Gunilla Carlsson på Sida, juni 2013.

Foto: Linn Johansson/Sida

En agenda för nästa generation

Uppdaterad: 25 juni 2014

Nu har Millenniemålpanelen överlämnat sin rapport och Gunilla Carlsson presenterade den vid ett möte på Sida i tisdags. Rapporten innehåller skärpta förslag till nya utvecklingsmål efter 2015. Ministern har själv suttit med i panelen och bidragit med flera prioriterade områden. Progressiva mål kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt ett mål kring frihet från våld hör till dessa.

Världens framtid är också Sveriges. I den rapport som Millenniemålspanelen nu lagt fram har man vinnlagt sig om att skapa en integrerad vision som omfattar alla länder och alla människor. Det innebär en utvecklingsagenda som gäller lika för oss. Nu har vi möjlighet att utrota fattigdomen.

Millenniemålspanelen hade i uppgift från FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att utvärdera de nuvarandemillenniemålen och ta fram en konkret vision för nya utvecklingsmål efter 2015. Den skulle också särskilt se på konflikt- och postkonfliktländer.

I början såg arbetet i millenniemålspanelen rätt dystert ut, avslöjar Gunilla Carlsson. Men alla kom att bjuda på sig själva och engagera sig personligen. Panelen representerade 26 länder, olika styrelseskick, religioner och bestod av hälften kvinnor och hälften män. De tre ordförandena i panelen (Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono, Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf och premiärminister David Cameron från Storbritannien) var mycket viktiga och tog ansvar för olika delar i arbetet. Så drev exempelvis Ellen Johnson-Sirleaf de viktiga frågorna för fred och säkerhet med framgång. David Cameron ledde samtalen i de mest kritiska skedena.

Resultatet har blivit en rapport med utgångspunkt i de nuvarande millenniemålen. Rapporten omfattar mer än vad som låg i det inledande uppdraget och ger förslag till nya utvecklingsmål som går längre än vad många förväntat.

För Sveriges del kom Gunilla Carlsson till arbetet i panelen med ett antal ingångsvärden så som att ta tillvara fattiga människors perspektiv och strävanden, demokratisk samhällsstyrning och jämställdhetsfrågor. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, var den svåraste frågan att få med i rapporten, och den som Gunilla Carlsson är mest stolt över:

– Jag tror att det är viktigt att ha med små mätbara saker ibland. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en viktig symbol, och panelen har vågat ta den ett steg till. Frågan diskuterades till slutet. De konsultationer som vi haft med olika intressentgrupper i den här frågan, inte minst med civilsamhället och den svenska kompetensbasen, har varit avgörande och är ett erkännande för seriöst grundarbete.

Betoningen av just kvinnors och flickors rättigheter är en av de aspekter som lyftes fram som en framgång av Gunilla Elsässer, som representerade civilsamhällets styrgrupp för Beyond 2015 på mötet på Sida. Hon passade även på att tacka för de konsultationer som det svenska civilsamhället bjudits in till av ministern och Sida.

Bryt utanförskapet – Leave no-one behind

Konsultationer och dialog har inte bara bedrivits i Sverige. Inte mindre än ca. 5000 civilsamhällesorganisationer från 120 länder har engagerat sig. Ungdomarnas röster har till stor del handlat om möjligheter att utkräva ansvar. Så får också rapporten beröm från Erik Lindblad från LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. Världens 3,5 miljarder människor under 25 år är nyckelspelare för utvecklingen efter 2030. Här är jobbfrågan avgörande, och finns nu med som ett av de tolv målen. Det är också en av de frågor som Gunilla Carlsson ser som viktig för oss att fortsätta att jobba med i Sverige.

 –  Vi måste bryta utanförskapet och se till att alla unga människor har en utbildning som matchar arbetsmarknaden, sa ministern.

Att lyssna till unga människor i än högre grad är också ministerns råd till Sida. Att integrera genderperspektivet i alla insatser är numera självklart – likadant måste vi jobba med ett ungdomsperspektiv.

Världen har fortfarande en lång väg att gå för att nå de nuvarande millenniemålen, och biståndet en viktig roll att spela. Millenniemålpanelens rapport sätter ribban högt och uppmanar till att den extrema fattigdomen, människor som lever på mindre än 1,25 dollar per dag, ska vara utrotad 2030. Då beräknas vi vara åtta miljarder människor på jorden. Att nå den ’sista’ fattigaste miljarden människor är den svåraste utmaningen. Det är människor som lever i konflikt- och postkonfliktländer, det är människor som diskrimineras, minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar. Här kan Sverige göra skillnad:

 –  Jag hoppas att vi kan fortsätta ge röst åt de fattigaste människorna, säger Gunilla Carlsson. Vi måste se till att fattigdomsagendan inte kidnappas av medelinkomstländers medelklass, det blir lätt att fokus flyttas från de allra fattigaste. Istället måste vi ge utrymme för de allra fattigaste att växa och utvecklas, att kunna ta del av vår innovation och teknologi.

Gunilla Carlsson menar att Sida ligger rätt till, är en modern myndighet och trovärdiga.  Biståndet i sig blir mer och mer ifrågasatt och man måste kunna rigga sig rätt, ett exempel är att näringslivet har ökad respekt för kunskapen som finns på Sida.

Med hållbar  utveckling – mot fattigdom

I rapporten har panelen formulerat förslag till tolv nya utvecklingsmål. Flera känns igen från de nuvarande millenniemålen, men har skärpts till vad gäller ambitionsnivå. Andra har kommit till, som mål kring god samhällsstyrning, jobb och frihet från våld. Det finns förslag till delmål som handlar om att begränsa avskogningen och skydda världens ekosystem, stoppa barnäktenskap och att kvinnor ska ha rätt att öppna bankkonton och äga fast egendom. Att införa obligatorisk hållbarhetsredovisning för offentliga förvaltningar och större företag är ett annat delmål, som tas emot positivt av Stina Billinger från SPP som  näringslivets representant på mötet.

De tolv målen kan sammanfattas i fem teman eller förändringar som måste till:

  1. Bryt utanförskapet och utrota extrem fattigdom till 2030
  2. Sätt hållbar utveckling i fokus
  3. Ställ om ekonomier för arbetstillfällen och tillväxt för alla
  4. Skapa fred, frihet och öppna samhällen
  5. Bygg ett globalt partnerskap

Vägen framåt

Millenniemålpanelens rapport har inte någon officiell status i FN, men har skrivits på uppdrag av – och överlämnats till – generalsekreteraren. Nu fortsätter arbetet med att formulera nya mål efter 2015 i den Open Working Group  ,där Danmarks utvecklingsminister Christian Friis Bach sitter. Det är en lång väg att gå, men nu finns det en bra plattform att ta avstamp i, menar han. I EU är man positiv och det nordiska samarbetet är viktigt. Under 2014 kommer nya mål att fastställas i generalförsamlingen.

Från nuvarande åtta millenniemål till förslag om fem teman och tolv mätbara mål kan man fråga sig om det är för många för att mobilisera kring.

 –  Ändå har vi inte kunnat få med allt, säger Gunilla Carlsson. Skulle vi tagit med alla förslag som kom fram vid konsultationerna hade vi landat i 158 stycken. Bland annat diskuterades lika lön – men det fick vi utelämna.

Utvecklingspolitiken lider fortfarande av ett vi och dom-tänkande, och det måste vi hantera, säger Gunilla Carlsson.

 –  Allt är heller inte politik, vi ser på det som en universell plan, och då handlar det också om att exempelvis företag ska vara ansvarsutkrävande och transparanta. Vad händer då i svenska styrelserum? Man kan ta mål efter mål och fundera utifrån den utgångspunkt man har.

 –  Vi har ansträngt oss att formulera vårt förslag i panelen så att det ska ta sin utgångspunkt i den enskilda människan. Utveckling börjar lokalt, och här finns en agenda för alla.

Så avslutade Gunilla Carlsson mötet på Sida, där drygt 200 personer samlats för att ta del av Millenniemålspanelens rapport.

Fakta

Millenniemålpanelen, High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, bestod av:

Ordförande Storbritanniens premiärminister David Cameron,  Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf och Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono.

Representerade länder var: Indonesien, Liberia, UK, Jordanien, Cuba, Benin, Indien,Sverige, Mexico, Colombia, Japan, Jemen, Korea, Tyskland, Mocambique, Kenya,Ryssland, Nigeria, Lettland, Östtimor, USA, Nederländerna, Frankrike, Brasilien,Turkiet, Kina .

Rapporten föreslår fem teman/förändringar och tolv mätbara mål. Ta del av dem och hela rapporten: A new Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän