Utbildning och entreprenörskap - vägar ut ur fattigdom

Uppdaterad: 25 juni 2014

Det går att minska fattigdomen, det visar den senaste statistiken. Men fortfarande lever en stor del av världens befolkning under fattigdomsstrecket. Utbildning och entreprenörskap är två vägar för att människor själva ska kunna ta steget ut ur fattigdom. Biståndet har en viktig uppgift att visa på de goda exemplen.

Fattigdomen i världen minskar, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten och allt fler länder har blivit demokratier.  Afrika söder om Sahara har gjort särskilt stora framsteg inom utbildning och hälsa. Trots detta återstår fortfarande stora utmaningar för att bekämpa fattigdomen och insatser behövs på många områden. I Kenya stödjer vi insatser för demokrati och mänskliga rättigheter, urban utveckling och naturresurser och miljö.  Insatserna görs tillsammans med olika samarbetsparter. Den här filmen visar ett exempel från just Kenya, där vi arbetar med lokala organisationer för att hjälpa människor förbättra sin vardag.

  - Med utbildning, entreprenörskap och genom att effektivisera små jordbruk kan människor ta sig ur fattigdom. En viktig uppgift för biståndet är att visa sådana exempel, säger Anders Rönquist, chef för utvecklingssamarbetet i Kenya

Ett viktigt syfte med den stora satsningen på demokrati och reformarbete är att motverka korruption, som är ett stor problem i landet. Genom att stärka Kenyas offentliga förvaltning och institutioner gynnas inte bara landets demokratiska utveckling men också i förlängningen fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar genom förbättrade offentliga tjänster, såsom infrastruktur, skola och hälsovård. Vi arbetar också aktivt med projekt för att låta även de fattiga människorna ta del av naturresurser i landet, särskilt för att få tillgång till rent dricksvatten. Arbetet för den urbana utvecklingen syftar till att öka livskvalitén och förbättra positionen och deltagandet för de fattiga som bor i storstädernas slumområden.

 

Fakta

Under 2012 bidrog Sverige genom Sida med sammanlagt 520 miljoner kronor till olika typer av biståndsprojekt i Kenya, inklusive humanitärt bistånd. Läs mer om vårt samarbete med Kenya.

Sida är den största bidragsgivaren till Hand i Hands entreprenörskapsprogram i Kenya. Sedan projektet startade 2010 har Sida bidragit med närmare 5 miljoner kronor.

Läs mer om utvecklingen i världen och de framsteg som tas i 2013 års utgåva av Human Development Report.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän