Barn i Kenya vaccineras mot pneumokockvirus, vilket bidragit till att minska antalet bakteriella luftväginfektioner hos barn.

Foto: GAVI Alliance Riccardo Gangale

Vaccinationsmål på god väg att uppfyllas

Uppdaterad: 25 juni 2014

En kvarts miljard barn i fattiga länder ska vaccineras mellan 2011 och 2015, vilket kan rädda 4 miljoner liv. Det globala målet sattes upp av GAVI Alliance efter en givarkonferens där Sverige och andra givare lovade bidra med pengar. När GAVI idag håller halvtidskonferens i Stockholm visar siffrorna att vi är på god väg att nå målet, och gapet mellan vaccinerade barn i rika och fattiga länder börjar minska.

Vaccinering är en av de mest kostnadseffektiva insatserna för att rädda barns liv. GAVI Alliance  (Globala alliansen för vacciner och immunisering) har därför satt upp ett mål att vaccinera 243 miljoner barn mellan 2011-2016. En halvtidsutvärdering visar att målet har goda möjligheter att uppnås: fler länder än någonsin introducerar nya vacciner, priserna på vacciner har minskat genom inköp av stora mängder och målet om medfinansiering av länderna själva har uppnåtts i omkring 90 procent av utvecklingsländerna.

GAVI:s samarbetspartners  har lovat att bidra med USD 7,4 miljarder för att nå målet. Däribland Sverige som är den åttonde största givaren i och bidrar med 368 miljoner kronor bara i år. Stödet går genom UD men Sida ger bl.a. expertstöd till UD:s representant i GAVI:s styrelse, vilket bidrar till att lyfta fram Sveriges positioner i arbetet:

– Att nå milleniemålet om minskad barnadödlighet är en prioritet för Sverige. Det gör GAVI till en bra partner, eftersom de är världens största aktör när det gäller att ge fattiga människor tillgång till vaccinering, säger Anders Molin, hälsorådgivare på Sida och deltagare på GAVIs halvtidskonferens i Stockholm.

GAVI:s grundläggande idé är att även barn i fattiga länder ska få tillgång till de nya vacciner som räddar liv i rika länder, utan att behöva vänta många år. År 2014 ska alla 73 länder som får stöd av GAVI ha infört ett vaccinationsprogram för barn mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och hemofilus. GAVI har även introducerat nya vacciner i samarbetsländer som redan har ett basvaccinationsprogram. I Kilifidistriktet i Kenya har introduktion av pneumokockvaccin lett till att antalet barn som lagts in på sjukhus för bakteriella luftvägsinfektioner sjunkit från 38 till noll på mindre än tre år.

Trots framgångarna finns fortfarande stora problem. 22 miljoner barn runtom i världen – i konfliktdrabbade eller svårarbetade länder – saknar tillgång till vaccinering. De riskerar därmed att dö tidigt eller få livslånga handikapp. Att hitta sätt att kunna vaccinera barn i dessa länder är en viktig utmaning för GAVI. Ett annat är att se till att vaccinationsprogrammen fortsätter i de länder som utvecklas ekonomiskt och inte längre får ta del av GAVIs stöd. Att de länder som får vaccin är med och delfinansierar kostnaden är därför viktigt, även om deras bidrag bara utgör runt 8 procent av GAVI:s stöd till länderna.

– Att utvecklingsländer är med och betalar skapar ett nationellt ägarskap och ökar landets egna prioriteringar på hälsa. Det Sida bidrar med genom vårt bilaterala stöd är att bygga upp hälsosystemen i länder som exempelvis Uganda, Zambia och Bangladesh. GAVI tillhandahåller vaccinet, men för att det ska nå fram till barnen krävs utbildad personal, transporter, obrutna kylkedjor, vårdinrättningar, och en organisation som kan genomföra vaccineringarna, säger Anders Molin.

 

*GAVI Alliance  (Globala alliansen för vacciner och immunisering) är världens största aktör för att ge fattiga människor över hela världen tillgång till vaccination. Hela 70 av världens 73 fattigaste länder tar emot vaccin från GAVI.

Den 30 oktober hålls ett internationellt möte – GAVI Alliance Mid-Term Review (MTR) – i Stockholm, för att mäta arbetet med att nå de mål som sattes upp under givarkonferensen 2011. Då åtog sig givare att bidra med totalt 7,4 miljarder USD för att vaccinera 250 miljoner av världens fattigaste barn till år 2015. Mötet samlar GAVIS partners: Givarländer, genomförandeländer, WHO, UNICEF, Världsbanken, Bill & Melinda Gates Foundation, civilsamhällesorgansaitioner och vaccintillverkare. Värdar för mötet är biståndsminister Hillevi Engström och Ghanas president John Dramani Maham.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän