Moldavien får pris för ökad öppenhet

Foto: Hillevi Ekberg/Sida

Moldavien får pris för ökad öppenhet

Uppdaterad: 25 juni 2014

I Moldavien pågår en omfattande reform av den statliga förvaltningen. Den handlar om ökainsyn i den offentliga förvaltningen och bättre möjligheter för civilsamhälle och medborgare att påverka beslut. Nu får reformen pris av FN.

Moldavien har traditionellt haft en sluten offentlig förvaltning med mycket lite insyn i hur beslut fattas och medel används. Men det ändras nu i snabb takt. Sedan 2010 gäller en ny lag om transparens som innebär att alla departement numera måste konsultera civila samhället inför en lagändring eller annat beslut som rör medborgarna. Ett speciellt råd har också inrättats där trettio civilsamhällesorganisationer ingår. Rådets uppgift är att samråda med regeringen om olika förslag som berör medborgarna. Andelen beslut som samråds med civila samhället har ökat från 38% till 83% sedan 2010 då den nya lagen antogs. Nu blir arbetet internationellt uppmärksammat då Moldavien får ta emot FN s pris UN Public Service Award.

- I praktiken innebär det att medborgarna har större möjlighet att påverka beslut som rör dem, förklarar Ruslan Codreanu som ansvarar för reformen inom regeringskansliet.

Som exempel tar han arbetet med att utarbeta riktlinjer för vem som är berättigad till socialförsäkring där några organisationer hade invändningar mot hur man beräknat vilka som var behöriga till socialunderstöd. Efter samråd i det nya civilsamhällesrådet skickades förslaget tillbaka till socialdepartementet för omarbetning. Ruslan ser många fördelar med den nya arbetsformen.

- Organisationer inom civila samhället kan bidra med en helt annan kompetens än vi regeringstjänstemän, ofta har de detaljkunskaper om olika frågor som vi inte har. Nu har vi ett sätt att dra nytta av den, säger han. De offentliga besluten får naturligtvis också en helt annan legitimitet när de diskuteras med olika parter.

Ett annat exempel är processen att ta fram Moldaviens framtidsvision ”Vision 2020” då man arbetade aktivt med en kommunikationsstrategi kring visionsarbetet; annonsering i media och en gemensam hemsida ingick bland aktiviteterna som gjorde det enklare för medborgarna att engagera sig.

- Under ett halvårs tid fick vi över 250 kommentarer och förslag till förbättringar som bearbetades; alla som kommenterade fick också ett officiellt svar, berättar Ruslan. För fyra år sedan hade det inte varit möjligt att arbeta på det här sättet.

Moldavien har också sedan 2011 anslutit sig till the Open Data Initiative vilket inneburit att flera departement nu offentligt publicerar till exempel finansiella data på en speciell webbplats.

Sida stöder reformen med 52 miljoner mellan åren 2006 och 2012.

Priset “UN Public Service award” delas officiellt ut den 23 juni.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän