Med Loy9 blir unga kambodjaner ”klahan”, modiga

Uppdaterad: 25 juni 2014

Loy9 är ett populärt ungdomsprogram i Kambodja men också ett annorlunda utvecklingsprojekt. I ett land där unga sällan får göra sina röster hörda, visar Loy9 vägen till ökat deltagande.

Varje torsdag på bästa sändningstid sänds Loy9 i kambodjansk tv. Alla program har ett syfte, som till exempel att tittarna ska lära sig hur det lokala byrådet fungerar eller hur de röstar i politiska val. I programmet blandas drama, dans och tävlingar med mer faktabaserade reportage, men veckans budskap löper som en röd tråd genom alla inslag.

Programmet – som också finns på radion, på webben och i mobilen – startade i januari 2012 och gensvaret har varit mycket positivt. Mellan en och tre miljoner personer tittar på programmet varje vecka. Bland dem som tillhör programmets primära målgrupp – 15-24-åringarna – tittar eller lyssnar en fjärdedel på programmet regelbundet.

Loy9 produceras av BBC Media Action, tillsammans med ett team med unga kambodjaner.

 – Det här är en ganska annorlunda modell för utveckling. Det är kul och alternativt, men också en viktig insats i en känslig miljö, säger projektledaren Colin Spurway, som tidigare i veckan besökte Sida för att berätta om programmet.

Kambodja är fortfarande sargat efter många års hårdför diktatur där uppemot en fjärdedel av befolkningen dog. Mänskliga rättigheter är eftersatta, fattigdomen är utbredd. Och trots att två av tre kambodjaner är under 30 år har de unga väldigt lite att säga till om i frågor som berör dem. Undersökningar som gjorde inför programmet visade dessutom på mycket stora kunskapsluckor när det kom till landets styre - 62 procent av de unga kände till exempel inte alls till nationalförsamlingen, alltså Kambodjas parlament, och 30 procent kände inte till det råd som styr på kommunnivå.

 – Frågan är vad som är okunskap och vad som är en djupt rotad rädsla för att tala och tycka till, ett kvarlevande trauma efter konflikten där det främst var de med färdigheter och kunskaper som dödades, säger Colin Spurway.

Det övergripande syftet med projektet är att unga ska göra sin röst hörda, och våga delta i diskussioner och beslutsfattande. De första utvärderingarna, som fortfarande inte är helt klara, ger tydliga indikationer på att de som tittar eller lyssnar på programmet har större förståelse för vad till exempel nationalförsamlingen och kommunrådet är. Men vad som delvis kom som en överraskning för de inblandade är att många av dem som deltagit i utvärderingen använder sig av ordet ”klahan” som betyder ungefär modig eller självsäker.

 – Loy9 hjälper dem att bli ”klahan”. Vi har aldrig använt oss av det ordet i tv-serien eller marknadsföringen och trots det dyker det upp hela tiden i utvärderingen. Det är spännande och får oss att känna optimism. Ökat självförtroende är något vi vill uppnå, säger Colin Spurway.

Fakta

Loy9 samfinansieras av Sida och UNDP, och för 2013 uppgår det svenska bidraget till 7 miljoner kronor. Målet med insatsen är att stödja framväxten av en mer kompetent grupp unga väljare och att dessa självständigt kan delta i det politiska livet och utöva sin rösträtt.
Insatsen är en del i den svenska samarbetsstrategin med Kambodja 2012-2013  . Den anger bland annat att Sverige ska fokusera mer på att främja medborgerliga rättigheter och friheter och stärka demokratiprocessen. Enligt strategin ska Sverige också ha ett särskilt fokus på yttrandefrihet och rätten till information, inklusive mediefrihet.

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän