Kongolesisk nunna får UNHCR:s flyktingpris

Uppdaterad: 25 juni 2014

UNHCR:s flyktingpris går i år till Syster Angélique Namaika från staden Dungu i nordöstra delen av den Demokratiska republiken Kongo. Hon har i över tio år hjälpt kvinnor och flickor som är på flykt undan övergrepp, våldtäkt och tortyr. DR Kongo är den största mottagaren av svenskt humanitärt bistånd.

FN:s flyktingorgan UNHCR  delar varje år ut det så kallade  Nansen-Flyktingpriset 2013  . I år heter mottagaren Syster Angélique Namaika som hjälper kvinnor som tvingats fly och fallit offer för Herrens befrielsearmé (LRA) i nordöstra Kongo. Syster Angélique driver Centre for Reintegration and Development vilket har bidragit till att förändra livet för mer än 2 000 flickor och kvinnor. På centret får de lära sig ett yrke, starta ett företag eller börja studera.

DR Kongo är den största mottagaren av svenskt humanitärt bistånd -  för närvarande drygt 230 miljoner kronor. Stödet går i huvudsak till konfliktdrabbade områden. Situationen för kvinnorna är utsatt i DR Kongo och sexuellt våld är mycket utbrett, inte bara i konfliktsituationer. Att förbättra kvinnors situation, hälsa och rättigheter står därför högt på dagordningen inom ramen för Sveriges stöd till landet.

 - Det är positivt att Syster Angélique tilldelas priset för sitt arbete med att hjälpa många av sina medsystrar, och att rikta ljuset mot kvinnornas utsatta situation i den pågående konflikten i DR Kongo, säger Ingela Winter Norberg, handläggare för humanitärt stöd på Sidas Avdelning för konflikt- och postkonfliktsamarbete.

Sverige ger betydande stöd till UNHCR i DR Kongo. Under 2012 har organisationen för närvarande mottagit 5 miljoner kronor för sina insatser till förmån för flyktingar, internt fördrivna och återvändande.
Sverige beslutade i augusti att bidra med 154 miljoner kronor till UNHCR:s arbete med flyktingar och internflyktingar i 13 olika flyktingsituationer världen över, däribland DR Kongo.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän