Securing water for food

Foto: SWFF

Ny vattenfond för tryggare livsmedelsförsörjning

Uppdaterad: 25 juni 2014

För att effektivisera användningen av vatten för livsmedelsproduktionen lanserar Sida tillsammans med USAID en vattenfond med 175 miljoner kronor.

Securing Water for Food  är en ny challenge fund  som stöds av Sida. Målet är att underlätta utveckling och spridning av innovativa tekniska lösningar och affärsmodeller för effektivare användning av vatten inom livsmedelsproduktion i utvecklingsländer. Fonden lanseras den 2 september under Världsvattenveckan i Stockholm av Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister och Chris Holmes, Water Coordinator, USAID. 

 – Att kunna producera mer mat med mindre vatten är avgörande. Med rätt teknik tror vi att det går att halvera mängden vatten som används för att producera livsmedel, säger Therese Sjömander, vattenexpert på Sida.

Över 70 procent av allt vatten som används i världen går till livsmedelsproduktion. Från det att grödor sås till att maten sätts fram på bordet är tillgången till vatten helt avgörande.

Samtidigt är brist på vatten en stor utmaning. Fyrtio procent av världens befolkning bor i områden med vattenbrist. Och i takt med att världens befolkning ökar och får ändrade matpreferenser – mer kött och mindre vegetariskt – kommer efterfrågan på vatten att öka dramatiskt. Prognoser visar att två tredjedelar av jordens befolkning kan lida brist på vatten år 2025 och då är utvecklingsländerna särskilt utsatta.

För att vattentillgången skall räcka till den framtida efterfrågan måste det finnas bra tekniska lösningar för vatteneffektivisering, återanvändning, avsaltning, insamling och magasinering. Men sådana lösningar är sällan tillgängliga i de länder som behöver det mest – låg och medelinkomstländer.

 – Sida och USAID efterlyser smarta uppfinningar och affärsmodeller från företag som finns eller vill etablera sig på marknaden i låg och medelinkomstländer.  Det kan vara helt nya uppfinningar eller affärsmodeller men framför allt handlar det om teknik och modeller som redan finns på vissa marknader och som ännu inte fått spridning och etablerats i utvecklingsländer, säger Anne-Charlotte Malm, senior rådgivare på enheten för näringslivssamverkan på Sida.

Därför lanserar Sida och USAID vattenfonden Securing Water for Food. Fonden är ett Public-Private Partnership och Sida och USAID söker nu fler partners, både från privata storföretag och från statliga organisationer. Fondens 25 miljoner dollar kommer att kunna sökas av företag och organisationer med innovativa lösningar på vattenområdet.

Företagen måste själva bidra med 40 till 60 procent av investeringskostnaderna. Det innebär att pengarna ur fonden blir en katalysator för privata investeringar.

 – Det finns en stor outnyttjad potential för företag att etablera sig och växa på marknaden i låg och medelinkomstländer, men det är också förknippat med risker. Biståndsfinansieringen blir den lilla knuff som kan göra att företag vågar investera i utvecklingsländer, säger Anne-Charlotte Malm.

Securing Water for Food fokuserar på tre områden: Vatteneffektivitet och återanvändning, uppsamling och magasinering av regnvatten, samt saltvatteninträngning. Innovatörerna kan komma från alla delar av världen men kravet är att de samarbetar med företag i utvecklingsländer.

 – Vi efterfrågar nu synpunkter eller frågor om fonden för att kunna utforma fonden på bästa sätt, säger Anne-Charlotte Malm.

För att läsa mer och lämna synpunkter - se Request for Information (RFI)


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän