Svenskt stöd för ett fritt och rättvist val i Zimbabwe

Uppdaterad: 25 juni 2014

Den 31 juli är det presidentval i Zimbabwe, och man hoppas på ett stort valdeltagande. Ett särskilt fokus för Sveriges bistånd ligger på demokrati och mänskliga rättigheter, och Sida har under de senaste åren stöttat arbetet med en ny konstitution, att få fler ungdomar att rösta och arbetet för att behålla fred och ett politiskt lugn i landet.

Det förra presidentvalet, som hölls i juni 2008, kantades av oroligheter precis som flera tidigare val. Genom ett gemensamt avtal (Global Political Agreement) efter valet beslutades om en maktdelning mellan ZANU-PF och de två grenarna av partiet MDC. Den i dag 89-årige Robert Mugabe från ZANU-PF, som varit landets ledare sedan 1980, och utmanaren och MDC-ledaren Morgan Tsvangirai bildade en koalition och delade på makten – Mugabe behöll presidentposten medan Tsvangirai blev premiärminister. Partierna bestämde också att en ny författning skulle vara på plats före valet 2013.

Sveriges engagemang i Zimbabwe sträcker sig tillbaka till självständigheten 1980 men avbröts 2001 efter att det politiska läget i landet försämrats med rapporter om bland annat våld och valfusk, samt allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i samband med landets jordreform. Befolkningens behov av hjälp var stort och därför har Sverige fortsatt ge stöd till befolkningen genom multilaterala organisationer och direkt till organisationer i civilsamhället som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Sedan 2010 och fram till mars i år har Sida gemensamt med FN:s utvecklingsprogram UNDP stött processen med att ta fram den nya konstitutionen. Det har varit viktigt att zimbabwierna själva var delaktiga i arbetet och vid de 5 000 möten som ordnades över hela landet diskuterade allmänheten 26 olika punkter, allt från presidentens befogenheter till barns rättigheter. Projektet handlade om att arbeta med själva processen för att ta fram konstitutionen, att skriva ett utkast till denna samt en folkupplysningskampanj.

I mars i år hölls en folkomröstning om förslaget och zimbabwierna sade ja till en rad förändringar som till exempel att presidentens mandatperiod begränsas till maximalt två gånger fem år. En del av makten decentraliseras till nyinrättade folkvalda församlingar i provinserna, rättssystemet ska reformeras, och en författningsdomstol och en oberoende nationell åklagarmyndighet ska inrättas. Dessutom kommer chefsposterna för armén, polisen och underrättelsetjänsten att tidsbegränsas.  Ända från start var detta ett riskabelt projekt, både politiskt och ekonomiskt, men det visade att det är nödvändigt att ta risker i Zimbabwe för att kunna uppnå resultat.

Sida har också stött Zimbabwe Institute/Joint Monitoring and Implementation Committee (Jomic) med 22 miljoner kronor under 2011-2014. Sedan starten har Jomic jobbat handfast med de många utmaningar som finns i Zimbabwe vad gäller fred och stabilitet. Jomics viktigaste mål är att jobba för att förhindra politiskt våld, spänningar och polariseringar på gräsrotsnivå i samhällena genom olika projekt med fokus på fredsbevarande, dialog och tolerans. Projektet har också särskilt inriktat sig på att involvera ungdomar och kvinnor, olika typer av religiösa ledare och byledare, organisationer i det civila samhället och politiska partier i detta arbete.   

Ett annat demokratiprojekt som Sida stött är Yett - Youth Empowerment and Transformation Trust. Yett har spelat en viktig roll för att se till att unga människor registrerar sig för att sedan kunna lägga sin röst i valet. Många i den unga generationen har tidigare inte fått rösta eftersom de inte haft de rätta dokumenten och Yett diskuterade med valmyndigheten i landet hur man kunde förse ungdomarna med nödvändiga dokument så snart som möjligt. Yett har i två projekt lyft frågan om att unga inte deltagit i valen och vad som kan göras för vända trenden. Ett sätt att nå ut till unga innan valet var en novell-tävling i The Sunday Mail, där man uppmanade unga att skaffa sig kunskap om hur valprocessen går till och att sedan rösta. Yett sätter också upp program över hela landet där man genom musik och teater vill få unga att förstå vikten av att rösta i de val som hålls.

Humor kan vara ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap. Sverige stödjer ungdomsorganisationen Magamba som arbetar med satir och humor och deras flaggskepp är programmet Zambezi News som finns på Youtube. Bland annat vågar de skämta om valet, något som tidigare inte varit möjligt i Zimbabwe.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän