Carlina Wennerholm är jämställdhetsrådgivare på Sida och deltar i i den svenska delegationen till FNs kvinnokommissions  57 möte  i New York

Foto: Victoria Stillwell

Ring i klockan, stoppa mäns våld mot kvinnor

Uppdaterad: 1 juli 2014

Ring the Bell är en kampanj för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Kampanjen startar på den internationella kvinnodagen 8 mars och uppmanar till att personligen agera för att motverka könsrelaterat våld.

På Internationella kvinnodagen  ringer Ban Ki-moon i fredsklockan i FN-skrapan, på Sida ringer männen i en klocka i receptionen. Detta är en del av organisationen Breakthroughs kampanj ”Ring the Bell: One million men, one million promises”. Kampanjen är en fortsättning på förra årets uppmärksammade satsning ”Ring the Bell” som vi bland annat kunnat ta del av på TV.

  På Sida ringer männen in kampanjen 'Ring the Bell' på fredag den 8 mars. Samtidigt invigs en mini-utställning om fyra bra skäl till att jobba med jämställdhet i biståndet.

Det handlar om att stoppa mäns våld mot kvinnor. Kampanjen startar på den internationella kvinnodagen 8 mars och pågår till den 25 november ”internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.” Under den tiden hoppas organisationen få in en miljon löften från män runt om i världen. Löften om att på något sätt personligen kämpa mot mäns våld mot kvinnor. Det kan handla om att man ingriper när man ser eller hör något ske (ring polisen, eller ring på dörrklockan) eller att man helt enkelt åtar sig att vara en förebild och lär barn att tuffa män respekterar kvinnor. Man kan också lova att genom sitt beteende eller hur man pratar bli ett mönster för andra, eller driva frågan i sina olika nätverk.

Inte bara män utan alla uppmanas att engagera sig i kampanjen och lämna sina löften, antingen på en Facebook-sida   eller e-postade till mailadressen ipromise@breakthrough.tv. Det viktiga är att varje person undertecknar sitt löfte och att det inte är hemligt.

Studier visar att sju av tio någon gång under sin livstid utsätts för könsrelaterat våld, över hela världen. Inte nog med att det kränker de  mänskliga rättigheterna, det hämmar också produktiviteten, minskar  bidragen i form av mänskligt kapital och undergräver den ekonomiska tillväxten. Könsrelaterat våld är all skada och allt lidande som en människa utsätts för på grund av sitt kön och som har en negativ påverkan på personens fysiska sexuella eller psykiska hälsa, utveckling eller identitet.

Carolina Wennerholm är ledande ämnesföreträdare för jämställdhet på Sida och deltar just nu i den svenska delegationen till FNs kvinnokommissions  57 möte  i New York. Temat för årets Kvinnokommission är förebyggande och eliminering av könsrelaterat våld.  Det är tuffa förhandlingar då det på många håll i världen fortfarande anses vara en del av kulturen och traditionen.  I ett anförande berättar hon om Sidas engagemang för de församlade deltagarna.

 - För  Sida är kvinnors säkerhet och eliminering av könsrelaterat våld en prioriterad fråga inom jämställdhetsarbetet.Vi stödjer mycket viktig verksamhet i våra samarbetsländer för att motverka det utbredda våldet mot framförallt kvinnor och flickor.  Men, för att göra skillnad är det också fråga om personligt åtagande och ägarskap av frågan.  Det  är en mycket stark signal till våra samarbetspartner  och andra icke likasinnade att vi ansluter oss till kampanjen och att vi  tar ställning för att vi lever som vi lär.

Könsrelaterat våld är en extrem konsekvens av bristande jämställdhet som utgör ett stort hinder för utveckling. I länder som är eller varit i konflikt är problemet särskilt stort och är ett av de största hindren för fred.  Könsrelaterat våld drabbar även män på olika sätt. Traditionella normer om maskulinitet främjar ofta våldsamhet, män emellan men framför allt mot kvinnor och flickor. Männens roll är därför central i att förhindra att våld sker. Sida stödjer verksamheter i  många länder där män organiserar sig, utvecklar kunskap, utbildar och påverkar för att ändra normer och attityder. Det är långsiktigt, men helt centralt för att eliminera våldet.Carolina ser männens roll som strategiskt.

 - Män målas oftast upp som bara förgripare av kvinnor och flickor. Även om den globala statistiken visar att hemmet är den farligaste platsen för en kvinna, där närstående män är en kvinnas och flickas värsta fiende, så måste vi se att verkligheten är mer nyanserad om vi ska åstadkomma förändring. Vi måste se män som nära lierade, lyfta fram alla som är positiva förebilder och som tar aktiv ställning mot våldet. Det påverkar mer än man tror. Jag håller helt med Mallika Dutt, chef på Breakthrough om att vi har ett momentum nu att ta ställning mot våldet.

.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän