernas idéer och resurser är drivande. Ansvaret ligger hos dem. Vår roll blir att vara en dörröppnare och att bidra med kunskap, förklarade Georg Andrén under det Global Forum-seminarium som handlade om Sidas nya arbetsredskap – Aktörssamverkan.

Helt nytt är detta inte. Sedan länge pågår ett aktörssamarbete mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika, delvis finansierat av Sida.

Hester Botha, projektledare vid Nelson Mandela Bay Municipality, berättade om framstegen:
– Alla parter har haft ömsesidig nytta av samarbetet. Göteborg har utvecklats lika mycket som vi. Bland annat har vi kunnat ge många råd inom turism.

Samarbetet har handlat om allt ifrån kulturutbyte till stadsplanering. Fler områden och aktörer har tillkommit under åren. Ett samarbete med Volvo för att förbättra transportsystemet i Nelson Mandela Bay har nyligen inletts.

– Vi har allt att vinna på detta. Sidas nya strategi öppnar nya marknader, sa Ira Thilén, chef för public affairs på Volvo som redan har fått en order av bussar från Nelson Mandela Bay.

Sida välkomnar det privata näringslivet in i arbetet med att förbättra livet för fattiga och utsatta människor, men betonar samtidigt att det inte går att räkna med direktstöd för investeringar. Däremot kan bland annat kontakter på politisk nivå och det svenska biståndets goda rykte vara mer värt än pengar.

– Vi ser att det kan bli många ringar på vattnet av att jobba på det här sättet. Långsiktigheten kommer av sig själv, ansåg Maria Selin, Sidas landchef för Botswana, Sydafrika och Namibia.

Dessa är några av de länder som håller på att fasas ut från Sidas traditionella biståndsarbete och som blir först med att omfattas av Aktörssamverkan. Finansiellt kan Sida initialt ge visst stöd till nya samarbetsprojekt, men kommer sedan snabbt att hålla sig i bakgrunden.

– Goda relationer kommer att vara utgångspunkten för att nå framgång med Aktörssamverkan, betonade Georg Andrén.

Hester Botha tillade att det tar tid att bygga vänskapsrelationer och att skapa utveckling.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän