The Gender Doc organisation campaigns for LGBT rights in Moldova

Foto: Sida

Utfasning av bistånd och nya samarbetsstrategier

Uppdaterad: 25 juni 2014

Biståndet till Burkina Faso ska avslutas och Sida ska ta fram underlag för 20 nya resultatstrategier. Samtidigt fortsätter satsningen på samverkan med näringslivets aktörer och fokus på resultat och uppföljning av utvecklingssamarbetet. Det var några av punkterna i regeringens årliga regleringsbrev som styr Sidas arbete för 2013.

Utfasningen av biståndet till Burkina Faso är ett av uppdragen i regleringsbrevet. Det ska ske senast under 2016, och det är viktigt att utvecklingssamarbetet avslutas på ett ansvarsfullt sätt. Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och då den näst största givaren, Holland, också avslutar sitt bistånd till landet blir utfasningen särskilt kännbar. Burkina Faso har även en viktig roll som stabilisator och motkraft till destruktiva tendenser i Sahelområdet* med anledning av den politiska krisen i grannlandet Mali.

– Med en utfasningstid på fyra år kan man minimera de negativa effekterna av att avsluta ett stöd, bl.a. genom att bygga upp kapaciteten hos olika burkinska aktörer, säger Göran Björkdahl, programansvarig för Burkina Faso på plats i Ouagadougou. Förr eller senare bör ett bistånd avslutas och vi försöker göra det med så goda resultat som möjligt. Vi hoppas även kunna hjälpa den lokalanställda personalen på Sveriges ambassad att vid behov vidareutbilda sig och hitta nytt jobb.

Regeringens årliga regleringsbrev  anger vilka mål Sida ska ha med sin verksamhet under året, hur budgeten ska fördelas, verksamheten återrapporteras samt andra särskilda uppdrag.

Bland uppdragen till Sida finns även ett omfattande arbete att börja ta fram underlag till nya strategier för hur det fortsatta samarbetet ska se ut med 19 länder samt regionen Afrika söder om Sahara. Det är regeringen som sedan tar beslut om de nya så kallade resultatstrategierna, vilka ska vara kortare och fokusera ännu mer på förväntade resultat.

När det gäller rapportering ska Sida bland annat beskriva för Utrikesdepartementet hur myndigheten arbetar med att stärka homo-, bi-, och transpersoners rättigheter samt hur stor del som går till miljö- och klimatrelaterade insatser och hur det biståndet beräknas.

Länk till regeringens regleringsbrev för Sidas utvecklingssamarbete  2013 

Enligt regleringsbrevet ska Sida under 2013 särskilt prioritera:

  • Uppföljningen av den verksamhet som Sida stödjer, utveckla analys och bedömning av resultat.
  • Säkerställa kvaliteten i myndighetens statistik inklusive rapporteringen till OECD/DAC.
  • Åtgärda kvarvarande brister i den interna styrningen och kontrollen.
  • Fortsätta utveckla samverkan med näringslivets aktörer, genom ex. B4D och ICT4D samt -genom användning av finansieringsformer som lån och garantier.
  • Utveckla myndighetens förmåga att hantera och förebygga korruption.
  • Anpassa verksamheten till de åtaganden som överenskommits på högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan, i synnerhet vad gäller resultat, transparens och näringslivets roll i utvecklingssamarbete.

 

* Sahel är en bitvis tätbefolkad halvtorr gränszon i Afrika söder om Sahara och norr om de mer bördiga områdena söderut.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän