Projektet "Good Water Neighbours" ska skapa samarbete på gräsrotsnivå, mellan jordanska, israeliska och palestinska byar som delar samma vattenkälla.

Foto: Friends of the Earth Middle East

Samarbete i fokus på årets vattendag

Uppdaterad: 25 juni 2014

Att samarbeta runt vattenfrågor är viktigt för att stärka relationerna mellan länder där vatten är en bristvara. Sidas stöd till samarbete mellan ungdomar i Jordanien, Israel och Palestina är ett initiativ som bidragit till att öka förståelsen för vatten som en regional fråga. Samarbete är även årets tema för internationella vattendagen, som uppmärksammas idag.

Vatten är en bristvara i många länder i Mellanöstern och tillgången till vatten blir allt mer en hämsko när det gäller utveckling i regionen. Men vatten är även en betydande orsak till konflikter. FN har utnämnt 2013 till det internationella året för vattensamarbete och nyligen ratificerade UNECE* en vattenkonvention kring gränsöverskridande vattenresurser som kan öppna upp för mer internationellt samarbete. Även EU har lyft upp frågan om vattensäkerhet på sin utrikespolitiska dagordning, med fokus på vattendiplomati som verktyg. Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika samt Nilenområdet pekas ut som de viktigaste områdena och Sverige lyfts av EU fram som en av de mer tongivande givarna.

Ett av de projekt som Sida stödjer handlar om vattensamarbete runt Jordanfloden, vars vatten delas av flera länder. Gräsrotsprojektet som genomförs av Jordens vänner Mellanöstern har lett till ökat samarbete och större förståelse mellan grannbyar i Jordanien, Israel och de palestinska områdena. Byar som delar på samma vattenkällor, men på olika sidor av gränserna.

– Ungdomar har utbildats i vattenfrågor och fått besöka grannbyar på andra sidan gränsen, för att sedan dela med sig av kunskap och erfarenheter bland sina kamrater i skolorna. Nedsmutsning är en fråga man tittat mycket på, liksom effektiv användning av vattnet till hushåll och odlingar, och konstruktioner av mindre installationer för uppsamling av regnvatten, berättar Annika Johansson, Sidahandläggare på Sveriges ambassad i Jordanien.

Sida är den största givaren i projektet som för närvarande omfattar 25 närliggande samhällen i Israel, Jordanien och de palestinska områdena. Initiativet har även som mål att bidra till rehabiliteringen av  det skadade ekosystemet i Jordanfloden, som förorenats av utsläpp från jordbruk, saltvatten och orenat avlopp.

– Projektet har bidragit till att få en samarbetsstruktur på plats, och ett nätverk mellan människor på olika sidor av gränserna. Men framför allt har det ökat kunskapen hos unga om att vatten är en viktig regional fråga där samarbete krävs, säger Annika Johansson.

Sverige har genom Sida en lång tradition av att stödja initiativ för en hållbar hantering av gemensamma vattenresurser i olika delar av världen. I Mellanöstern är vatten en känslig fråga, starkt kopplad till säkerhetspolitik, vilket gör det svårt att genomföra vissa insatser. Sverige har till skillnad från många andra givare inte något tungt politiskt bagage i regionen, varför landet uppfattas som en neutral samarbetspartner av många aktörer. Det har bidragit till att Sverige genom Sida kunnat medverka i samarbetsprojekt där andra givare haft svårt att komma in, framför allt i området runt floderna Eufrat och Tigris, vilket omfattar Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Här har Sida stött utbildningsprogram i hur man samarbetar runt gränsöverskridande frågor. Deltagarna från de olika länderna har alla haft koppling till vattenfrågor på olika sätt, t.ex. som tjänstemän på myndigheter, som journalister eller som företrädare för olika organisationer.

– Utbildningsprogrammet har skapat mötesplatser där människor kunnat träffas och diskutera frågor som inte varit möjligt tidigare, säger Annika Johansson. Andra samarbetsprojekt har sedan uppstått efter mötena och bland annat har Stockholm International Water Institute, (SIWI)  engagerats av de regionala parterna för att ta fram en ekonomisk modell som visar vad man kan vinna på genom att samarbeta.

De pågående klimatförändringarna kommer bli en ytterligare negativ faktor när det gäller tillgång till vatten i Mellanöstern. Klimatförändringarna har tidigare i det närmaste varit en icke-fråga i regionen, men på senare tid har den fått ökat genomslag. Det har saknats databaserad information för att mäta förändringar i regionen samt modeller för hur länderna kan komma att drabbas. Men nu ska FN-organet UNESCWA** ta fram en första klimateffektstudie för regionen, med experthjälp från svenska SMHI. Uppdraget är ett initiativ från Arabförbundet och Sida bidrar med ekonomiskt stöd.

Klicka här för att se en sammanställning av samtliga vattenprojekt som Sida stödjer i Mellanöstern-regionen.

 

* UNECE= United Nations Economic Commission for Europe
** UNESCWA= United Nations Economic and Social Commission for West Asia


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän