Dessa kvinnor har fått el till majskvarnen, vilket gör att produktionskostnaden blir lägre.

Foto: Anne-Lie Engvall

Nya strategier för Tanzania och Zambia

Uppdaterad: 25 juni 2014

I torsdags fattade regeringen beslut om nya resultatstrategier för biståndet till Tanzania och Zambia. Sverige ska i samarbetet bidra till en hållbar tillväxt i länderna och lägga ökad vikt vid företagsamhet och arbetsskapande.

I de nya strategierna ligger fokus på konkreta resultat i samarbetet, där de främsta målgrupperna är kvinnor, barn och entreprenörer.

  - De nya strategierna är kortfattade och fokuserar på de resultat regeringen vill se. Det ger oss som myndighet större utrymme att bedöma och välja hur vi bäst kan bidra genom olika aktörer och metoder, säger Bo Netz. 

I Tanzania inriktas biståndsverksamheten till tre områden:

  1. Fler arbetstillfällen samt utvecklade energi- och jordbruksmarknader
  2. Förbättrad utbildning och ökat företagande
  3. Stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande och transparens samt ökad kunskap mänskliga rättigheter.

 - I de nya resultatstrategierna är regeringen tydlig med vilka resultat man förväntar sig i Zambia och Tanzania. Att en del av de förväntade resultaten är kvantitativa och konkreta gör dem lättare att följa upp, säger Sidas Överdirektör Bo Netz.

Ett exempel på ett kvantifierbart mål i resultatstrategin för Tanzania  är ambitionen att minst 300 000 människor ska få tillgång till elektricitet.

I Zambia ligger fokus på följande tre områden:

  1. Förbättrad hälsa
  2. Ökade möjligheter till arbete på landsbygden och i stadsnära områden samt att starta och driva produktiva företag.
  3. Demokratiskt ansvarsutkrävande och transparens samt ökad kunskap om mänskliga rättigheter.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän