OECD ger svenskt bistånd gott betyg i ny granskning

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sveriges internationella utvecklingssamarbete fungerar bra och utvecklas i rätt riktning, men skulle tjäna på att fokuseras till färre länder och inriktas på färre områden. Det konstaterar OECD:s biståndskommitté i en ny granskning av det svenska biståndet.

Sveriges bistånd får bra betyg i en granskning som utförts av OECD:s biståndskommitté DAC (Donor Assistance Committee), vars återkommande granskning presenteras idag. 

 - Det är glädjande att man bland annat lyfter fram Sidas arbete med att skapa ett nytt system med enhetliga regler och en tydlig process för hur vi bedömer och följer upp våra biståndsinsatser, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Enligt OECD:s granskning har Sverige kommit långt i sin utveckling mot tydligare styrning av biståndet. Samtidigt konstaterar man att det finns förbättringspotential och att det svenska biståndet fortfarande är för spretigt.

 - Vi delar slutsatsen att en ökad fokusering av biståndet till färre länder och färre tematiska områden skulle stärka effekterna av det svenska biståndet, säger Charlotte Petri Gornitzka.

I rapporten understryker OECD vikten av att fortsätta utveckla det svenska biståndet för att arbeta med nya aktörer som påverkar utvecklingen och stimulera andra finansiella resurser som kan bidra till utveckling i de länder som får svenskt stöd.

OECD konstaterar också att Sverige med sina höga biståndsnivåer är ett av få länder som överstiger FN:s rekommendation att 0,7 % av rika länders bruttonationalinkomst, BNI, ska användas för att stödja utvecklingen i låginkomstländer.

 - Vi ska vara stolta över det svenska biståndet. Granskningen bekräftar att vi är på rätt väg och att vi bör fortsätta på den inslagna vägen, säger biståndsminister Hillevi Engström.

Varje medlemsstat i OECD/DAC granskas var fjärde till femte år. Syftet är att utveckla biståndet och främja det ömsesidiga lärandet. Sverige granskades senast 2009.

Årets granskning av Sverige har utförts av Belgien och Storbritannien tillsammans med DAC:s sekretariat. Granskarna besökte Stockholm i mars och gjorde intervjuer med bland annat personer inom Regeringskansliet, Riksdagen, Sida och organisationer inom civilsamhället. Under våren har granskarna även gjort fältbesök på Sveriges ambassader i Uganda och Demokratiska Republiken Kongo.

Rapporten går att finna i sin helhet på regeringens hemsida och på OECD/DACs webbplats  där även tidigare års granskningar finns att läsa (längst ned på sidan). 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän