Afghanska som talar i mobiltelefon

Foto: Karma Jimba

Internet kan bli ett kraftfullt verktyg för utveckling

Uppdaterad: 25 juni 2014

Ingen kan idag bortse från den väldiga kraft för samhällsförändring som Internet utgör. Inte bara för att mobilisera människor mot politiskt förtryck utan även som verktyg för ekonomisk och social utveckling. 22-23 maj samlas 450 ledande internetaktörer i Stockholm för konferensen Stockholm Internet Forum 13 (SIF13). Hälften av deltagarna – de från låg- och medelinkomstländer – bekostas av Sida som är en av värdarna för konferensen.

SIF  hålls i år för andra gången. Förra året handlade det huvudsakligen om frihet på nätet. I år har konferensen breddats till att även ta upp hur internet kan användas för ekonomisk och social utveckling, det som brukar kallas ICT4D – Information and Communication Technology for Development. Utvecklingsfrågorna ska genomsyra hela konferensen, men kommer att vara i särskilt fokus andra dagen.

 – Sidas roll i SIF13 är att se fri-och rättighetsfrågor på nätet i ett bredare perspektiv, säger Jens Karberg på Sidas ICT4D-grupp. Sida ser internet som ett redskap för utveckling. Målet för ICT4D är detsamma som för Sida i övrigt: att hjälpa fattiga människor att förbättra sin situation.

 – Mobilens enorma genomslag i utvecklingsländer de senaste åren har skapat helt nya förutsättningar för fattiga och samtidigt lagt grunden för en snabb utveckling av internet, konstaterar Jens Karberg. Idag sker 90 procent av internetanvändningen i de låg- och medelinkomstländer där Sida arbetar, med hjälp av mobiler.

Sida har i närmare 20 år gett stöd till internetanvändning, bl.a. till internationella organisationer som verkar för utbyggnad av nätet och för att internet ska bli så fritt som möjligt. Nu när spridningen av tekniken har kommit så pass långt är det viktigt att öka användningen i Sidas övriga utvecklingsarbete.

Utvecklingen av nya tjänster går snabbt. Ett exempel är m-pesa, ett betalningssystem via SMS som tagits fram i Kenya och nu sprids över världen. Idag betalar 65 procent av kenyanerna via SMS. Sida stöder också utvecklingen av liknade tjänster till att inkludera även sparande, försäkringar, pensioner och annat som fattiga människor behöver.

Sida stöder också innovativa internetprojekt bland annat med syfte att ge kvinnor och flickor tillgång till internet för att stärka sin ställning när det gäller utbildning, hälsa, jordbruk och annan ekonomisk aktivitet. När Sida nyligen gick ut med en förfrågan om förslag på hur man kan öka kvinnors och flickors tillgång och användning av ICT fick man in över 300 ansökningar  från hela världen.  Sida valde bland annat att stödja en organisation som lär ut programmering och ny teknologi i Nairobis slumområden, en kongolesisk organisation som använder ICT för att stödja kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och ett kvinnonätverk i Albanien som arbetar för att öka kvinnornas synlighet i politiken inför valet i sommar, bland annat genom en webbportal.

Internet öppnar nya möjligheter för informationsspridning, men också för dialog och integration. Sida deltar i en stor global ICT-satsning – Making all voices count – för att få fram nya metoder för dialog mellan medborgare och myndigheter.

 – Projektet vänder sig till båda parter, säger Jens Karberg, till medborgarna som saknar information och inflytande och till myndigheterna som inte har resurser för att ta hand om krav och önskemål från medborgarna. Alla aktörer i samhället, inklusive den privata sektorn, bjuds in att komma med innovativa ICT-lösningar som vi kan stödja.

En viktig förutsättning för att ICT ska bidra till utveckling är ett öppet, tillgängligt och för individen säkert internet. Sidas ambition är att SIF13 kommer att bidra till detta i låg- och medelinkomstländer, där de flesta av världens fattiga finns idag.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän