Dan McDougal, journalist, Charlotte Petri Gornitzka, GD Sida, Jonas Ahlén, investment manager, Storebrand och Gib Bulloch, Vd, Accenture Development Partnerships.

Foto: Petter Bolme / Global Reporting

Bistånd och business. Gynnar det Afrikas fattiga?

Uppdaterad: 25 juni 2014

Näringslivets har en viktig roll för att minska fattigdomen i Afrika och postkonfliktländer. Det var en av många synpunkter som lyftes fram när samarbetet mellan näringsliv och biståndsaktörer diskuterades under ett av Sidas seminarium i Almedalen.

När Dan McDougal, Afrikakorrespondent för The Sunday Times, besökte Mogadishu under tiden som Al Shabab fortfarande kontrollerade staden låg marknaderna öde och väldigt få människor rörde sig ute på gator och torg. När han sex månader senare återkom hade Al Shabab tvingats bort från staden och marknaderna var fulla av varor. På gator och torg handlade människor med varandra.

– Vad jag såg var ett mikrokosmos av utvecklingen. Men när sen biståndsgivare i London diskuterade Somalia fanns det ingen som pratade om näringslivets roll. Och det trots att somalier är ett folk som lever på handel och näringsliv, sa Dan McDougal.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka påpekade att Sidas mandat är att få människor ur fattigdom och för detta krävs ökat samarbete med alla aktörer och då även med näringslivet.

Enligt Gib Bulloch, Vd, Accenture Development Partnerships kan en ökad samverkan mellan olika biståndsaktörer och näringslivet lösa många av de utmaningar som utvecklingsländer står inför:

– Jag ser ett snabbt växande socialt företagande. De kommande femtio åren kommer vi att få uppleva en enorm förändring av biståndet. Den privata sektorn kommer att spela en allt större roll och då inte bara genom att bygga en skola eller ett sjukhus utan också genom att skapa nya affärsmodeller med hållbart företagande, sa han och ställde frågan
”Vem är det som har störst effekt på utvecklingen i ett land som till exempel Bangladesh. Är det Rädda barnen, Sida eller Ericsson?”

Biståndspengar används bland annat för att investera i näringslivsprojekt som annars inte skulle komma till stånd. 

– Ett exempel är vårt samarbete med Gates Foundation där vi stödjer forskning för att ta fram mediciner som läkemedelsbolag inte funnit lönsamma. Vårt stöd minskar riskerna för investeringar i viktiga hälsoprojekt, sa Charlotte Petri Gornitzka.

– För mig handlar det om att biståndspengar kan användas där marknaden misslyckats på grund av den kvartalsekonomi vi tvingats in i och där det är svårt att ta risker som måste tas för att kunna utveckla tjänster för fattiga människor, sa Gib Bullock.

En växande trend i världen är att allt fler kunder kräver hållbara produkter. Det här gäller även fonder. Jonas Ahlén är investment manager på Storebrand och förvaltar en etisk och miljömässigt hållbar fond sen 2006:

– Vi har två mål för den här fonden: det ena är att ge bra avkastning till våra kunder och det andra är att de investeringar vi gör ska vara hållbara. Vi letar efter företag som bidrar till att minska fattigdomen och som inkluderar fattiga människor i sin affärsmodell.

Dan McDougal anser att företagens CSR-arbete oftare handlar om att ändra synen på företaget än att skapa riktig förändring för människor:

– Jag gillar inte Fair Trade. Se sockerindustrin till exempel. Ett av de största sockerproducenterna marknadsför sin Fair Trade socker. Men av deras försäljning handlar detta socker bara om en procent, som går till konsumenter. Resten säljer bolaget till läskedrycks- och godisproducenter och det är socker som skördats av barn i exempelvis Moçambique. Det stör mig att bolag skryter i sitt csr-arbete samtidigt som deras verksamhet förstör människors liv.

 Men han fick mothugg från åhörare och panelen:

– Vi inom Fair Trade rörelsen är den största rösten i att skapa förändring hos företagen. Visst finns det problem med barnarbete inom sockerindustrin. Det vet vi. Men måste det vara perfekt redan från början för att man ska kunna arbeta med det?

Näringslivet bidrar också till korruption vilket flera åhörare påpekade. 

– Det vi kan se är att det är i de mest korrupta länderna där tillväxten är som störst idag. Vad vi gör är att arbeta nära lokala organisationer och institut och se till att de företag vi investerar i också arbetar för att motverka korruption i de länder de är verksamma i, sa Jonas Ahlén.

– Vi vet att sociala utgifter ökar och korruptionen minskar i de länder där kvinnor får mer att säga till om. Det innebär att mer utbildning till flickor och bättre möjligheter för kvinnor i offentlig och privat förvaltning minskar korruptionen, svarade Charlotte Petri Gornitzka. 

 Läs mer om Sidas aktiviteter i Almedalen.

Se webbsändningen från seminariet i efterhand.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän