Global Forum 2009

Ny bok visar ungdomars syn på miljö och livsstil

Uppdaterad: 23 maj 2014

550 ungdomar har samlat krav och förslag inom klimat och miljöområdet i en nyutgiven bok som ska delas ut till makthavare under FN:s miljökonferens i Köpenhamn i december. Boken är slutpunkten för projektet "Ungdomsröster i klimat- och livsstilsfrågor" som pågått sedan Global Forum i Göteborg den 5 oktober.

Inför Köpenhamnsmötet i december är det stor uppmärksamhet på klimat- och miljöområdet. Hur ser unga människor på dessa frågor? Vilka krav ställs? Vad bör politiker, EU och FN liksom kommuner och skolledare  göra?

Våra krav! : 550 västsvenska ungdomar om klimat, miljö och livsstil

 

Boken är resultatet av ett brett arbete “Ungdomsröster i klimat- och livsstilsfrågor” som pågått sedan Global Forum i Göteborg den 5 oktober. 19 skolor i elva västsvenska kommuner har varit delaktiga i projeketet. Det övergripande målet är att få elever att engagera sig och på ett kommunikativt bra sätt uttrycka sina tankar och förslag kring vår tids viktiga frågor. I boken "Våra krav! - 550 västsvenska ungdomar om klimat, miljö och livsstil  funderar ungdomarna i både i det lilla och det stora; från vad vi själva kan göra i vardagslivet till hur politiker på lokal, regional, nationell och internationell nivå bör agera. Boken omfattar tio kapitel med mängder av tankar och idéer.

Främsta målgruppen för boken är kommunpolitiker, riksdags- och regionledamöter, företagsledare/ägare, föräldrar och medier för att skapa och säkerställa en bra framtid i världen.
Bakom projektet står: Global Forum och Sida med stöd av Göteborgspriset för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen och Göteborg & Co.

Läs mer om projektet ”Ungdomsröster i klimat och livsstilsfrågor” på Globalportalens hemsida 

 

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän