Ett barn i Djibouti vägs.

Foto: Johan Bergqvist

Sida garanterar investeringar i global hälsa tillsammans med Gates foundation

Uppdaterad: 1 april 2015

Den 23 september 2013 lanserades en ny investeringsfond för global hälsa av finansinstitutet JP Morgan Chase & Co och Bill & Melinda Gates Foundation. Sverige och Sida stödjer projektet med garantier motsvarande 17% av fondens kapital. Fonden inriktas på att ta fram läkemedel och vaccin för de sjukdomar som i utvecklingsländer skördar flest offer, som kolera och malaria.

I dagsläget finns det 109 miljoner dollar i fonden (vid denna artikels uppdatering 1 april 2015) som är den första i sitt slag. Genom Global Health Investment Fund (GHIF) ges enskilda och institutionella investerare möjlighet att investera i den sista fasen i den kliniska forskningen och även i framtagning av innovativa produkter för hälsa riktade till låginkomstländer. Fonden kommer att bidra till de mest lovande insatserna för att bekämpa hälsoutmaningar i utvecklingsländer såsom malaria, tuberkulos, hiv/aids och mödra-och barnadödlighet.

Målet är att finansiera ett tiotal projekt, till exempel kring sjukdomar som kolera, malaria, lunginflammation, diarré och TBC. Dessa sjukdomar får stora konsekvenser i utvecklingsländer och genom att förbättra hälsosituationen kan man också minska fattigdomen.

 – Sverige och Sida är glada att vara en del av detta banbrytande initiativ där privat kapital sätts i arbete för utveckling. Det här visar vilka viktiga resultat som kan nås när bistånd, näringsliv och filantropi arbetar hand i hand, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

GHIF kommer att investera i till exempel nya läkemedel och vacciner, nya diagnosverktyg och barnanpassning av befintliga produkter.  Fonden kommer även att göra insatser för att expandera tillverkningskapacitet och på andra sätt bidra till framtagandet av produkter och tekniska lösningar till de mest behövande för ett överkomligt pris. Bland investerarna återfinns bland annat läkemedels-jättarna GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer och företag som norska Storebrand och JPMorgan Chase.

 – Vi investerar i global hälsa eftersom vi vet att när hälsan förbättras, förbättras människors liv på alla sätt, säger Bill Gates.

De finansiella riskerna med att investera i den kliniska utvecklingen av ny teknik kompenseras delvis genom garantier från Gates Foundation och Sida. För svensk del handlar det om att Sida stödjer projektet med garantier motsvarande 17% av fondens kapital. Fonden kommer att innebära en möjlighet för finansiell avkastning för investerarna genom affärsmöjligheter på såväl nya som befintliga marknader. Samtidigt ger detta också så kallad ”social avkastning” där företagen bidrar till att förbättra hälsa och rädda liv. Vid en vinst kommer 20 procent att gå tillbaka till fonden och till nya projekt.

 – Privat finansiering för global hälsa forskning och utveckling är viktigare än någonsin. Det finns ett stort antal innovativa lösningar och produkter under utveckling, men kliniska studier är kostsamma och privat kapital har en viktig roll att spela här, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Den Londonbaserade kapitalförvaltaren LHGP Asset Management (Lion´s Head) kommer att ansvara för hanteringen av portföljinvesteringarna. Bland investerarna finns även Grand Challenges Canada, Children’s Investment Fund Foundation, den tyska regeringen genom KfW och Världsbankens International Finance Corporation.

FAKTA

• Global Health Investment Fund  är en investeringsfond som kommer att finansiera kommersialiseringen av livräddande läkemedel och vacciner för distribution i låginkomstländer.
• Fonden avser att investera i 8-10 projekt spridda över de viktiga sjukdomsområdena - lunginflammation, diarré, hiv, malaria, tuberkulos och andra försummade sjukdomar.
• Fonden har skapats och delfinansierats av Bill & Melinda Gates Foundation och JPMorgan Chase & Co, i partnerskap med bland annat Sverige, Kanada, Tyskland och Världsbankens International Finance Corporation.
• Sida kommer att täcka 17 procent av förluster på fondens samlade kapital. Fonden innehåller en garanti från Sida som löser ut vid eventuella förluster.
• Vid framgångsrika placeringar kommer investerarna att få sitt kapital tillbaka plus avkastning. En del av avkastningen på investeringarna (20 %) kommer att återinvesteras i ett nytt icke-vinstdrivande företag vars syfte är att kanalisera ytterligare investeringskapital till global hälsa.

Sverige samarbetar med den privata sektorn för att möjliggöra utveckling och projekt som annars inte skulle ha blivit verklighet. Genom att utnyttja resurser från den  privata sektorn kan Sida multiplicera resultatet av investeringarna, i det här fallet genom att ställa ut garantier.

Läs mer om Sidas arbete med innovativa lösningar i samarbete med näringslivet  för att lösa fattigdomsproblem.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän