Molly Melching, grundare av organisationen Tostan.

Foto: Sida/Kerstin Becker

Att förändra utan att fördöma

Uppdaterad: 25 juni 2014

Genom att stärka människor om deras rättigheter och själva låta dem sätta upp sina mål kan man skapa verklig förändring. Det menar Molly Melching, grundare av organisationen Tostan. Tack vare sitt ihärdiga arbete har de fått över 6000 byar i Afrika att avskaffa kvinnlig omskärelse och tvångsäktenskap.

Kvinnlig könsstympning är inte bara ett väldigt plågsamt ingrepp som kan ge komplikationer för livet, det dödar även många unga flickor som varje förblöder till döds. Även om en mamma inte vill utsätta sin dotter för lidandet är det svårt att själv säga nej och därmed riskera att dottern blir utstött eller ogift. För att stoppa sedvänjan behöver man istället förändra de sociala normerna, förklarar Molly Melching under sitt besök i Sverige nyligen.

– Lagar är nödvändiga, men det är inte de som får oss att ändra vårt beteende. Människor måste själva komma till insikt om hur en norm kan skapa problem och vilja ändra på det, och det är utbildning som är nyckeln till en sådan förändring.

Molly Melching grundade Tostan  för 22 år sedan i Senegal, dit hon kom som amerikansk utbytesstudent och stannade kvar. Idag verkar organisationen i 10 afrikanska länder och Sida har stött deras arbete sedan 2000 med drygt 35 miljoner kronor. Tostans filosofi går ut på att utbilda både kvinnor och män i hela byar, på deras eget språk. De får delta i fleråriga samhällsutvecklingsprogram och lära sig grundläggande färdigheter, som att läsa och skriva, men framför allt får de lära sig om mänskliga rättigheter, demokrati och hälsofrågor.

– Rättighetsperspektivet är grundläggande för vårt arbete. En kvinna kan lära sig att hiv sprids med sex, men om hon inte har rätt att säga nej till sin make så kan hon inte påverka det i praktiken. Vi kan informera om att alla människor har rätt att slippa våldsamma behandlingar, eller om riskerna med omskärelse och tidiga graviditeter. Men det är de som måste ta egna beslut.

Att vara fördömande och tala om att någon gör fel, det skapar snarare motsättningar än leder till förändring. Istället måste man bygga relationer och få med alla i förändringsprocessen, inklusive de religiösa ledarna i byn. Genom att ha en dialog om de värderingar som är viktiga för invånarna, såsom hälsa, respekt och fredlig samverkan, så kan de själva inse att vissa traditionella sedvänjor faktiskt inte hjälper dem att uppnå sina viktigaste mål.

Molly Melching visar en kort film som gjorts i en by i Koldaregionen i södra Senegal, tillsammans med invånarna själva. Byns ledare berättar med nedsänkt huvud om hur han tidigare inte ville att hans dotter skulle gå i skolan; hennes plats var i hemmet, fram till den dag hon var stor nog att anta rollen som maka och mor. Idag ångrar han sig och är stolt över att dottern studerar.

– Den mannen gjorde det han trodde var rätt, men när han blev medveten om andra sätt att tänka så ändrade han sig. Så om vi först gått in och fördömt honom, då hade vi stängt dörren till förändring, säger Molly Melching.

Största framgångar i Senegal

Tostans arbete med att stärka samhällen började i Senegal och här har man rönt de största framgångarna hittills: uppskattningsvis 85 procent av de 5000 byar som praktiserat könsstympning tros ha upphört med traditionen efter att ha deltagit i utbildningen.

Men förändringsarbetet har tagit tid. I Afrika är man en del av gruppen och dess sociala normer. Molly Melching berättar hur imamen Demba Diawara hjälpte henne att inse hur en förändring kan ske: det räcker inte med att människorna i en by vill bryta med traditionen, de behöver medgivande från sina släktningar i andra byar. Demba Diawara, i egenskap av manlig ledare, vandrade därför själv runt och besökte andra byar runt om i landet, vilket i slutändan ledde till att 18 av dem valde att upphöra med omskärelse samtidigt. För att manifestera sitt beslut gjordes offentliga deklarationer i byarna, något som gör det svårare att sedan bryta mot de nya sociala normerna.

Stödet från Sida är viktigt, understryker hon, inte bara rent finansiellt utan för att Sida delar Tostans värderingar. Hon uppskattar även att Sida ligger i bräschen bland givare när det gäller att förespråka gemensam finansiering. Om olika givarländer lägger sitt stöd i en gemensam pott till organisationen så minskar man arbetet med administration och rapportering till de olika givarna, samtidigt som pengaflödet till projekten blir stabilare. I slutändan kan det bidra till bättre resultat på gräsrotsnivå.

Molly Melching talar ofta om vikten av att försöka förstå varför människor gör som de gör, om man ska kunna bidra till förändring. Men är det inte svårt att låta bli att fördöma könsstympning, när man samtidigt ser det enorma lidande det orsakar?

– Det är en felaktig sedvänja, som jag är övertygad kommer att försvinna snart. Jag har sett de svåra konsekvenserna av det, och känner deras djupa smärta. Men förändring måste ske genom utbildning och empati, inte genom fördömande och skuldbeläggande.

I början av året lanserades boken However Long the Night, ett porträtt av Tostans grundare och hennes arbete, skildrat av författaren Aime Molloy i samarbete med Skoll foundation. Molly Melching tycker att boken speglar organisationens arbete på ett bra sätt, även om hon skulle ha velat tona ner sitt namn i underrubriken: Molly Melchings resa för att hjälpa miljoner afrikanska kvinnor och flickor att triumfera.

– Jag är inte ledaren av den här rörelsen, det är byborna som driver utvecklingen, jag försöker bara stödja dem i det arbetet. Att möta deras otroliga entusiasm och engagemang, det är det som driver mig framåt, avslutar Molly Melching.

Fakta Tostan

Tostan är en icke-statlig internationell organisation grundad 1991 som arbetar för att stärka afrikanska samhällen i att åstadkomma en hållbar utveckling och en positiv social förändring som bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna.

Tostans 1000 medarbetare arbetar i åtta afrikanska länder: Djibouti, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritanien, Senegal, Somalia och Gambia. Förutom kontor i de olika länderna och huvudkontoret i Senegal finns ett supportkontor i USA. Tostan samarbetar även med sina systerorganisationer i Canada, Sverige  och Frankrike som arbetar med samordning med diasporan och givare.

Organisationen har vid flera tillfällen uppmärksammats internationellt och belönats för sina innovativa program för att utveckla sociala normer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän