Sida arbetar för att motverka handel med barn.

Foto: Sida

Utbildning och arbete minskar handel med barn

Uppdaterad: 25 juni 2014

Varje år blir miljoner barn över hela världen offer för människohandel. Fattigdom är en stark bakomliggande faktor till att barn utnyttjas. Sida arbetar därför med förebyggande fattigdomsbekämpning genom att stärka barnens rättigheter och satsa på utbildning.

Att födas fattig är att födas sårbar och med risk för att exploateras. Att vara barn och framför allt flicka gör risken att utnyttjas ännu större. Mer än var fjärde person som idag säljs i människohandel är barn, och andelen ser ut att öka. Barnen utnyttjas för tvångsarbete, tiggeri, droghandel och som barnsoldater men majoriteten tvingas att bli sexslavar.

Idag på Världsfattigdomsdagen visar Sida tillsammans med Unicef filmen Not My Life, för att uppmärksamma handeln med barn och vad man kan göra för att motverka det. Att fattigdom och människohandel är tätt sammanlänkade är utgångspunkten för Sidas förebyggande arbete.

– Om människor får en bättre möjlighet att försörja sig, under bra arbetsvillkor, då minskar risken att de faller offer för människohandel, eller att deras barn gör det, säger Carolina Wennerholm, ledande ämnesföreträdare för jämställdhet på Sida. Fattigdomsbekämpning i ett långsiktigt perspektiv handlar mycket om att stödja utbildning av barn och unga, så de får ökad kunskap om sina rättigheter och större möjligheter att försörja sig senare i livet.

Jämställdhetsarbete och kamp mot våld är ett annat viktigt perspektiv för att bekämpa handel med barn. Studier visar tydligt hur barn som utsätts för våld i hemmet har en större benägenhet att senare utsättas för våld av andra, eller att själva bli förövare.

Sida ger även direkt stöd till att skydda barn mot exploatering, till exempel som största givare till organisationen Ecpat vars globala kampanj ”Stop Sex Trafficking of Children and Young People” nådde miljoner människor i 64 länder och bidrog till att 20 länder förändrade sin politik eller lagstiftning för att bättre skydda barn mot sexhandel. Sidas stöd till International Organisation for Migration  i Turkiet och Vitryssland har möjliggjort återföreningar och återrehabilitering av traffickingoffer.

Människohandeln räknas som världens tredje största kriminella verksamhet (efter vapen och droger), och drivkraften handlar om att tjäna pengar på att exploatera andra människor. Men även om fattigdomen minskat i exempelvis många länder i Sydostasien så innebär inte det automatiskt att sexhandeln minskar. Så länge som synen på barns rättigheter inte förändras finns barnprostitutionen kvar, och att ställa förövarna till svars är ofta svårt.

– Människohandel hade inte fungerat utan korrupta maktsystem och dåligt fungerande rättsstater; att förflytta barn mellan olika länder hade inte varit möjligt utan förfalskade pass och bristande kontroll, fortsätter Carolina Wennerholm och poängterar vikten av Sidas arbete mot korruption och för rättssäkra stater.

Sverige var även den största givaren till Unicefs arbete för att skydda barn mot våld, exploatering och övergrepp 2012. Det har bland annat bidragit till att stödja framtagandet av barnskyddssystem i mer än 122 länder, varav det i 53 länder involverade trafficking och migration; eller att fler än 5300 barn i väpnade grupper släpptes och återintegrerades i sina familjer och samhällen. 

Samtidigt ser Unicef en nedåtgående trend när det gäller stöd till skydd av barn under förra året: bara 6 procent av alla givares tematiska bidrag gick hit.

– Varje enskilt barn som utsätts för övergrepp är en tragedi, så nej, det görs inte tillräckligt för att bekämpa handel med barn runtom i världen. Samtidigt är problemet komplext och involverar många aspekter, mänskliga rättigheter, brottslighet, synen på kvinnor och barn, sociala aspekter, hälsofrågor – att stärka koordineringen mellan alla aktörer som arbetar för att bekämpa trafficking är därför nödvändigt, avslutar Carolina Wennerholm.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän