Visit to the Population Division of the Population and Migration Ministry. From left: Director U Nyi Nyi, Programme Manager Malin Synneborn Lundberg from Sida, Stockholm, Director General U Myint Kyaing, Country Coordinator for Myanmar Tomas Lundström and Deputy Director Khaing Khaing Soe.

Foto: Fredrick Okwayo

Första folkräkningen i Myanmar på 30 år

Uppdaterad: 25 juni 2014

Efter 60 år av militärstyre har Myanmar de senaste två åren gjort ansträngningar för att reformera sin politik och gå mot demokrati. Landet har legat i fokus för omvärldens uppmärksamhet och har haft täta besök på hög nivå, bland annat från den amerikanske presidenten Barack Obama och statsminister Fredrik Reinfeldt.

Så sent som på 1950-talet var Myanmar ett av de rikaste länderna i regionen med en högutbildad befolkning. Misskötseln av landet har dock lett till en negativ nedåtgående spiral och Burma ligger idag i botten av de flesta utvecklingsindex, t.ex. vad gäller fattigdom, demokrati och mänskliga rättigheter. Som med de flesta saker i Myanmar så har den analytiska basen och datainsamling försummats i årtionden. Det saknas därför de flesta grundläggande uppgifter som krävs för beslutsfattande och för att förstå de olika parametrarna i det burmesiska samhället. Befolkningens storlek är okänd och för närvarande uppfattas folkmängden till mellan 55 och 70 miljoner människor, beroende på med vem man frågar.

Sverige är nu en av 10 givare som vill stödja den första folkräkningen sedan 1983, vilken ska hållas i mars 2014. Medlen kommer inte att gå direkt till regeringen utan kanaliseras genom FN:s befolkningsfond UNFPA, som har en bred erfarenhet av att genomföra folkräkningar runtom i världen. Utmaningarna är många men entusiasmen är hög, både vid Migrations- och Befolkningsministeriet – där 200 nyrekryterade anställda ska sammanställa och förädla kartor över alla byar och hushåll i Myanmar – och på UNFPA:s Myanmarkontor.

Tomas Lundström, landchef i Myanmar, åkte tillsammans med Malin Synneborn Lundberg från Sidas huvudkontor till huvudstaden Nay Pyi Taw för att bedöma det kommande svenska stödet till folkräkningen.

– Processen pågår med hög intensitet. Redan i detta skede har vi fått reda på att det finns 11 miljoner hushåll i Burma, säger Malin Synneborn Lundberg.

Den teknik som används för folkräkningen innebär minimala risker förklarade en av de högre tjänstemännen vid Migrations- och Befolkningsministeriet glatt:

– En av de få positiva sidorna med att vara ett väldigt underutvecklat samhälle är att alla system har testats tidigare och vi nu få den bästa och mest testade IT-utrustningen.

Men problemet med begränsad tillgång till några av de mer avlägsna områdena samt frågor kring etnicitet och medborgarskap, med över 135 etniska grupper och minst 19 större språk, medför svårigheter och utmaningar. Dessutom finns vissa områden utanför statlig kontroll eller med väpnade konflikter. Detta i kombination med folkets höga nivå misstro mot regeringen, visar komplexiteten och riskerna med denna typ av övning. Det är under dessa omständigheter som lokala lärare (enumerators) kommer att arbeta under den vecka då folkräkningen genomförs under slutet av mars och början av april nästa år. De lokala lärarna kommer att intervjua omkring 15 hushåll vardera för att sedan skanna in och lägga till uppgifterna i IT-systemet – en process som kommer att ta 2-3 månader från det att den faktiska folkräkningsveckan genomförts. Den slutliga siffran för Burmas befolkningsmängd ska vara klar i augusti 2014.

De flesta givare och andra intressenter i Myanmar är övertygade om att det inte finns något alternativ till folkräkningen – vi behöver få kunskap om grundläggande data såsom befolkningens storlek, familjesituation och andra generella demografiska data. Det råder ingen tvekan om att folkräkningen kommer att vara mycket användbar och tillhandahålla nödvändiga ingångsvärden samt möjliggöra en väljarregistrering inför de kommande allmänna valen 2015. Den kartläggning som görs för folkräkningen kommer även ligga till grund för framtida undersökningar om levnadsförhållanden.

En viktig utmaning är att se till att processen går i rätt riktning och inte minst att se till att resultaten uppmärksammas på en politisk nivå och sprids på ett korrekt och snabbt sätt.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän