Numera delar kvinnor och män jämlikt på arbetet och ser värdet av ett mer jämställt liv.

Foto: Paulos Berglöf/Sida

Stora framsteg i mänsklig utveckling de senaste 10 åren

Uppdaterad: 25 juni 2014

Fjorton länder noterar imponerande årliga förbättringar i mänsklig utveckling sedan 2000. Det framgår av FN:s utvecklingsprograms (UNDP) årliga rapport om mänsklig utveckling, Human Development Report.

De flesta av dessa är afrikanska länder med låg utvecklingsnivå som just kommit ut ur långa perioder av väpnad konflikt. Trots det har länderna, enligt rapporten, gjort betydande framsteg inom skolgång, förväntad livslängd och tillväxt per capita. Därmed har deras index över utveckling (Human Development Index, HDI)* förbättrats årligen med 2 procent eller mer.

De fjorton länderna är Afghanistan, Sierra Leone, Etiopien, Rwanda, Angola, Östtimor, Myanmar, Tanzania, Liberia, Burundi, Mali, Moçambique, Demokratiska republiken Kongo och Niger. Flera av dessa är stora mottagare av svenskt bistånd. Norge, Australien och USA toppar Human Development Index (HDI). I botten återfinns konfliktdrabbade Demokratiska republiken Kongo och torkdrabbade Niger.

Indexet, som förutom inkomst också väger in utbildningsnivå och hälsa, speglar 187 länder och publicerades igår i Human Development Report för 2013.

Rapporten visar att Niger och Demokratiska republiken Kongo, trots att de hamnar i botten av HDI-indexet, är bland de länder som gjort de största framstegen sedan 2000. Överhuvudtaget visar de nya HDI-siffrorna på en konsekvent förbättring av den mänskliga utvecklingsnivån i de flesta av världens länder.

 - Det finns anledning att fira resultaten. Rapporten gör ett antal tänkbara scenarion för framtiden och det mest positiva visar att extrem fattigdom kan i princip vara helt utrotad år 2050, konstaterar Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida.

Enligt rapporten har alla regioner visat på en klar förbättring vad gäller komponenterna i HDI – inkomst, hälsa och utbildning. Eftersom framstegen varit snabbare i länder med låg- och medelhög HDI kan man säga att världen – enligt Human Development Index – blivit mindre ojämlik.Den globala trenden visar alltså på en ständig förbättring i mänsklig utveckling. Inget land, som det finns fullständiga data för, har heller ett lägre HDI-värde nu än det hade år 2000.

Afrika söder om Sahara är den region som har lägst genomsnittligt HDI-värde med 0,475, men regionen går allt fortare framåt. Mellan 2000 och 2012 registrerades en genomsnittlig årlig HDI-tillväxt på 1,34 procent. Sierra Leone (3,4%) och Etiopien (3,1%) är de länder som gjort de snabbaste framstegen när det gäller HDI.

Fakta

HDI, Human Development Index, jämför välståndet i olika länder, på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP). Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd väger HDI samman förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

Det är UNDP som varje år publicerar rapporten Human Development Report. På deras svenska webbplats  presenteras årets undersökning.


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän