Myanmar (Burma)

Foto: Susanna Wasielewski Ahlfors, Sida

Hur kan Sverige stödja utvecklingen i Myanmar?

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sverige har spelat en viktig roll för att få omvärlden att intressera sig för situationen i Myanmar. Det sa Zaw Oo, ekonomisk rådgivare åt den burmesiska regeringen, när han talade vid ett seminarium under Almedalsveckan. När landet nu har blivit mer öppet behövs fortsatt stöd, men i nya former.

Ekonomen Zaw Oo flydde från Burma 1988 på grund av militärregimen och har levt över 20 år i exil. För två år sedan återvände han till sitt hemland och arbetar nu med ekonomiska reformer tillsammans med den civila regeringen.

Zaw Oo är tacksam för det stöd som den svenska regeringen gett till Burma. Under tiden i exil startade han en tankesmedja och arbetade i ett forskningsprojekt tillsammans med andra burmesiska ekonomer i syfte att utveckla visioner för Burmas framtid. Projektet fick stöd från Sida och har legat till grund för en reformstrategi som senare genomfördes.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, som också deltog i seminariet, var fascinerad över att det kan göra så stor skillnad att ge stöd till ett fåtal individer och organisationer i exil. Hon tyckte att det var positivt att se att många av dessa nu är verksamma inom landet.

– Det är tydligt att det behövs individer som vågar arbeta för förändring, och vi behöver stötta sådana aktörer, konstaterade hon.

Vändpunkten

Det var inte utan vånda som Zaw Oo tog beslutet att flytta hem till Burma. En viktig vändpunkt kom 2008 då landet drabbades av cyklonen Nargis som tog omkring 200 000 liv. När Zaw Oo såg hur det burmesiska civilsamhället gick samman och faktiskt lyckades ge effektiv nödhjälp, utan assistans utifrån, då insåg han att en förändring var möjlig.

Men det var först efter valet 2010 som Zaw Oo blev övertygad om att det var dags att återvända. Till skillnad från alla tidigare makthavare erkände den nye presidenten Thein Sein att det fanns fattigdom i landet och han vädjade till dem som var i exil att komma tillbaka.

Om den positiva utvecklingen kommer att fortsätta återstår att se. Burma är inne i en kritisk period och det finns flera svåra utmaningar som måste hanteras. 2015 års val, då oppositionsledaren Aung San Suu Kyi förväntas vinna, kan bli farligt om inte grunden för maktskiftet läggs redan nu. Zaw Oo och hans tankesmedja försöker därför hjälpa regeringen att arbeta fram reformförslag.

– Vi vill avskaffa de ekonomiska strukturer som hållit diktaturen uppe, och vi vill flytta bort makten och privilegierna från företagare som har dragit nytta av isoleringen. Det är riskabelt, men vi är fast beslutna att göra det., sa Zaw Oo.

En annan svår fråga är hur regeringen ska hantera landets etniska minoriteter och de konflikter som flera av dem är inblandande i. En av dem är rohingyas, en muslimsk folkgrupp som inte ses som legitima medborgare trots att de bott i landet under lång tid.

– Det är en komplicerad situation. Vi har ärvt problemet sedan kolonialtiden och det har att göra med både religion, naturresurskonflikter och politik. Vi gör vårt bästa för att hantera det men vi behöver hjälp, sa Zaw Oo.

Sveriges fortsatta stöd

Charlotte Petri Gornitzka berättade att det just nu pågår diskussioner om hur Sverige ska fortsätta stödja Burma. Det är osäkert om Sverige kommer att spela en roll i fredsprocessen, men troligtvis kommer stöd att ges till fria medier och lagstiftning på medieområdet.

– Att stödja ”good goverance” (god samhällsstyrning) och fri media är viktigt eftersom att det finns risk för bakslag i demokratiseringsprocessen. Det behövs även hälsoprojekt, särskilt för kvinnors och barns hälsa, sa generaldirektören.

När det gäller Burmas ekonomiska utveckling tror Zaw Oo att det finns goda möjligheter med tanke på att man har de två jätteekonomierna Indien och Kina till grannar.

En annan möjlighet skulle kunna vara att exportera ekologiska jordbruksprodukter till Europa.

– Vi har fortfarande rena jordar eftersom våra bönder inte haft råd att använda bekämpningsmedel eller konstgödsel. Ni svenskar kan hjälpa oss att utveckla ett ekologiskt jordbruk., och vi skulle kunna sälja till Europa, föreslog Zaw Oo.

Se webbsändningen  från seminariet i efterhand.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän