Laos är ett av de länder som ska få stöd av GAVI för att genomföra vaccinering av flickor mot HPV-viruset.

Foto: The Measles Initiative/C. McNab/2011

Rekordbilligt vaccin skyddar flickor mot cancer

Uppdaterad: 25 juni 2014

85 procent av alla kvinnor som varje år dör i livmoderhalscancer lever i låginkomstländer. Nu kan över 30 miljoner flickor i minst 40 länder få ett framtida skydd mot sjukdomen när priset på vaccinet sänks till redordlåg nivå.

4,50 USD för en dos HPV-vaccin istället för det tidigare lägsta priset på 13 USD. Det nya låga priset har GAVI Alliance* lyckats förhandla fram hos två läkemedelsbolag. Därmed blir det möjligt att genomföra nationella vaccinationskampanjer också i världens fattigare länder, med målet att nå mer än 30 miljoner flickor fram till år 2020.

Att de flesta av de 275 000 kvinnor som varje år dör av livmoderhalscancer finns i låginkomstländer beror på att det där ofta saknas möjligheter till screening och behandling.  Ett annat problem är att människor i länder med hög HIV-prevalens även löper högre risk att drabbas av HPV-viruset**, som orsakar den dödliga och plågsamma cancerformen.

– Läkemedelstillverkarna har tidigare inte sett låginkomstländer som en intressant marknad, eftersom de saknat möjligheter till långsiktig finansiering för att vaccinera sin befolkning. Men GAVI – som når ut till en marknad som omfattar 60 procent av alla barn som föds – vi kan handla upp stora mängder vaccin, över en lång period, säger GAVI:s VD Dr Seth Berkley.

Stora volymer kan sänka produktionskostnaden för läkemedelsföretagen, vilket i slutändan även kan öka vinstmarginalen på deras primära marknad; en win-win-situation med andra ord. Det vaccin som nu kostar 4,50 USD per dos i fattiga länder kan säljas för hela 100 USD i rikare länder.

När ett nytt vaccin släpps på marknaden brukar det ta ett tag för enskilda länder att besluta sig om att erbjuda sin befolkning vaccinet eller ej. Men i fallet med HPV-vaccinet anmälde snabbt ett ovanligt stort antal länder intresse att få det. GAVI kommer börja finansiera vaccinering i Kenya redan denna månad, följt av Ghana, Laos, Madagaskar, Malawi, Niger, Sierra Leone och Tanzania.

Målet är att länderna ska genomföra HPV-vaccinationer i landsomfattande nationella program, eventuellt tillsammans med olika samarbetspartners. För det behövs en nationell plan tas fram, som visar hur man exempelvis ska nå målgruppen unga flickor, till skillnad från de småbarn som idag ingår i ländernas vaccinationsprogram, och hur logistiken ska fungera. GAVI gör en bedömning om planen håller eller ej och först ut med en nationell kampanj blir Rwanda.

Stöd till vaccinering är en viktig del av svenskt bistånd för att minska barnadödligheten i världen och ifjol gav Sverige 375 miljoner kronor till GAVI som är en av de största aktörerna inom området. Sveriges stöd till GAVI går idag direkt genom UD, som hanterar kärnstöd till multilaterala organisationer. Sida har ett nära samarbete med UD i stödet till GAVI, ett stöd som är väldigt betydelsefullt menar Dr Seth Berkley:

– De skandinaviska länderna visar ett starkt intresse för frågor som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa. För ett sådant här vaccin, som tyvärr kan möta ett visst motstånd i vissa konservativa länder, med motiveringen att ett skydd mot cancer skulle uppmuntra till promiskuitet – där är det viktigt att ha givare som tror på vårt arbete, sa han.

 

 

*GAVI Alliance (Globala alliansen för vacciner och immunisering) är världens största aktör för att ge fattiga människor tillgång till vaccination, och organisationen är en relevant samarbetspartner för Sida för att bidra till uppfyllandet av Milleniemål 4 om minskad barnadödlighet.
Den 30 oktober i år kommer ett internationellt möte – GAVI Alliance Mid-Term Review (MTR) – hållas i Stockholm, för att mäta arbetet med att nå de mål som sattes upp under en givarkonferens 2011. Då åtog sig givare att bidra med totalt 4,3 miljarder USD för att vaccinera 250 miljoner av världens fattigaste barn till år 2015.

** HPV står för humant papillomvirus och är världens vanligaste sexuellt överförbara virus. De flesta sexuellt aktiva män och kvinnor smittas med HPV någon gång i livet. I vissa fall kan HPV-infektioner orsaka cellförändringar, som i sin tur kan leda till allvarliga sjukdomar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän