Business Call to Action lanserat i Sverige

Uppdaterad: 25 juni 2014

Företag kan kombinera sitt affärsuppdrag med att samtidigt bidra till förändring för fattiga människor. Business Call to Action är ett initiativ som främjar just detta och som nu lanserats i Sverige. Sida stöder initiativet och välkomnar fler att ansluta sig.

Ett tjugotal svenska företag samlades nyligen på Sida för att delta i ett frukostmöte för att lansera Business Call to Action (BCtA) i Sverige och gemensamt diskutera begreppet ”inclusive business”, dvs. inkluderande affärsmodeller med positiva effekter för såväl människor som lever i fattigdom som för företagsnyttan.

Grunden till BCtA lades 2008 med målet att sprida medvetenhet om och utmana  företag att arbeta för att inkludera människor som lever i fattigdom i sin verksamhet och bättre bidra till positiv utveckling, ökad sysselsättning och minskad fattigdom. 63 företag från hela världen har hittills anslutit sig till BCtA och på Sida var det IKEAs nya medlemskap, genom sitt ”Better Cotton Initiative” med konkreta åtaganden i Pakistan och Indien, som stod i fokus. Greg Priest, Head of Sustainability Policy & Engagement, IKEA Group, berättade om initiativet och underströk vikten av partnerskap och företagens engagemang för hållbar global utveckling.

Många möjligheter till näringslivssamverkan med Sida

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka reflekterade kring hur samarbeten mellan olika aktörer kan spela en oerhört viktig roll för minskad fattigdom. Public Private Development Partnerships (PPDP)  och så kallade Challenge Funds  är två exempel på hur Sida aktivt arbetar med näringslivssamverkan och som bägge kan främja inclusive business. Det förstnämnda kan kort beskrivas som ett samarbete där en privat och en offentlig aktör gemensamt finansierar ett projekt, som sedan implementeras av en tredje part. Genom sin challenge fund ”Innovations Against Poverty” ger Sida också enskilda entreprenörer möjlighet att söka stöd till verksamheter som befinner sig i uppstartsfas och som på olika sätt syftar till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Sigrid Kaag, UNDPs Assistant Secretary General och chef för UNDPs Bureau for External Relations and Advocacy, påtalade också vikten av den privata sektorns roll för utvecklingsagendan, inte minst vad gäller uppfyllandet av Millenniemålen. Kaag underströk även hur ”inclusive business” kan vara ett sätt för företag att hitta nya, innovativa strategier och upptäcka möjligheter där man tidigare inte sett dem och fick snart medhåll från Greg Priest.

Bland deltagarna på mötet fanns större företag som ICA och SCA, men även mindre, sociala entreprenörer, som t.ex PeePoople och Solvatten. Tillsammans uppmuntrade Greg Priest, Charlotte Petri Gornitzka och Sigrid Kaag fler företag att ta till sig inclusive businessbegreppet och se hur detta kan inkluderas i den egna kärnverksamheten.

BCtA stöds av Sida tillsammans med bland annat UNDP, International Business Leaders’ Forum, Global Compact, samt de amerikanska, australiensiska, engelska och holländska utvecklingsorganen. Efter frukostmötet hölls en tvådagars workshop på Sida med alla givare i syfte att påbörja arbetet med att ta fram en ny flerårig strategi för BCtA. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän