Gemensam marknad och tullunion modell för regional integration i Östafrika

Uppdaterad: 25 juni 2014

Regional integration diskuterades i Nairobi när Pascal Lamy från WTO nyligen var på besök. Bland annat lyftes det Sida-finansierade programmet Trade Mark East Africa som ett gott exempel.

Världshandelsorganisationens, WTO, avgående chef Pascal Lamy har besökt Nairobi för att diskutera integrationsprocessen i Östafrika. En stor del av programmet bestod i diskussioner om programmet Trademark Östafrika (TMEA) som arbetar för en gemensam marknad och tullunion  i östra Afrika med stöd från Sida. Stödet till TMEA är en viktig del i Sveriges åtagande i Aid for Trade-initiativet.

TMEA har åstadkommit goda resultat under de två år som programmet varit fullt operativt. Exempel på resultat är att den östafrikanska gemenskapen*,  snart kommer anta gemensamma standarder för handeln med ett stort antal av de vanligaste produkterna i regionen. Ett annat exempel är att kapacitetsstödet till Burundis skatte- och tullmyndighet har fördubblat landets skatteintäkter på bara ett och ett halvt år. Konkret har det inneburit att ungefär cirka 70 000 fler människor i Burundi har tillgång till grundläggande sjukvård varje månad.

Pascal Lamy lyfte integrationsprocessen i östra Afrika som ett exempel som borde följas av fler regioner. Även om processen varken är enkel eller snabb finns en grundläggande politisk vilja till integration. Lamy menade samtidigt att de multilaterala och regionala handelsförhandlingarna ska ses som kompletterande och inte konkurrerande. Det finns nästan alltid frågor som löses bäst på lokal eller regional nivå, och inte genom multilaterala avtal inom ramen för WTO.

TMEA är ett program finansierat av många givare med ett övergripande mål att öka tillväxten och minska fattigdomen i Östafrika. Det grundades 2010 och nuvarande givare är Belgien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Det övergripande programmet är uppdelat i regionala program samt särskilda landprogram för alla EAC:s medlemsstater. Det finns även ett mindre program för södra Sudan.

*EACs medlemsländer: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän