Fiskförsäljare på en marknad i Phnom Pehn, Kambodja.

Foto: Masaru Goto/World Bank

Sida stärker MR-arbetet i Kambodja

Uppdaterad: 25 juni 2014

Raoul Wallenberg Institutet inleder ett pilotarbete i Kambodja för att öka kunskapen och kompetensen för mänskliga rättigheter. Sida bidrar med 43,3 miljoner kronor till insatserna.

En särskild utmaning i Kambodja är att kunskapen om mänskliga rättigheter generellt är låg. Det finns få utbildningar om mänskliga rättigheter på universitetsnivå och den utbildning som finns behöver få bättre kvalité. 

De planerade insatserna fokuserar på två områden. Det mest omfattande arbetet handlar om att etablera utbildningsprogram och forskning i mänskliga rättigheter vid inledningsvis två universitet i landet. En mindre del går ut på att under en pilotfas undersöka hur kapaciteten på vissa strategiskt utvalda myndigheter ska kunna stärkas, däribland den statliga kommitté som har till uppgift att informera, övervaka, undersöka och utbilda om mänskliga rättigheter i Kambodja.

- Debatten om mänskliga rättigheter i Kambodja idag är både politiserad och polemiserad. Detta skapar spänningar mellan de olika aktörerna. Det i sig främjar varken demokratisk utveckling eller respekten för mänskliga rättigheter i landet. Genom en rad insatser för att höja nivån kan vi bidra till mer konstruktiva dialoger och samarbeten, säger Anette Dahlström, handläggare på ambassaden i Phnom Penh.

Insatsen ska i ett första skede pågå under fem år med en inledande ettårig pilotfas. Raoul Wallenberg Institutet  kommer att genomföra och leda arbetet och har valts som partner eftersom de har lång erfarenhet av liknande arbete i andra länder. Samarbetet med Raoul Wallenberg Institutet är ett komplement till de viktiga insatser Sida redan stödjer för att stärka det civila samhällets arbete för bättre respekt och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän