Panelen var överens: Framtiden i Somalia ser ljus ut, men Sverige måste jobba långsiktigt och flexibelt.

Foto: Agneta Sundgren

Rätt från början i Somalia

Uppdaterad: 25 juni 2014

”Det är historiskt det vi håller på med nu”, sa biståndsminister Gunilla Carlsson om biståndet till Somalia. En ny utvecklingsstrategi beslutades förra veckan och Sidas chef på plats efterlyser bättre biståndskoordinering.

Nu ger Sverige inte längre enbart humanitärt bistånd till Somalia, utan har anslagit en och en halv miljard för de kommande åren för långsiktiga utvecklingsinsatser. Detta, och diasporans roll med mera, diskuterades i veckan i Almedalen på det säkerhetspolitiska sommartorget.

Panelen bestod, förutom biståndsministern, av Urban Sjöström, ansvarig för Sidas somaliabistånd och bosatt i Nairobi, samt två representanter för diasporan; Liban Mohamud Yusuf, som arbetar med ungdomar i Växjö samt Yassin Mahi Mallin, kommunalpolitiker från Katrineholm. Yassin Mahi Mallin har för övrigt även översatt Pippi Långstrump till somaliska samt kandiderade förra året i Somalias presidentval.

Gunilla Carlsson beskrev utvecklingen i Somalia som något av det roligaste en biståndsminister kan vara med om.

-Nu upplever vi ett skifte där landet går från kris till att de själva kan staka ut en väg framåt. Det kommer inte att ske utan utmaningar men det är en förmån för oss att vi får vara med och stötta från början.

Biståndsministern betonade vikten av att tänka rätt från början och låta somalierna själva ta ledarskapet.

-Tidigare har mycket gått förlorat för givarna har jobbat på fel sätt. Nu börjar vi helt och hållet från grunden och Sverige bidrar med ett ambitiöst program för att stötta bland annat institutionsbyggande och de enorma behov som finns på hälsoområdet. Vi satsar även på ett förbättra kvinnors situation som idag är alarmerande dålig.

I seminariebeskrivningen berättas hur förhoppningarna nu står till en ljus framtid i Somalia, något som Urban Sjöström, Sidas biståndschef för Somalia, bekräftade.

-Ja, vi tror att framtiden är ljus, men vi måste tänka långsiktigt och vi måste arbeta flexibelt. Efter år av kris har somalierna nu byggt en administration i Mogadishu som upplevs som något så när legitim. Men läget är fortfarande mycket skört. Fundamentalistiska Al Shabab kontrollerar fortfarande stora delar av landet.

Framför allt betonade Urban Sjöström vikten av att givarna samarbetar.

-Det är jätteviktigt. Just nu är det 400 biståndsprogram som pågår. Många givare vill visa upp sig, men det viktigaste är att vi samarbetar. Koordineringen är inte optimal idag, men den ska bli bättre.

Yassin Mahi Mallin beskrev sitt land som olycksdrabbat ”det har gått från koloni till diktatur till inbördeskrig” och efterlyste samtidigt mer synlighet för Sverige och det svenska stödet. Han jämförde med Norge, som har en betydligt synligare profil, men Gunilla Carlsson höll inte med:

-Nej, nu tar vi ett steg tillbaka. Det är inte jag som ska stå där med en svensk flagga, nu är det somalierna själva som ska bygga sitt land inifrån och de ska inte behöva stå i någon tacksamhetsskuld.

Att göra rätt från dag ett, är enligt biståndsministern regeln som nu gäller för det svenska biståndet till Somalia:

-Erfarenheterna från sköra situationer pekar alla på vikten av att inte komma utifrån och bestämma hur ett land ska byggas upp. Vi sätter nu en ära i att låta det somaliska ledarskapet ta plats.

Några som står beredda att åka hem och bygga upp sitt land är delar av den somaliska diasporan i Sverige. Här finns många tusen somalier och många är beredda att ta sitt ansvar och göra en insats.

Liban Mohamud Yusuf är en av dem och han vill se en satsning på ungdomar.

-Ett land utan aktiva ungdomar kommer ingenstans. Jag vill också se mer investeringar i Somalia. Det är jätteviktigt och leder bland annat till att ungdomarna kan få jobb.

I Somalia är det 70 procents ungdomsarbetslöshet och biståndsministern höll med om att alla dessa ungdomar måste ha ett arbete, liksom hon vill att biståndet ska hjälpa till att stärka kvinnors ställning i landet, särskilt som Somalia blivit alltmer extremt i sin tolkning av islam.

-Det finns en risk för att kvinnors rättigheter ytterligare beskärs.

Panelen var också överens om att satsning på säkerhet är det viktigaste.

-Ja, annars går det inte. Somalias folk måste få en möjlighet att vara fri från rädsla.

Stora satsningar kommer alltså att göras på säkerhet, institutionsbyggande, hälsa, kvinnor och unga och biståndet ska präglas av transparens, långsiktighet och ständig riskanalys. Sverige kommer också att stötta en genuin konstitutionsprocess.

Gunilla Carlsson betonade åter igen hur vi nu ska jobba på rätt sätt från början med de nya förutsättningar som finns och hon satte stora förhoppningar till den svensksomaliska diasporan.

-Det är skönt att känna den kapacitet som finns hos somalier vare sig de finns i Sverige eller Somalia. Vi ska förstås inte dammsuga Sverige på duktiga somalier, men om det finns kraft här som vill vara med så ska vi dra nytta av det.

Hon avslutade med en förhoppning:

-Förhoppningsvis kan vi samlas här i Almedalen om ett år och rapportera att fred och fördjupad demokrati i Somalia är möjligt!

Seminariet webbsändes  och går att se i efterhand.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän