Mammor med barn.

Foto: Dfid, cc

Innovativt partnerskap som når miljoner

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sverige är en av parterna i ett unikt offentligt-privat samarbete mellan företag, filantropiska aktörer som Bill och Melinda Gates Foundation och ett antal givarländer som kommer att öka tillgången till preventivmedel för 27 miljoner kvinnor i låginkomstländer. Samarbetet som nyligen undertecknats gäller ett nytt långtidsverkande preventivmedelsimplantat, Jadelle, som ska erbjudas till halva faktiska kostnaden under sex år framåt.

Över 200 miljoner kvinnor och flickor i låginkomstländer saknar idag tillgång till moderna preventivmedel. Implantat används än så länge i mycket liten utsträckning, men många säger sig vara beredda att välja det alternativet om det finns tillgängligt och förutsatt att det kompletteras med rådgivning och kliniska tjänster. Ett implantat har en långtidsverkan på fem år.

Sverige genom Sida är en av nio offentliga och privata aktörer som nu avtalat om att driva ett program för familjeplanering i låginkomstländer, Jadelle Access Program. Jadelle, som redan finns på marknaden och saluförs av Bayer, kommer att kosta US $ 8,50 per enhet i stället för  US $ 18 från och med 1 januari 2013. I överenskommelsen ingår mer än 50 länder, däribland flertalet av de som är längst från att uppnå milleniemål 5, om mödrahälsa.

Roger Garman arbetar på Sidas enhet för Lån och garantier och ansvarar för samarbetet med Jadelle Access Program:

 - Det här är ett nytt och smart sätt för oss att vara med och arbeta i mycket stor skala för att göra nödvändiga mediciner billiga och tillgängliga för människor som lever i fattigdom. Genom att ställa en köpgaranti och lyfta bort riskerna kan företaget öka produktion, säger han.

Programmet har sitt ursprung i ett toppmöte om familjeplanering som hölls i London förra året, där världens ledare lovade att ytterligare 120 miljoner kvinnor i utvecklingsländer skulle ha tillgång till preventivmedel år 2020.

FAKTA

Jadelle Access Program är ett partnerskap mellan Bayer HealthCare AG, Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative (Chai), regeringarna i Norge, Storbritannien, USA och Sverige, Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) och FN: s befolkningsfond (UNFPA).

Förväntningarna på programmet är att avvärja mer än 28 miljoner oönskade graviditeter mellan 2013 och 2018, och därmed rädda 280 000 barn och 30 000 kvinnor till livet. Totalt kommer programmet innebära en besparing om uppskattningsvis 250 miljoner dollar i globala hälsokostnader.

Sida bidrar med en garanti omfattande 300 miljoner kronor under fem år.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän