Läsande barn

Foto: Kristin Hyving

Sverige får ansvar för utbildningsstöd till Tanzania

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sida och Svenska ambassaden i Dar es Salaam har fått i uppgift att övervaka och följa upp stöd om 100 miljoner USD till utbildningssektorn i Tanzania. Stödet från Global Partnership for Education (GPE) ska främst gå till att förbättra kvalitén på undervisningen. Att en givare som Sverige får uppgiften från GPE är ett led i att effektivsera transaktionskostnaderna för biståndet.

 – Sveriges roll blir att vara ”Supervising entity” det vill säga att vi ansvarar för att pengarna betalas ut och används på rätt sätt. Vi kommer också att bistå utbildningsministeriet i Tanzania med att ta fram arbetsplaner och att se till att målen för utbildning uppfylls, säger Rebecka Orrenius Alffram som arbetar med utbildningsfrågor vid svenska ambassaden i Dar es Salaam.

Den 19 november 2013 beviljade styrelsen för Global Partnership for Education, en multilateral partnerskapsfond med över 70 givare, stöd på drygt en halv miljard USD till 14 utvecklingsländer. Pengar som ska användas till att förbättra tillgången till grundläggande utbildning, öka kvaliteten på undervisningen, stödja lärares utveckling samt förbättra möjligheterna för flickor att gå i skolan.

Tanzania är ett av de länder som erhåller stöd från GPE. Redan tidigare i år beslutades om stöd till utbildningssektorn på Zanzibar och styrelsen för GPE har nu även beslutat om stöd till fastlandet. Stödet till Tanzania uppgår därmed till totalt 100 miljoner USD fördelat över tre år.

Sverige fick uppgiften att övervaka stödet på rekommendation från den nationella kommittén för utbildning i Tanzania. Att en givare får en sådan roll är ett led i arbetet med att minska transaktionskostnaderna för biståndet. 

 – Istället för att fonden ska upprätta egna kontor går givare som redan är etablerade i landet in och ansvarar för utbetalning och uppföljning av medlen. Det blir billigare och effektivare att använda givarnas resurser på plats i form av ambassader och biståndsmyndigheter. Sverige är dessutom redan aktiva inom Tanzanias utbildningssektor, säger Stellan Arvidsson Hyving, policy specialist inom utbildning på Sida. 

Stödet genom GPE löper mellan 2014–2017. Målet är att fler flickor och pojkar ska lära sig läsa, skriva och räkna, både inom den formella grundskolan men också genom icke-formella utbildningsinsatser. Dessutom ska arbetet i förskolan stärkas och samordning, planering samt genomförande av landets utbildningsplaner ska förbättras. Bland annat kommer 6 167 lärare att få fortbildning, och utbildningskit kommer att delas ut till 15 500 grundskolor.

 – De senaste åren har läs- och skrivkunnigheten i Tanzania gått ned. Det beror mycket på att man har ökat intagningen, nu går nästan alla barn i skolan. Men utbildning av lärare har inte skett i samma takt, därför omfattar stödet även fortbildning och motivering av lärare, säger Rebecka Orrenius Alffram. Stödet läggs ovanpå de planer och initiativ som Tanzania redan tagit fram för utbildningsområdet och är ett tillskott i utbildningsbudgeten, avslutar hon. 

 

Faktaruta:

GPE är ett multinationellt partnerskap och en av de mest inflytelserika globala aktörerna för främjande av kvalitetsutbildning för alla. Partnerskapet har över 70 medlemmar som sedan 2002 utbetalat finansiellt stöd till ett 60-tal länders nationella utbildningsplaner. Sida stödjer GPE med 100 miljoner kronor om året.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän