Internatinella Torget på Bokmässan i Göteborg drog stor publik

Foto: Agneta Sundgren/Sida

Internationella Torget är en fantastisk plats

Uppdaterad: 25 juni 2014

Under Bokmässan fylldes det Internationella Torget av liv och aktiviteter under fyra dagar. Drygt 160 seminarier om internationella frågor med fokus på global utveckling samlade mer än tio tusen personer och runt 20 000 besök gjordes i de 50 utställarnas montrar. Utställarna, som här bildar ett sprudlande och blandat nätverk, består av dels små frivilligorganisationer, dels större, som statliga Sida och Kulturrådet eller representanter för FN-familjen, som Unicef eller UNDP.

"Internationella Torget  är alltid en fantastisk plats", yttrande MP-ledaren Gustav Fridolin glatt strax innan han gick upp på stora scenen för att medverka i seminariet Bättre än du nånsin tror … – ett seminarium som ville komma tillrätta med den felaktiga bild som ofta råder hos den så kallade allmänheten om hur det står till i världen. Men siffror talar sitt tydliga språk. Fler har tillgång till rent vatten, fler kan läsa, hiv och aids minskar och fler barn överlever än vad folk tror i undersökningar.

I ett annat hörn av Internationella Torget kunde man nå samma insikter genom att spela Gapminder Casino där Staffan Landin lät besökarna utmana sina fördomar genom det interaktiva spelet. Många spelade och vittnade om överraskande aha-upplevelser. Världen är faktiskt på många områden mycket bättre än man tror.

På många områden, ja, men det betyder förstås inte att allt är bra, och många seminarier diskuterade problemen i världen och bästa sättet att bidra till en lösning. Det handlade bland annat om fredsfrågor, trafficking, olika former av förtryck, fattigdomsbekämpning och klimatfrågan. Meterologen Pär Holmgren höll till exempel tillsammans med Magnus Walan från Diakonia ett välbesökt framträdande med titeln Klimatet – Sverige springnota.

Många håller med Gustav Fridolin om att Internationella Torget är en fantastisk plats. Torget är ett eldorado för alla biståndsintresserade och har nog befäst sin plats som en ledande arena för diskussion om internationella frågor.

Att fler i världen kan läsa, kan man alltså lära sig genom Gapminders data och genom andra mätningar. Sverige och Sida har under lång tid bedrivit insatser för ökad läskunnighet via såväl undervisningsbiståndet som kulturbiståndet samt genom många enskilda organisationers verksamhet. Därför var det flera som under mässans dagar gladde sig särskilt åt skrivningarna i regeringens nya litteraturproposition, som klart säger att litteraturens roll inom Sveriges internationella bistånd bör stärkas. Regeringens bedömning är att kulturen har en betydelsefull roll i det bistånd som går till demokrati och yttrandefrihet – frågor som regeringen prioriterar. I budgetpropositionen betonar regeringen också den betydelse kulturen har för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter och därmed fattigdomsminskning i bred bemärkelse. ”Litteraturen och det fria ordet är ett verkningsfullt medel i demokratiarbetet”, skriver regeringen och ”yttrandefrihet är en förutsättning för ett öppet samhälle”.

Stämningen på Internationella Torget var god. Möjligtvis något dämpad kring den kopia av Dawit Isaaks cell som byggts upp för att skapa uppmärksamhet åt hans orättfärdiga situation. I över tolv år har han nu suttit rättsvidrigt fängslad i Eritrea. Under mässans dagar kunde man ansluta sig till kampanjen ”sitt med Dawit” och låta sig låsas in i cellen 15 minuter i solidaritet med honom och andra fängslade journalister i världen. Kampanjen drevs även i Almedalen och fick utmärkelsen ”hetast i Almedalen”. På Bokmässan var cellen fullbokad hela tiden och även om 15 minuter är kort tid och inte alls på något sätt kan mäta sig med vad Dawit Isaak går igenom, gav det tillfälle till eftertanke och spred uppmärksamhet åt hans fall.

Mässan avslutades med en välbesökt manifestation för Nelson Mandela. Ett gripande möte där en av panelisterna, Sten Rylander, som verkat som ambassadör i flera afrikanska länder uttryckte förhoppningen att den i anden odödlige Nelson Mandela när tiden är inne ändå ska få dö i frid, utan ovärdiga strider hos arvingarna rörande gravplatser och annat.

Se mer om Sidas program på Internationella Torget och ta del av de webbsända seminarierna  i efterhand.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän