Fem frågor till Sidas generaldirektör om FN-biståndet

Uppdaterad: 4 juli 2014

Stödet till FN:s organisationer och UD:s biståndshandläggning har varit i fokus i medierna de senaste veckorna. Här kommer några frågor och svar från Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka kring de ämnen som varit uppe i medierna.

Vad gör Sida och vad gör UD, egentligen?

– Sida har idag ansvaret för beredning, beslut och uppföljning av 18,3 miljarder kronor. En del av dem går till FN-organens verksamhet för fattigdomsminskning. Samtidigt ansvarar UD för beredning av 12 miljarder kronor från biståndsanslaget som fördelas till FN-organen som ett så kallat kärnstöd – alltså ett stöd till deras centrala budget. Idag sker beredningen och uppföljningen av kärnstödet på UD, medan Sida genomför de faktiska utbetalningarna. Riksrevisionen har tidigare påpekat att ansvarskedjan blir oklar och menar att man bör se över den aktuella konstruktionen. Sida har också tagit upp frågan i myndighetens underlag till regeringen för budgeten 2014.

Vill Sida ta över UD-biståndet?

– Regeringen måste bedöma om det är UD eller Sida som är bäst lämpade att hantera de här bidragen, men vi är beredda att ta över hela hanteringen om regeringen skulle besluta om det. Det skulle dock kräva mer resurser hos oss. De senaste åren har vi stärkt vår interna styrning och kontroll, dels genom att utveckla en ny process för bidragshanteringen, men också genom att förstärka controller-funktionen och ställa tydligare krav på chefernas ansvar. Vi har ett väl fungerande system för att bedöma samarbetspartens förmåga, följa upp resultaten och dokumentera våra ställningstaganden.

Vem har hand om humanitära insatser?

– Idag har Sida ansvar för det svenska stödet till humanitära insatser inom biståndsanslaget. Vi har ramavtal med de stora humanitära organisationerna och kan snabbt svara på de appeller som de humanitära organisationerna skickar ut för att be om pengar när en kris eller katastrof uppstår. UD står alltså för kärnstödet till de FN-organ som också arbetar med humanitära frågor, som till exempel WFP (World Food Programme) eller OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Vi har mandat att bereda landspecifika och regionala stöd till humanitära insatser och svara på de humanitära organisationernas ettåriga appeller, såväl som snabba flash-appeller.

Vem har hand om biståndsinsatser som hänger ihop med säkerhetspolitiska bedömningar?

– UD ansvarar för de insatser som är direkt kopplade till den svenska säkerhetspolitiken.

Tycker Sida att FN-organen gör ett bra jobb?

– Vi vet att FN:s arbete gör stor skillnad för miljontals människor. Men arbetet kan bli ännu bättre och vi för en ständig dialog med FN-organen om en effektivare resultatstyrning. Vi har tidigare svarat på frågor om Sidas stöd till UNDP i denna webb-artikel.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän