USA, Sverige och Volvokoncernen satsar på jobb i Afrika

Uppdaterad: 25 juni 2014

Idag presenterar Sida tillsammans med det amerikanska biståndsorganet USAID och Volvokoncernen ett helt nytt trepartssamarbete för att skapa arbetstillfällen, stimulera tillväxt och bekämpa fattigdom i flera afrikanska länder. Etiopien och Zambia är först ut i den gemensamma satsningen på tekniska yrkesskolor inom flera branscher på kontinenten.

– Vi ser ett ökande behov av samarbeten mellan den privata sektorn, regeringar och det civila samhället för att hitta lösningar och konkreta åtgärder för globala utmaningar. Partnerskapet mellan Sida, USAID och Volvo är ett bra exempel på ett modernt och innovativt utvecklingssamarbete som kan kunna generera mer resurser för hållbar utveckling, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Samarbetet med Volvokoncernen kommer att leda till att man skapar nya yrkesutbildningar i ett tiotal länder. Sida och Volvokoncernen samarbetar sedan tidigare med yrkesutbildningar för mekaniker till anläggningsmaskiner i Etiopien. Nu initieras ett större samarbete kring yrkesutbildningar med Volvo för mekaniker och förare till lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner i Etiopien, där även frågor kring trafiksäkerhet, hiv-aids och miljömässig körning ingår. Målet är att utbilda så många personer så att det sedan finns arbetstillfällen för dem hos återförsäljare, på verkstäder eller som förare. Det andra land som redan idag finns med i planerna är en utbildning inom gruvnäringen i Zambia. Utbildningarna utformas i samråd med lokala myndigheter så att de passar behovet i de olika länderna.

– Just nu gör Sida en stor ambitionshöjning inom svenskt bistånd för att öka sysselsättning i våra samarbetsländer i Afrika, bland annat genom yrkesutbildning. Att samarbeta med näringslivet kring dessa frågor är oerhört viktigt, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Satsningen med Volvokoncernen är nära sammankopplat med nätverket Svenskt ledarskap för hållbar utveckling, ett nätverk mellan Sida och svenska storföretag med syfte att utveckla och demonstrera svenskt ledarskap i hållbar utveckling.

På tisdagen skrev biståndsministern Hillevi Engström också under en överenskommelse med USAID om att satsa 1,3 miljarder under en fyraårsperiod på teknik, forskning och innovation.

– Idag har vi kunskap, verktyg och tekniker för att hjälpa individer runt om i världen lyfta sig ur extrem fattigdom. Vi måste använda våra resurser och inflytande för att stimulera innovatörer, entreprenörer och de som investerar eget kapital i världen. Vetenskap och innovationer kommer att vara avgörande för den sista miljarden för att lyfta sig ur fattigdomen, säger Charlotte Petri Gornitzka.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän